2020/06/14
Tin tức

KYC cảnh bảo các nền tảng cho phép trao đổi tiền điện tử mà không cần xác minh

Trang web Kycnot.me đã biên soạn một danh sách các trao đổi tiền điện tử không yêu cầu xác minh danh tính để duy trì tính độc lập của tiền điện tử.

Một trang web mới đang tìm cách biên dịch một danh sách hoạt động của mọi trao đổi tiền điện tử chào đón các nhà giao dịch ở một số khả năng mà không buộc họ phải cung cấp thông tin cá nhân thông qua xác minh khách hàng hoặc KYC của bạn.

Kycnot.me chỉ quan tâm đến các sàn giao dịch hỗ trợ Bitcoin (BTC) hoặc Monero (XMR), khẳng định rằng BTC là tài sản tiền điện tử lớn nhất với sự chấp nhận nhiều nhất và XMR cung cấp sự bảo vệ quyền riêng tư mạnh nhất.

Trang web theo dõi trao đổi tiền điện tử miễn phí KYC

Trang web hiện liệt kê 14 nền tảng giao dịch không có KYC, nhiều nền tảng cung cấp một thị trường ngang hàng cho các tài sản tiền điện tử.

Tuy nhiên, trang web đã liệt kê các cảnh báo liên quan đến hơn một nửa số trao đổi được đề cập – bao gồm lưu ý các hạn chế chặt chẽ đối với việc sử dụng không cần xác minh, yêu cầu rút tiền và yêu cầu thông tin nhận dạng nhất định mặc dù không có yêu cầu KYC.

Đáng ngạc nhiên, danh sách này không bao gồm các sàn giao dịch phổ biến Binance, KuCoin hoặc BitMEX.

KYC không tương thích với ethos của tiền điện tử

Theo một bản tuyên ngôn được đăng bởi chủ sở hữu trang web của Github, Kycnot.me nêu chi tiết sứ mệnh của mình là bảo tồn bản chất phi tập trung và tự quản của tiền điện tử bởi bằng cách dễ dàng tìm thấy những cách đáng tin cậy để mua, trao đổi, giao dịch và sử dụng tiền điện tử mà không cần xác định chính mình.

Bài đăng khẳng định rằng tiền điện tử đã được tạo ra để gỡ bỏ sự phụ thuộc giữa người dùng và các thực thể tập trung đang kiểm soát nền kinh tế của chúng tôi, thêm vào đó nhiều trao đổi KYC và AML đã phát triển thành hành động “chính xác như một ngân hàng.”

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: