2020/02/24
Tin tức

“Gia Cát Dự” giá Bitcoins như thần, Trader “Nhà Người Ta” chỉ cần lướt Twitter hằng ngày!

Khi giá Bitcoin chạm mốc ngưỡng $10,000 trong tháng này thì các số liệu trực tuyến như lượng tweet và các lượt tìm kiếm của Google liên quan đến Bitcoin cũng dâng lên cao không kém.

Một vài mối quan hệ đã được thiết lập giữa các yếu tố bên ngoài và sự tăng trưởng của giá Bitcoin. Và gần đây, đáng chú ý nhất là các số liệu truyền thông xã hội như lượng tweets đề cập đến một loại Tiền Ảo riêng biệt, có nguyên hẳn một lượng bình luận hay bài đăng trong một subreddit dành riêng cho Tiền Ảo, số lượng tìm kiếm hằng ngày cho một chủ đề Tiền Ảo riêng biệt. 

Khi tiến hành phân tích dữ liệu từ những thông tin này có thể giúp các nhà đầu tư dự đoán lợi nhuận, do đó biến những thông tin này trở thành một cách tiếp cận mới cho các nhà đầu tư truyền thống.

Nếu nhìn vào số lượng tweet hàng ngày đề cập đến Bitcoin kể từ năm 2017, ta có thể thấy một sự tăng đột biến rõ ràng trong đợt tăng giá năm 2017. Vào ngày 7 tháng 12 năm 2017, một lượng tweets cao kỷ lục đạt mức số lượng 155.600 tweet đề cập đến Bitcoin. Sau sự tăng đột biến đó, trong suốt năm 2018 và 2019, số lượng tweet trung bình giảm đáng kể, mặc dù có một sự tăng đột biến nhỏ vào ngày 26 tháng 6 trong thời gian cao điểm của Bitcoin vào năm 2019.

Số lượng  tweets hằng ngày tính từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019

 

Xu hướng giữa số lượng tweet và giá Bitcoin có thể gợi ý rằng cả hai bên có thể có liên quan với nhau, hoặc một bên có thể là yếu tố dự đoán cho bên còn lại. Như kỳ vọng, trong suốt năm 2017, sự liên hệ giữa lượng Tweet và giá Bitcoin lên đến mức kỷ lục, cao nhất trong thập kỷ, đạt mức 0.86

Vậy 0.86 nghĩa là gì?

  • Nếu gần về 1, nghĩa là số lượng Tweet và giá Bitcoin tương quan hoàn toàn tích cực, chúng có ảnh hưởng rất lớn lên nhau.
  • Nếu gần về 0 thì có nghĩa là chúng không có liên quan gì với nhau.

Mặc dù năm 2018 là một năm xuống giá cho các nhà đầu tư nhưng mối quan hệ giữa lượng Tweet và giá Bitcoin vẫn có tương quan là 0,74. Mối quan hệ này xuống rất thấp vào năm 2019 (0,12) mặc dù Bitcoin vẫn có một mức tăng giá lớn trong khoảng từ tháng 3 đến tháng 6 trong năm này.

Tweets – Thước Đo Dự Đoán số lượng Bitcoin

Các giá trị tương quan cao có thể cám dỗ những người đam mê cho rằng số lượng tweet có thể hoạt động như một công cụ dự đoán đáng tin cậy về giá trong tương lai của Bitcoin. Tuy nhiên, khi xem xét báo cáo phân tích hàng năm, chúng tôi tìm thấy kết quả đáng kể giữa số lượng tweet và lượng Bitcoin – một mục tiêu quan trọng để các nhà đầu tư kết hợp các số liệu xã hội này vào phân tích kỹ thuật của họ.

Khi nhìn lại và phân tích mức ảnh hưởng của các tweet lên lượng Bitcoin Bitcoin, ta thấy mối quan hệ này trong năm 2017 mạnh mẽ hơn so với năm 2018 hoặc 2019 và có ý nghĩa đặc biệt to lớn. Trong năm 2017, nếu số lượng tweet tăng 1%, chúng tôi có thể giả định với xác suất cao rằng khối lượng Bitcoin Bitcoin sẽ tăng 2,6% trong cùng một ngày. Mối quan hệ này giữ vững qua các năm khác nhưng mức tăng trưởng số lượng Bitcoin trong cả năm 2018 và 2019 đều dưới 1%.

