2020/03/02
Investment and Trade

Lệnh Trailing Stop là gì? Giải thích cách sử dụng, lợi ích và bất lợi của nó

“Lệnh Trailing Stop” là một loại đặt lệnh thanh toán, nếu bạn có thể sử dụng nhuần nhuyễn cái này thì bạn có thể vừa ngăn chặn rủi ro vừa kiếm thêm lợi nhuận mức cao nhất.

Trong sàn đầu tư bạn có thể ngăn chặn rủi ro ở mức thấp nhất giống như kiếm lợi nhuận là điều quan trọng.

Nói như vậy có nghĩa là nếu mỗi ngày bạn có thể sử dụng Trade bằng「Đặt lệnh Trailing Stop」thì rất tiện nên bạn hãy nhớ nhé.

Các điểm lưu ý của bài viết này

  • Đặt lệnh là một loại giới hạn ngược
  • Tìm hiểu ưu điểm•nhược điểm của đặt lệnh Trailing Stop nhé
  • Hãy chú ý độ rộng Trailing Stop khi kiếm lợi nhuận bằng đặt lệnh Trailing Stop.

Đặt lệnh Trail là

Thông tin cơ bản của đặt lệnh Trailing Stop

Đặt lệnh Trailing Stop là một trong các loại đặt lệnh giới hạn ngược, là phương pháp đặt lệnh tự động đặt hàng trong trường hợp thị trường đang chuyển biến theo hướng có lợi cho bạn.

[Trailing Stop」trong đặt lệnh có nghĩa là 「 Đuổi theo」, có thể nói là phương pháp đặt lệnh vừa có thể quản lý rủi ro khi có chuyển biến ngược lại với dự đoán của thị trường vừa tăng thêm lợi nhuận.

Đặt lệnh Trailing Stop khi tích trữ vị thế mua

Nếu tích trữ vị thế mua thì khoảng cách giá ( độ rộng Trailing Stop) đã thiết định ban đầu về giá Stop loss đã cài đặt tự động tăng lên theo thị trường.

Giá Stop loss đã tự động tăng lên dựa vào sự tăng lên của thị trường sau đó sẽ không giảm xuống.

Tích trữ position mua ở thời điểm 1 đô= 20,000 đồng như hình trên.

Khi muốn độ rộng Trail thành 200 đồng thì đặt lệnh giới hạn ngược của Stop loss với giá trị 19,800 đồng.

Từ bây giờ trường hợp thị trường rớt giá thì quyết toán lệnh mua tự động với mức 19,800 đồng, cố định thô lỗ mức 1 yên.

Trường hợp hình trên tăng lên mà không giảm xuống mức 19,800 đồng, ở thời điểm được 20,400 đồng thì giá Stop loss cũng đã tăng lên mức 20,200 đồng.

Thêm vào đó, từ thời điểm đạt được 20,400 đồng và sau khi giảm xuống 20,200 đồng thì thực hiện quyết toán bán, cuối cùng chính xác là được 200 đồng lợi nhuận.

Đặt lệnh Trail khi tích trữ vị thế bán

Trường hợp nắm giữ đơn hàng đặt bán thì khoảng cách giá ( độ rộng Trail) ban đầu của giá Stop loss đã cài đặt tự động rớt giá xuống theo thị trường.

Dựa vào đó, giá Stop loss đã rớt giá sau đó sẽ không tăng.

Giữ vị thế bán ở thời điểm 1 đô la = 20,000 đồng như hình trên. Nếu độ rộng Trail 200 đồng thì giá Stop loss của việc đặt lệnh giới hạn ngược trở thành 20,200 đồng.

Trường hợp từ thời điểm 20,000 đồng tăng lên và đạt được 20,200 đồng thì quyết toán đặt lệnh mua tự động với giá 20,200 đồng và cố định thô lỗ 200 đồng.

Thêm vào đó, trường hợp không đạt được giá Stop loss và tiếp tục giảm xuống mức 96.5 yên như hình trên thì độ rộng Trailing Stop 1 yên nên giá Stop loss cũng tự rớt giá xuống mức 97.5 yên.

Từ hình trên khi Stop loss quay ngược tăng lên, ở thời điểm giá Stop loss đạt được 19,500 đồng thì tiến hành quyết toán mua tự động, xác nhận lợi nhuận 500 đồng.

Đặt lệnh Trailing Stop như thế này đối với các bạn nếu thị trường tiếp tục chuyển biến theo hướng có lợi thì có thể nói là phương pháp đặt lệnh có cơ hội nhận lợi nhuận lớn.

Các loại đặt lệnh Trailing Stop

Cách sử dụng Trailing Stop có thể sử dụng cho cả đặt lệnh mới và đặt lệnh quyết toán.

Có thể sử dụng đặt hàng Trail bằng cách bắt đầu Trail từ thời điểm đã xây dựng position hoặc chỉ định giá khi bắt đầu Trail ( giá kích hoạt).

Từ giá hiện tại đặt lệnh mới bằng Trailing Stop

Là phương pháp đặt lệnh tự động xây dựng vị thế mới trong trường hợp thị trường bị đảo ngược vượt qua cả độ rộng Trail cài đặt trước đó.

Đặt lệnh mua

Là đặt lệnh xây dựng vị thế mua mới tự động trong trường hợp thị trường đã đảo ngược từ có khuynh hướng giảm xuống thành có khuynh hướng tăng lên.

Dựa vào việc tăng lên sau khi có chuyển đổi xu hướng ở đây thì có thể hy vọng có lợi nhuận.

Ngoài ra, dựa vào cài đặt độ rộng Trail nếu đảo ngược lớn đến mức độ nào đó thì có thể quyết định thực hiện đặt lệnh mua mới hay không.

Ví dụ giá khi đặt lệnh là 18,000 đồng thì độ rộng Trail được cài đặt là 100 đồng.

Thời điểm này Trail tự động có khuynh hướng rớt giá trên thị trường, thị trường từ giá rẻ nhất sau khi đảo ngược vượt qua độ rộng Trail thì thực hiện đặt lệnh mua mới tự động.

Đặt lệnh bán

Là đặt lệnh xây dựng vị thế bán mới tự động trong trường hợp thị trường ở đây đảo ngược từ khuynh hướng tăng giá lên thành giảm giá xuống.

Dựa vào việc rớt giá sau khi chuyển đổi mang tính khuynh hướng ở đây thì có thể hy vọng có lợi nhuận.

Ngoài ra, nếu giá đảo ngược lớn đến mức nào đó thì thực hiện đặt lệnh bán mới hay không được quyết định tuỳ vào cài đặt độ rộng Trail.

Ví dụ giá khi đặt lệnh là 90 yên thì độ rộng Trail cài đặt thành 0.5 yên.

Thời điểm này, điều chỉnh thành có khuynh hướng tăng lên và Trail cũng tự động tăng lên, thị trường từ thời điểm đạt được giá cao nhất 91 yên thì sau khi đảo ngược vượt qua độ rộng Trail 0.5 yên và được thực hiện đặt lệnh bán mới.

Chỉ định giá kích hoạt và đặt lệnh mới

Ở đây chỉ định giá bắt đầu Trail ( giá kích hoạt) và thị trường nếu đạt được giá đó thì bắt đầu Trail, sau đó trong trường hợp đảo ngược vượt qua Trail thì thực hiện đặt lệnh mới.

Đặt lệnh mua

Chỉ định giá ban đầu, trường hợp thị trường giảm xuống đến mức giá chỉ định đó ( giá kích hoạt ) thì phát động đặt lệnh Trail.

Sau đó, Trail tự động rớt giá xuống bằng với giá của thị trường giống như từ trước đến nay, sau khi thị trường đảo ngược từ giảm giá thành tăng giá thì tiến hành đặt lệnh mua mới.

Có thể hy vọng thu lợi nhuận dựa vào việc tăng giá lên sau đó.

Ngoài ra giống như trên dựa vào cài đặt độ rộng Trail nếu bị đảo ngược đến mức nào đó thì có thể quyết định thực hiện đặt lệnh mua hay không.

Ví dụ đặt lệnh ở thời điểm 18,000 đồng, giá kích hoạt là 17,900 đồng thì khoảng cách Trail cài đặt thành 100 đồng.

Khi đó, thị trường đã rớt giá xuống 17,900 đồng thì khởi động lệnh Trail, sau đó từ thời điểm đạt đến giá thấp nhất 17,800 đồng thì sau khi đảo ngược vượt qua độ rộng Trail 100 đồng thì thực hiện đặt lệnh mua mới tự động.

 Đặt lệnh bán

Chỉ định giá ban đầu, trường hợp thị trường tăng đến mức giá chỉ định đó ( giá kích hoạt ) thì phát động đặt lệnh Trail.

Sau đó, Trail tự động tăng giá theo thị trường giống như từ trước đến nay, sau khi thị trường đảo ngược từ khuynh hướng tăng lên thành khuynh hướng giảm xuống thì tiến hành đặt lệnh bán mới.

Ở đây, dựa vào việc giảm giá xuống sau đó thì có thể hy vọng có lợi nhuận.

Ngoài ra giống như trên, dựa vào cài đặt độ rộng Trail nếu đảo ngược đến mức độ nào đó thì có thể quyết định thực hiện đặt lệnh bán hay không.

Ví dụ đặt lệnh ở thời điểm 18,000 đồng, giá kích hoạt là 100 đồng thì độ rộng Trail cài đặt thành 100 đồng.

Khi đó, thị trường đã tăng giá lên 18,100 đồng thì khởi động lệnh Trail, sau đó từ thời điểm đạt đến giá cao nhất 18,200 đồng thì sau khi đảo ngược vượt qua độ rộng Trail 100 đồng thì thực hiện đặt lệnh bán mới tự động.

Đặt lệnh quyết toán bằng giá hiện tại

Là một trong những loại đặt lệnh giới hạn ngược đối với vị thế đang nắm giữ trước đó.

Nếu thị trường chuyển biến theo hướng không có lợi so với giá hiện tại thì thực hiện quyết toán, nếu di chuyển theo hướng có lợi thì có thể tăng thêm lợi nhuận hơn nữa.

Đặt lệnh mua

Khi bạn đã tích trữ vị thế bán thì trường hợp giá tăng lên vượt quá độ rộng Trail đã cài đặt trước đó thì tiến hành quyết toán mua tự động bằng việc đặt lệch giới hạn ngược.

Ngược lại trường hợp thị trường tiếp tục rớt giá mà không đạt được Trail thì Trial tự động tiếp tục giảm xuống, có thể đạt được lợi nhuận cao nhất.

Sau đó, trường hợp đảo ngược vượt quá độ rộng của Trail tính từ thời điểm đạt được giá trị thấp nhất thì tiến hành quyết toán mua.

Giả định chính bạn tích trữ vị thế bán ở mức 18,000 đồng thì cũng giống như giá hiện tại là 18,000 đồng.

Khi cài đặt độ rộng Trail thành 100 đồng thì tính từ thời điểm đạt đến giá trị rẻ nhất 17,800 đồng và thực hiện quyết toán mua ở thời điểm đạt được 17,900 đồng vượt qua độ rộng Trail 100 đồng, cố định lợi nhuận 100 đồng.

Đặt lệnh bán

Khi bạn đã tích trữ vị thế mua thì trường hợp giá giảm xuống vượt quá độ rộng Trail đã cài đặt trước đó thì tiến hành quyết toán bán tự động bằng việc đặt lệch giới hạn ngược.

Ngược lại trường hợp thị trường tiếp tục tăng giá mà không đạt được Trail thì Trail cũng tự động tiếp tục tăng lên, có thể đạt được lợi nhuận cao nhất.

Sau đó, trường hợp giá đảo ngược vượt qua độ rộng Trail tính từ thời điểm đạt được giá trị cao nhất, thì tiến hành quyết toán bán.

Giả định chính bạn tích trữ position bán ở mức 18,000 đồng thì cũng giống như giá hiện tại là 18,000 đồng.

Khi cài đặt khoảng cách Trail thành 100 đồng thì tính từ thời điểm đạt đến giá cao nhất 18,200 đồng và thực hiện quyết toán mua ở thời điểm đạt được 18,100 đồng vượt qua độ rộng Trail 100 đồng, cố định lợi nhuận 100 đồng.

Chỉ định giá kích hoạt và đặt lệnh quyết toán

Là phương pháp đặt lệnh phát động lệnh Trail bằng việc chỉ định giá vị thế mà bạn đã tích trữ, tại thời điểm thị trường đạt được giá đã chỉ định ( giá kích hoạt).

Đặt lệnh mua

Trường hợp bạn giữ vị thế bán thì nếu chỉ định giá kích hoạt và thị trường rớt giá đến giá đó thì phương pháp đặt lệnh Trail sẽ được kích hoạt.

Sau khi kích hoạt đặt lệnh Trail thì cũng giống như thế trường hợp thị trường tăng lên vượt qua độ rộng Trail thì thực hiện quyết toán mua dựa vào đặt lệnh giới hạn ngược, trường hợp thị trường tiếp tục giảm xuống thì Trail cũng tự động tiếp tục giảm xuống.

Thêm vào đó, tại lúc đảo ngược đã vượt quá độ rộng Trail tính từ thời điểm đạt được giá rẻ nhất thì thực hiện quyết toán mua.

Giả định chính bạn tích trữ vị thế bán ở mức 18,000 đồng thì cũng giống như giá hiện tại là 18,000 đồng, giá kích hoạt 17,900 đồng, khoảng cách Trail 100 đồng.

Trường hợp này sẽ phát động lệnh Trail ở thời điểm thị trường rớt giác xuống 17,900 đồng, tính từ thời điểm đạt đến giá rẻ nhất 17,800 đồng và thực hiện quyết toán mua ở thời điểm đạt được 17,800 đồng vượt qua độ rộng Trail 100 đồng.

Dựa vào điều đó, cố định lợi nhuận 100 đồng.

Đặt lệnh bán

Trường hợp bạn giữ vị thế mua thì nếu chỉ định giá kích hoạt và thị trường tăng giá đến giá đó thì phương pháp đặt lệnh Trail sẽ được kích hoạt.

Sau khi kích hoạt lệnh Trail thì cũng giống như thế trường hợp thị trường giảm xuống vượt qua độ rộng Trail thì thực hiện quyết toán bán dựa vào đặt lệnh giới hạn ngược, trường hợp thị trường tiếp tục tăng lên thì Trail cũng tự động tiếp tục tăng lên.

Thêm vào đó, sau khi đảo ngược vượt qua độ rộng Trail tính từ thời điểm đạt được giá cao nhất thì thực hiện quyết toán bán.

Giả định chính bạn tích trữ vị thế bán ở mức 18,000 đồng thì cũng giống như giá hiện tại là 18,000 đồng, giá kích hoạt 18,100 đồng, khoảng cách Trail 100 đồng.

Trường hợp này sẽ phát động lệnh Trail ở thời điểm thị trường rớt giá xuống 18,100 đồng, tính từ thời điểm đạt đến giá rẻ nhất 18,200 đồng và thực hiện quyết toán mua ở thời điểm đạt được 18,100 đồng vượt qua khoảng cách Trail 100 đồng.

Dựa vào điều đó, cố định lợi nhuận 100 đồng.

Ưu điểm đặt lệnh Trailing Stop

Chúng tôi xin giải thích xung quanh về đặt lệnh Trail như thế nào, và chúng tôi đưa ra một số ưu điểm như sau.

Ưu điểm 1:Tăng lợi nhuận mức tối đa

Đặt lệnh Trail cơ bản là phương pháp đặt lệnh để xác định lợi nhuận.

Đối với những người không phải là nhà giao dịch chuyên môn thì khó có thể nhìn được thời điểm quyết định lợi nhuận qua màn hình máy tính hoặc điện thoại.

Có thể sử dụng giới hạn hoặc giới hạn ngược, trường hợp xảy ra liên tục khuynh hướng ngoài dự tính quá lớn thì sẽ đánh mất cơ hội thu được lợi nhuận lớn.

Khi sử dụng đặt lệnh Trail như thế thì giá thanh toán đặt lệnh tiếp tục chuyển biến theo hướng giống với hướng của xu hướng nên tiếp tục xu hướng như vậy thì có thể tiếp tục tăng lợi nhuận.

Ngoài ra, có thể hạn chế rủi ro của Stop loss.

Với các ưu điểm lớn của đặt lệnh Trail giống như vậy thì cho dù không nhìn nhiều vào biểu đồ thì cũng có thể tăng lợi nhuận với mức tối đa.

Ưu điểm 2:Thị trường xu hướng mạnh

Đặt lệnh Trail là phương pháp đặt lệnh để tăng lợi nhuận trong khả năng có thể. Do đó, nó phát huy hiệu quả rất mạnh mẽ ở thị trường có xu hướng tăng hoặc giảm xuống mạnh mang tính độc lập riêng.

Đặc trưng của đặt lệnh Trail là giới hạn rủi ro mặt khác không giới hạn lợi nhuận.

Miễn thị trường tiếp tục chuyển biến theo hướng có lợi cho mình thì có thể thu lợi nhuận không giới hạn.

Và có thể nói sức hút của đặt lệnh Trail là có thể thu được lợi nhuận lớn trong trường hợp vượt qua cả những xu hướng mạnh trên cả dự đoán.

Điều cơ bản là có tồn tại những yếu tố cơ bản mang tính rõ ràng về bối cách phát sinh xu hướng mang tính mạnh mẽ, ngoài ra cho dù khi nhìn vào biểu đồ cũng không xác nhận được giá trị mục tiêu thì đặc biệt có thể hy vọng hiệu quả của đặt lệnh Trail.

Tuy nhiên, cho dù xu hướng mạnh như thế nào thì cũng có những mặt điều chỉnh. Qua mặt điều chỉnh này thì sẽ đạt được giá Stop loss và có thể lỡ mất lợi nhuận lớn mà thực tế có thể nhận được.

Nếu như vậy thì đặt lệnh Trail không thể phát huy tính hiệu quả vì vậy cần chú ý khi cài đặt độ rộng Trail.

Nhược điểm của đặt lệnh Trailing Stop

Ưu điểm của việc sử dụng đặt lệnh Trail rất lớn nhưng mặt khác cũng tồn tại một số nhược điểm.

 Nhược điểm 1:Độ nhiễu

Nhược điểm lớn nhất của đặt lệnh Trail là độ nhiễu của biểu đồ yếu.

Đôi lúc chúng ta cũng có thể bắt gặp việc trong biểu đồ lúc đang ở giữa xu hướng mạnh thì lại cho thấy sự đảo ngược đột ngột chỉ trong khoảnh khắc, và sau đó lại quay về xu hướng mạnh.

Đối với những yếu tố gây nhiễu như vậy thì việc đặt lệnh Trail không thể đối ứng được, sau khi xu hướng đảo ngược nhất thời lại tiến hành quyết toán mất.

Ngoài ra trong trường hợp xấu nhất thì cũng có thể có việc rằng bị ảnh hưởng của noise nên quyết toán thành âm .

Phương pháp đối ứng cho nhược điểm này là cài đặt độ rộng Trail rộng rãi.

Ngoài ra, trade trong thời gian ngắn giống như Scalping sử dụng 1 phút thì phát sinh nhiều noise nên trong khoảng thời gian dài sử dụng đặt lệnh Trail bằng trade chắc hẳn sẽ tốt hơn.

Nhược điểm 2:Thị trường đi ngang

Thị trường có xu hướng đặt lệnh Trail phát huy hiệu quả lớn, nhưng ngược lại giống như thị trường có xu hướng yếu đang xảy ra điều chỉnh sâu sắc hoặc thị trường đi ngang , phương diện tăng lợi nhuận sẽ trở nên khó khăn.

Thị trường như thế này cho dù có chuyển biến theo hướng vị thế riêng mình thì thường ngay lập tức bị đảo ngược và quay lại.

Do đó đặt lệnh Trail ở thị trường như thế này thì có thể nói là do chỉ giành được lợi nhuận đã bị cắt giảm độ rộng Trail nên có tỷ suất không tốt.

Các loại phương pháp đặt lệnh Trailing Stop

Ở đây chúng tôi sẽ giới thiệu thực tế một vài phương pháp thu lợi nhuận hiệu quả khi đặt lệnh Trail.

Vì là phương pháp khá dễ dàng nên khuyên dùng cho người mới bắt đầu.

Ngoài ra vì có nhiều cơ hội nhập vào nên nếu bạn học hỏi thì ngay lập tức có thể có cơ hội sử dụng ngay.

Bollinger band

Bollinger band là công cụ hiển thị Volatility ( giá trị biến động lớn nhất) của thị trường lấy trung tâm là đường trung bình di chuyển.

Có thể nói rằng nhiều thương gia sử dụng và là chỉ tiêu kỹ thuật thiết yếu cho trade.

Ngoài ra, có thể biết được xu hướng của thị trường từ độ nghiêng của Bollinger band.

Trong trường hợp độ rộng của Bollinger band được mở rộng, tăng lên theo hướng phải thì có thể nói có xu hướng tăng lên, trường hợp giảm xuống theo hướng phải thì có xu hướng giảm xuống.

Ngoài ra,trường hợp độ rộng của Bollinger band tập trung lại và nằm theo phương ngang thì có thể nói phạm vi thị trường không có xu hướng.

Cần đánh giá sử dụng thời gian dài, bằng việc khi Bollinger band bắt đầu trải rộng ra thì xây dựng vị thế theo hướng giống xu hướng và tiến hành đặt lệnh Trail , bạn có thể hy vọng thu được lợi nhuận.

Volatility

Đối với người mới bắt đầu đặt lệnh Trail thì độ rộng Trail phải cài đặt như thế nào có thể khó. Khi đó thì chúng tôi khuyên nên lấy Volatility của Bollinger band làm chuẩn.

Khi sử dụng Bollinger band và quyết định độ rộng Trail thì việc cài đặt khoảng một nửa +1σ và −1σ của Bollinger band được nói là tốt hơn .

Đầu tiên khi đặt lệnh Trail thì lấy Bollinger band làm chuẩn và hãy thử quyết định đại khái độ rộng của Trail nhé.

Spread

Khi đặt lệnh Trail thì bạn nên quan tâm đến độ rộng của Spread nhé.

Nếu là đồng tiền chính thì không cần quan tâm nhưng mà nếu đồng tiền miner thì Spread lớn nên dù sử dụng đặt lệnh Trail đi nữa thì trường hợp chạm phải Trailing Stop cũng không phải là ít.

Ngoài ra , bạn cũng cần chú ý thời gian trong trường hợp đang dự đoán về những tin tức liên quan đến tiền ảo quan trọng sẽ được công bố.

Để tránh trường hợp như vậy thì cần phải giám định kỹ độ rộng của Trail và có những biện pháp để không nắm giữ vị thế trong khung thời gian mà biểu đồ có vẻ sẽ biến động.

Channel

Đối với người đã quen với Trade một mức độ nào đó thì khuyên dùng dòng channel.

Kênh channel là 2 đường kéo song song với Trend line và Trend line. Điều dễ hiểu là đây là dòng kết nối giá trị cao nhất và dòng kết nối giá trị rẻ nhất của biểu đồ hình nến.

Dựa vào kênh channel này, có thể biết được tình hình thị trường giống như khi đã sử dụng Bollinger band.

Kênh channel khi tăng lên sang bên phải thì có thể nói có khuynh hướng tăng lên, khi giảm sang bên phải thì khuynh hướng giảm xuống.

Vì là công cụ hiển thị dễ hiểu của xu hướng nên có thể hy vọng có hiệu quả hơn nữa trong việc sử dụng đồng thời đặt lệnh Trail và phát huy được sức mạnh trên xu hướng của thị trường.

Swing trade

Swing Trade là phương pháp trade nhắm vào lợi nhuận bằng việc nắm giữ vị thế qua khoảng thời gian từ vài ngày cho đến vài tuần.

Trong khoảng thời gian rất ngắn khoảng vài giây hoặc vài phút thì có Scalping hoặc Day Trade để tiến hành trade, mọi người nói rằng ban đầu sử dụng Swing Trade thì tốt hơn.

Swing Trade vì là phương pháp sử dụng có xu hướng lớn trong thị trường nên khi sử dụng kết hợp đặt lệnh Trail thì có khả năng nâng cao tỷ lệ thắng cao.

Độ rộng Trailing Stop là

Chúng tôi đã giới thiệu cách sử dụng của đặt lệnh Trial như trên, việc sử dụng nhuần nhuyễn đặt lệnh Trial cũng như cài đặt độ rộng Trail cũng rất quan trọng.

Trade off bằng cài đặt độ rộng Trailing Stop

Khi đặt lệnh Trail thì khi phát sinh ra sự đảo ngược vượt quá độ rộng Trail thì sẽ trở thành hệ thống thực hiện quyết toán tự độngl.

Do đó cho dù xu hướng có lớn mức nào đi nữa thì cuối cùng lợi nhuận phần độ rộng Trail cũng bị giảm. Dựa vào đó, có thể nói rằng có thể hy vọng có lợi nhuận lớn khi độ rộng của Trail bị hẹp dần.

Tuy nhiên ngược lại khi độ rộng Trail bị hẹp dần thì có nhiều trường hợp tiến hành quyết toán bằng việc điều chỉnh nhỏ hơn trước khi có xu hướng hoặc noise.

Cho dù xu hướng mạnh đi nữa nhưng giai đoạn điều chỉnh nhất định sẽ đến nên cần mở rộng độ rộng Trail ở mức không được thực hiện quyết toán bằng việc điều chỉnh nhỏ.

Nói tóm lại, cài đặt độ rộng Trail có thể nói có Trade off như bên dưới

Độ rộng Trailing Stop nhỏ 

Độ rộng lợi nhuận càng rộng thì có nguy cơ cao không thể tăng lợi nhuận

Làm rộng độ rộng Trailing Stop

Độ rộng lợi nhuận nhỏ nhưng rủi ro không thể tăng lợi nhuận sẽ bị hạn chế.

Để có thể sử dụng độ rộng Trail một cách có hiệu quả thì cần lưu ý đến mối liên quan trade off.

Dựa vào tình hình thì độ rộng Trail thích hợp cũng trở nên khác nhau nên khi đặt lệnh Trail thì suy nghĩ sẽ là đặt nặng bên nào lớn hơn để cài đặt độ rộng Trail sẽ tốt hơn.

Cách suy nghĩ về cài đặt độ rộng Trailing Stop

Khi sử dụng Trail quan trọng ở điểm bạn không bị vướng vào mức quyết toán ở phương diện điều chỉnh.

Đạt được mức quyết toán là khi bạn bị kéo vào đợt đảo ngược vượt qua khoảng độ rộng Trail.

Nói tóm lại, độ rộng lớn hơn một chút so với đảo ngược phát sinh trước đó thì độ rộng Trail là tối ưu nhất.

khi bạn quyết định độ rộng Trail thì điều quan trọng là bạn suy nghĩ về mức độ lớn khoảng bao nhiêu cho việc điều chỉnh sẽ xảy ra sau này.

Giá trị tối ưu nhất của độ rộng Trail này là khác nhau toàn bộ tùy vào tình hình nên không thể nói cái nào đúng hoàn toàn được.

Bạn cần tính toán nhiều yếu tố như là Trade trong thời gian ngắn hay Trade thời gian dài, thị trường mạnh ở mức thế nào, Volatility bạn tích trữ khoảng bao nhiêu v.v…

Điều rất quan trọng là bạn tự suy nghĩ sao cho độ rộng Trail tối ưu nhất từ nhiều điều kiện giống như vậy. Bạn hãy đọc kịch bản thị trường sau này, dựa vào đó và cài đặt độ rộng Trail nhé.

Nghiên cứu nâng cao hiệu quả đặt lệnh Trailing Stop

Đặt lệnh Trail tại thời điểm đã tăng lợi nhuận thì sẽ tự động quyết toán cho bạn,nhưng bạn không cần giao hết toàn bộ vào đặt lệnh Trail như thế.

Chính tôi xin giới thiệu cách để có thể giải quyết cho những việc sẽ phát sinh thêm tương ứng với tình hình sau này.

Độ rộng Trail rộng ở đầu bản và hẹp ở cuối bản

Nếu dựa vào cách suy nghĩ của tradeoff xung quanh độ rộng Trail thì độ rộng Trail nhỏ thì có khả năng tăng độ rộng lợi nhuận cao , độ rộng Trail rộng thì có khả năng tăng lợi nhuận cao. Bạn thử ứng dụng điều này vào Trade.

khi bắt đầu giao dịch coi trọng phía có thể tăng lợi nhuận hơn so với độ rộng lợi nhuận.

Lúc bắt đầu nếu bạn đạt được đến mức quyết toán thì sẽ lỡ mất cơ hội thu lợi nhuận lớn sau đó, có nguy cơ cao sẽ trở thành âm.

Mặt khác ở cuối bản vì chắc chắn bạn đã đạt được lợi nhuận nhất định vì vậy bạn phải chú trọng độ rộng lợi nhuận hơn so với việc có thể tăng thêm lợi nhuận.

Theo cách này có thể suy nghĩ phương pháp hiệu quả là cài đặt độ rộng Trail rộng ở đầu bản giao dịch, độ rộng Trail hẹp về phía gần cuối bản.

Không đợi đặt lệnh Trail quyết toán bằng giá trị mục tiêu.

Quyết toán dựa vào đặt lệnh Trail, lợi nhuận của độ rộng Trail dù thể nào cũng bị cắt giảm từ giá trị lớn nhất của lợi nhuận.

Để tránh điều bất lợi này thì khi giá trị mục tiêu đạt lợi nhuận hãy quyết toán tại thời điểm đó cũng là một trong những lựa chọn.

Cụ thể là khi biểu hiện là Resistance Support mạnh hoặc khi dễ quy định giá trị mục tiêu của xu hướng cụ thể dựa vào phân tích biểu đồ thì việc quyết toán không đợi đặt lệnh Trail thường có nhiều hiệu quả.

xTrong trường hợp giống như vậy đặt lệnh Trail có hiệu quả mạnh mẽ như bảo hiểm giới hạn rủi ro vì thế bạn nên cài đặt độ rộng Trail rộng hơn để tăng lợi nhuận.

Sử dụng đặt lệnh Trailing Stop thực tế

Chúng ta cùng nhìn biểu đồ thực tế và tôi sẽ giải thích trong biểu đồ thực tế đặt lệnh Trail được sử dụng như thế nào.

Chúng ta hãy xem và chú ý cách sử dụng của đặt lệnh Trail và 2 điểm độ rộng Trail.

Theo xu hướng mạnh và tối đa hoá lợi nhuận

Đầu tiên nhìn tình hình thị trường thì đầu bản xuất hiện đường mặt trời có nghĩa là tăng lên mạnh.

Việc tăng lên này sau khi dừng tạm thời sẽ rớt giá để điều chỉnh nhưng mà sẽ bắt đầu tăng giá mạnh lại. Việc tăng giá lần thứ hai này sẽ thu được lợi nhuận.

Với tiền đề xem xét như trên thì đánh giá phát sinh xu hướng tăng lên sau khi vượt lên từ rớt giá điều chỉnh và xây dựng vị trí mua.

Giống như vậy tiến hành đặt lệnh Trail, khi tiếp tục rớt giá điều chỉnh thì cài đặt độ rộng Trail để giảm thô lỗ.

Thêm vào đó, theo như dự đoán thực tế phát sinh khuynh hướng tăng lên mạnh và lợi nhuận cũng tăng lên.

Noise nhỏ cũng phát sinh nhưng mà tiếp tục tăng lên, cuối cùng sau khi xảy ra rớt giá của đợt điều chỉnh lớn thì tiến hành quyết toán.

Hình thức giống như vậy có thể nói là hình thức lý tưởng để có thể tăng lợi nhuận và sử dụng sóng thị trường.

Hơn nữa nếu bạn muốn có nhiều lợi nhuận hơn nếu bạn thử thu hẹp độ rộng Trail và bản cuối thì sẽ có thể hy vọng lợi nhuận lớn hơn.

Cài đặt độ rộng Trailing Stop quá chặt

Ở đây tạo ra position mua ở thời điểm giống như lúc nãy nhưng mà cài đặt độ rộng Trail nhỏ hơn lần trước.

Độ rộng Trail này nằm ngay dưới giá trị dưới gần đây nhất, rủi ro cũng trở nên thấp hơn so với lần trước.

Sau đó phát sinh khuynh hướng tăng lên mạnh theo như đã dự đoán, tăng lợi nhuận nhưng chạm vào đường quyết toán của mặt điều chỉnh một chút thì quyết toán nhanh.

So với lần trước lợi nhuận ít.

Từ trường hợp này điều có thể hiểu ra là tùy thuộc vào cài đặt độ rộng Trail cũng có trường hợp sẽ mất đi lợi nhuận đã thu được.

Nếu bạn hướng đến sóng tăng lên giống như lần trước thì có thể nói quyết toán ở thời điểm này là vô ích.

Tuy nhiên, việc hướng đến mục đích tăng lên ngắn hơn lần trước thì có thể nói đặt lệnh Trail có hiệu quả.

Độ rộng Trail thích hợp khác nhau tùy thuộc vào việc hướng đến sóng như thế nào, xem trong khoảng thời gian bao lâu.

Đặt lệnh Trail trong thị trường đi ngang

Tiếp theo về biểu đồ mới.

Khi nhìn toàn bộ tình hình thị trường thì sau khi xảy ra rớt giá mạnh trên đường lớn đầu bản thì phát sinh phạm vi thị trường.

Thêm vào đó, phạm vi thị trường phá vỡ và khuynh hướng hạ giá mạnh phát sinh. Sẽ tiến hành giao dịch nhằm vào giá giảm sau khi vượt lên phạm vi thị trường này.

xỞ giữa bản biểu đồ này thì phương diện phạm vi thị trường biểu hiện rõ ở đường kháng cự. Khi nhìn ngược lại ở đây thì xây dựng vị thế bán.

Ở thời điểm này đặt lệnh Trail, cài đặt độ rộng Trail để nếu phá vỡ đường kháng cự thì cắt giảm được thua lỗ.

Sau đó nếu phát sinh có khuynh hướng giảm xuống thì thu được lợi nhuận lớn, nhưng thực tế nếu phạm vi thị trường tiếp tục một chút nữa thì sẽ trở thành quyết toán lợi nhuận nhỏ.

Sau khi quyết toán thì phát sinh khuynh hướng giảm xuống lớn nên kết quả hơi đáng tiếc.

Trường hợp này, sự kháng cự phạm vi giới hạn trên đã xuất hiện rõ nên bạn có thể nên sử dụng đặt lệnh giới hạn ngược.

Sau đó phá vỡ phạm vi thị trường và nếu thay đổi thành đặt lệnh Trail thì có thể hy vọng lợi nhuận lớn.

 


Tổng hợp

Đặt lệnh Trailing Stop là phương thức đặt lệnh có thể mong đợi có lợi nhuận tối đa nhất nếu bạn biết cách sử dụng Trailing Stop và cài đặt độ rộng Trailing Stop tốt.

Có thể mất thời gian cho đến khi bạn quen nhưng chắc chắn sẽ trở thành bạn đồng minh mạnh của bạn trong trade hằng ngày.

Đặc biệt học sinh hoặc người đi làm không thể xem liên tục màn hình biểu đồ được nên sử dụng đặt lệnh Trailing Stop với hy vọng kiếm lợi nhuận lớn hơn bao giờ hết.

Chúng tôi khuyên bạn nhất định thử dùng cho dù giao dịch có ít vốn.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: