2020/02/05
Cryptocurrency-related

Atomic Swap là gì? Có thể trao đổi Coin mà không cần thông qua bên thứ 3? Giải thích khái quát và đặc trưng!

Atomic Swap là gì? Có thể trao đổi Coin mà không cần thông qua bên thứ 3? Giải thích khái quát và đặc trưng!

Atomic Swap (Hoán đổi nguyên tử) là một công nghệ cho phép trao đổi hai loại tiền ảo khác nhau giữa hai bên không yêu cầu sự tin tưởng.

Atomic Swap có thể được thực hiện mà không cần thông qua “Một bên thứ ba đáng tin cậy”.

Phương pháp nào mà không dùng đến công nghệ Atomic Swap cần phải thông qua “Một bên thứ ba đáng tin cậy” như là các sàn giao dịch tiền ảo.

Tuy nhiên, khi gửi tài sản lên sàn giao dịch tiền ảo thì cần phải tin tưởng vào một ai đó và tài sản có thể gặp phải Risk là sàn giao dịch bị phá sản hoặc bị Hacking.

Bằng cách sử dụng công nghệ Atomic Swap, bạn có thể vừa tránh được Risk vừa duy trì được giao dịch phi tập trung mà không phải tin tưởng bất cứ ai khi trao đổi.

Các điểm chính trong bài viết

  • Atomic Swap là phương pháp trao đổi Coin mà không cần thông qua bên thứ ba
  • Công nghệ mang tên “HTLC” hỗ trợ Atomic Swap
  • Cũng có những vấn đề khác như “Tốn thời gian”, “Tốn phí giao dịch”, “Giới hạn loại tiền có thể trao đổi”

Đặc trưng của Atomic Swap

Cho phép giao dịch giữa các loại tiền ảo khác nhau

Sử dụng công nghệ Atomic Swap cho phép hai bên thực hiện giao dịch các loại tiền ảo khác nhau mà không yêu cầu sự tin tưởng.

Ví dụ, cả hai bên A và B đều không biết mặt cũng như tên của nhau.

Khi hai người này muốn trao đổi Bitcoin thuộc sở hữu của A với Litecoin thuộc sở hữu của B, họ có thể sử dụng công nghệ Atomic Swap để nhận ngay Bitcoin hay Litecoin với số tiền đã thỏa thuận.

Khi này, A có thể nhận trực tiếp Litecoin vào Wallet (ví) Litecoin và B có thể nhận trực tiếp Bitcoin vào Wallet của Bitcoin.

Hiện tại, một số nền tảng như Komodo (KMD) đã phát hành BarterDEX, một DApp hỗ trợ công nghệ Atomic Swap cho người dùng.

Bằng cách sử dụng BarterDEX, người dùng có thể thực hiện các giao dịch bằng công nghệ Atomic Swap mà không cần thao tác phức tạp.

Loại bỏ bên trung gian thứ ba

Giao dịch giữa các loại tiền tệ khác nhau sử dụng công nghệ Atomic Swap được thực hiện giữa hai bên không yêu cầu sự tin tưởng ngay tại Wallet của chính họ.

Do đó, có thể giao dịch mà không cần thông qua bên trung gian thứ ba như các sàn giao dịch tiền ảo.

Về vấn đề này, chúng tôi sẽ giới thiệu cho các bạn những lợi ích của việc loại bỏ bên trung gian thứ ba.

Khi cất giữ tài sản tiền ảo trong Wallet, sẽ phải lưu riêng cả PrivateKey đó.

Tuy nhiên, trong thời gian gửi tiền tại sàn giao dịch, PrivateKey sẽ được lưu tập trung bởi sàn giao dịch.

Với công nghệ Atomic Swap, lợi ích của nó là việc xóa bỏ yêu cầu ủy thác PrivateKey cho “Bên thứ ba đáng tin cậy” và có thể dễ dàng trao đổi mà không vướng phải thủ tục phiền phức hay phí dịch vụ.

Tốc độ giao dịch tăng lên

Khi sử dụng công nghệ Atomic Swap, tốc độ giao dịch cũng sẽ tăng lên.

Khi chuyển tiền từ sàn giao dịch vào Wallet của bạn, Transaction (giao dịch) thường không được thực hiện ngay lập tức.

Điều này là do, ngoài những rắc rối dành cho User khi thực hiện trao đổi tiền tệ, phía sàn giao dịch còn phải kiểm tra trên 50 công đoạn để xác thực Transaction.

Vì các giao dịch sử dụng công nghệ Atomic Swap được thực hiện theo phương thức Wallet to Wallet, nên chỉ cần gửi tiền đến cho người ký hợp đồng là tất cả các thao tác sẽ hoàn thành.

Không cần thiết phải chuyển tài sản cho các bên trung gian.

Ngoài ra, bạn có thể lập tức nhận được Token thay thế ngay sau khi quá trình chuyển tiền hoàn tất.

Giảm những Rick giao dịch gian lận

Sử dụng công nghệ Atomic Swap có thể giảm rủi ro giao dịch gian lận.

Xóa bỏ bên trung gian thứ ba cũng là một Benefits (lợi ích) về Security (bảo mật).

Như đã đề cập trước đó, bạn có thể tự mình lưu PrivateKey của mình khi không sử dụng sàn giao dịch tiền ảo tập trung, nhưng còn sàn giao dịch tiền ảo phi tập trung thì sao?

Khi thực hiện giao dịch trên sàn giao dịch tiền ảo phi tập trung, bạn sẽ tự mình lưu PrivateKey.

Tuy nhiên khi giao dịch, cần tạm thời đảm bảo tài sản của mình cho các Smart Contracts, nên có thể có những lỗ hổng từ chính bản thân Smart Contracts đó.

Trong một sàn giao dịch tiền ảo phi tập trung tên là EtherDelta, thực tế là sự cố Hacking lợi dụng điều này đã xảy ra.

Số tiền thiệt hại vào khoảng 6.256.575.000.00 đồng tính theo giá trị tại thời điểm đó.

Giao dịch giữa các Wallet sử dụng công nghệ Atomic Swap sẽ xóa bỏ sự cần thiết phải đảm bảo tài sản trên một sàn giao dịch tiền ảo tập trung hay phi tập trung.

Nó là một hệ thống an toàn và Trastress đúng nghĩa bởi bạn không cần đặt tài sản của bản thân dưới sự chi phối của bất cứ bên thứ ba nào.

Cơ cấu của Atomic Swap

Chúng tôi sẽ giải thích cụ thể về các giao dịch sử dụng công nghệ Atomic Swap.

Hashed Time Lock Contract (HTLC)

Tương tự như Lightning Network, có thể nói trong những công nghệ mà Atomic Swap sử dụng thì Hashed Time Lock Contract (sau đây gọi tắt là HTLC) là quan trọng nhất.

Hãy xem xét cơ cấu này thông qua ví dụ về Bitcoin của A và Litecoin của B trước đó.

A và B là hai cá nhân không quen biết nhau.

Hãy coi HTLC là một thứ giống với két lưu cho mượn tiền trên Blockchain.

Trong các giao dịch giữa A và B, có hai điều kiện để B thực hiện rút tiền từ két này.

1. Secret chỉ định sẵn (được tạo bởi B) và Private Key của A

2. Private Key của B (trong trường hợp hết thời gian)

Trong giao dịch này, giữa hai bên cần phải tin tưởng lẫn nhau theo một hình thức nào đó, sự tin tưởng đó được tạo ra bởi HTLC.

A ở trong trường hợp của điều kiện 1, sẽ chỉ chuyển Private Key của A cho B (= được phép rút tiền) sau khi xác nhận được rằng B đã đảm bảo đủ số lượng Litecoin quy định đúng thời hạn.

Do đó A chỉ cung cấp cho B một Secret (Key rút Bitcoin) trong trường hợp “Dù không biết B là ai nhưng giao dịch vẫn được hoàn tất”.

Đối với điều kiện 2, hợp đồng sẽ không được thiết lập và Private Key để rút Bitcoin mà A giữ sẽ không được chia sẻ với B.

A có thể lấy lại được số tiền mà mình đã đưa ra để đảm bảo.

Flow giao dịch sử dụng công nghệ Atomic Swap

Hãy hiểu rõ nội dung chính của HTLC, và xác nhận trình tự giao dịch giữa A và B.

Giả sử rằng cả A và B đều đồng ý việc A gửi Bitcoin cho B, B gửi Litecoin cho A.

A tạo Transaction chuyển Bitcoin cho B, và chuyển Bitcoin này đến Multi-sig address được khóa, bằng HTLC.

Time Rock được áp dụng bởi HTLC cho Transaction đã được tạo ra.

Sau đó, B xác nhận Transaction được tạo.

Vì B đã đồng ý với điều kiện (thời gian bảo đảm) do A đưa ra, nên trong thời hạn đó B sẽ tiến hành đảm bảo Litecoin tại Multi-sig address, nơi đã được HTLC đặc cách khóa lại.

Khi việc đảm bảo này được A xác nhận, Private Key của A sẽ được gửi đến B, và B có thể sử dụng Private Key của A và Secret được tạo bởi B (điều kiện 1) để rút phần Bitcoin mà A đã đưa ra để đảm bảo.

Nếu B không thực hiện việc đảm bảo đúng thời hạn, Private Key của A sẽ không được gửi đến B, và B chỉ có thể nhận Litecoin của mình theo như điều kiện 2.

Tương tự vậy, Bitcoin mà A đưa ra để đảm bảo sẽ được trả lại.

[Bổ sung] Cross-chain protocol

Một Product được gọi là Cosmos cũng áp dụng công nghệ Atomic Swap.

Trong Product này, Multi-sig address được thực hiện như “Một vòng Blockchain dùng chung” được gọi là HUB sử dụng Inter Blockchain Communication (IBC).

Bằng việc triển khai này, các giao dịch P2P giữa hai loại tiền tệ khác nhau đã trở nên khả thi.

Những vấn đề gặp phải khi sử dụng công nghệ Atomic Swap

Tốn thời gian

Việc đóng mở Payment channel (kênh thanh toán) được thực hiện trên On-chain (vòng trực tuyến), nên Atomic Swap cần thao tác xác minh và phê duyệt Transaction.

Do đó, thời gian xác định một Transaction được thực hiện bằng công nghệ Atomic Swap là 10 phút (thời gian tạo Block) đối với Bitcoin, và nếu tính đến Finality thì cần 6 Block (=60 phút).

Hơn nữa, việc hủy bỏ Transaction cần phải chờ hết hạn Time Rock được đặt tại thời điểm phát hành, do đó nó cũng tốn thời gian hủy bỏ giao dịch.

Tốn phí giao dịch

Vì Atomic Swap thực hiện xử lý đóng mở các Channel trên On-chain, do đó, phải mất chi phí Transaction cho các Node.

Lý do là cho dù giao dịch có thể được thực hiện giữa các Wallet, nhưng không thể thiết lập Transaction chỉ bằng thỏa thuận giữa hai bên.

Chỉ cho phép giao dịch giữa một số loại tiền tệ nhất định

Tiền tệ sử dụng công nghệ Atomic Swap bị giới hạn.

Atomic Swap giữa Bitcoin và Litecoin có thể thực hiện được là bởi vì Litecoin có nguồn gốc từ Bitcoin, nhưng đối với các loại tiền khác thì không thể bởi sự khác biệt trong Hash function.

Cosmos là một công nghệ có thể giải quyết vấn đề này, nhưng để làm cho Atomic Swap có thể dễ sử dụng hơn trong tương lai, sự phát triển của công nghệ Cross chain như thế này là rất cần thiết.

 


Kết luận

Chúng tôi đã giới thiệu xong về Atomic Swap.

Do có những vấn đề về kỹ thuật, Atomic Swap không hẳn là đã được nhiều người biết đến.

Tuy nhiên, nó chắc hẳn sẽ là một công nghệ thu hút được nhiều sự chú ý vì về mặt Security nó có thể làm giảm nguy cơ Hacking.