Bằng cách phân tích sức mạnh dự đoán tương lai của các tweet để dự đoán số lượng Bitcoin của ngày hôm sau, chúng tôi tìm thấy một kết quả tương đồng đáng kể với tính chất trọng đại tương tự, nghĩa là giả sử số lượng tweet ngày nay tăng 1% thì số lượng của Bitcoin cùng ngày tăng 2,5% vào năm 2017, 0,64% vào năm 2018 và 0,72% vào năm 2019.

Liệu các tweet có thể dự đoán chính xác lợi nhuận Bitcoin như đã làm với số lượng Bitcoin hay không?

Bất kỳ ai nắm giữ khả năng dự đoán lợi luận trong tương lai cũng chính là người nắm giữ Chén Thánh của mọi thị trường tài chính. Trong những năm qua, chúng tôi đã không thấy bất kỳ sự tương quan đáng kể nào giữa số lượng tweet và lợi nhuận Bitcoin. Khi cố gắng thiết lập mối quan hệ giữa số lượng tweet và lợi nhuận Bitcoin trong tương lai, chúng tôi không tìm thấy kết quả nào đáng kể, do đó việc đưa ra kết luận rằng các tweet có thể dự đoán chính xác lợi nhuận Bitcoins là chưa có căn cứ.

Khả năng Tiềm Tàng của mối quan hệ giữa số lượng Tweet và số lượng Bitcoin

Kể từ đầu năm, Bitcoin đã có ​​sự tăng trưởng vượt bậc dẫn đến lợi nhuận 27% cho các quỹ phòng hộ Tiền Ảo vào tháng 1 với hiệu suất cao nhất được thấy kể từ năm 2017. Dữ liệu này phù hợp với các Altcoins khi đang theo xu hướng tích cực hơn nữa. Nó cũng để ngỏ khả năng chúng ta hoàn toàn có thể nghiên cứu sâu hơn về việc các xu hướng xã hội được quan sát trước đây có thực sự ảnh hưởng đến khối lượng giao dịch Tiển Ảo hay không.

Năm nay, 2020 thì như thế nào?

Khi nói đến số lượng tweet trung bình đề cập đến Bitcoin vào tháng 1 và tháng 2 năm nay, đã có sự gia tăng được ghi lại trong năm 2019 – từ mức trung bình hàng ngày là 18.972 tweet vào năm 2019 tăng lên đến trung bình 22.070 tweet hằng ngày vào đầu năm 2020. Bên cạnh đó, với số lượng tweet tăng đột biến vào ngày 2 tháng 2 đã làm gia tăng số lượng tweet trung bình trong tháng 2 này (31.945 tweet) so sánh với tháng 1 (17,929 tweet)

Theo xu hướng này, chúng tôi thấy rằng mối quan hệ giữa số lượng tweet và số lượng Bitcoins cũng hoàn toàn có thể quan sát được trong tháng đầu tiên và nửa năm 2020. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ ảnh hưởng của số lượng tweet đối với số lượng Bitcoins hiện tại thì vẫn đang ít hơn so với các năm khác .

Khi số lượng tweet tăng 1% thì số lượng Bitcoins tăng 0,423% trong cùng một ngày. Sự tác động vẫn chỉ là một dấu hiệu nhỏ khi nhìn vào sức mạnh dự đoán tương lai của số lượng tweet. Khi những thứ này tăng 1% hôm nay, số lượng Bitcoins sẽ tăng 0,44% vào ngày hôm sau.

Giá Bitcoin hằng ngày từ 1 tháng 1 năm 2020 đến 13 tháng 2 năm 2020

Nhìn về tương lai, các nhà đầu tư hoàn toàn có thể kết hợp phân tich sự ảnh hưởng của số lượng tweet vào phân tích của họ khi xem xét sự tăng giảm trong khối lượng giao dịch diễn ra trong suốt những năm qua. Tất cả những điều này đáng để xem xét vì có rất nhiều nhà phân tích cho rằng sẽ có một xu hướng tăng mới đang hình thành trong thị trường Tiền Ảo.

Do đó, việc xem xét các số liệu xã hội tăng đột biến như số lượng tweet có thể bồi đắp cho các nhà đầu tư khả năng xác định thời gian đầu cơ để họ có thể điều chỉnh chiến lược đầu tư của mình cho phù hợp.

Đăng ký theo dõi Facebook Fanpage của Coinstar để cập nhật nhanh nhất chi tiết tình hình Tiền Ảo:

Telegram: