2020/01/23
Investment and Trade

Lệnh bán khống là gì? Phương pháp tăng lợi nhuận từ giao dịch tài chính ngay cả khi thị trường giảm!

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích tổng quan, trình tự, ưu điểm – hạn chế của vị thế bán khống “Short” trong giao dịch chứng khoán.

Bằng cách đọc bài viết này, bạn có thể hiểu được ưu điểm cụ thể của “Short” cũng như nắm bắt được các điều quan trọng để thực hiện “Short”.

Nếu bạn có thể sử dụng được Short, cơ hội gia nhập thị trường của bạn sẽ được tăng lên đáng kể.

Chúng tôi thực sự khuyến khích nên trang bị kiến thức về Short, ngay cả những người mới bắt đầu giao dịch, vì nhờ đó có thể kiếm được lợi nhuận hiệu quả hơn bao giờ hết.

Ý chính bài viết

  • Short selling (bán khống) là việc vay cổ phiếu từ các công ty chứng khoán và bán ra thị trường
  • Có thể thu được lợi nhuận khi giá cổ phiếu giảm
  • Cần phải trả lại cổ phiếu trước kỳ hạn thanh toán.

Bán khống là gì?

Trong giao dịch tài chính, “Short selling” được hiểu là việc “vay” mặt hàng tài chính từ sàn giao dịch tiền điện tử, sau đó bán ra thị trường.

Sau khi thực hiện bán khống, bạn cần mua cổ phiếu và trả lại cho công ty chứng khoán trước hạn thanh toán.

Cách thức này nổi tiếng trong giới nhà giao dịch được gọi là “bán khống”.

Mục đích của bán khống

Mục đích của bán khống là để thu lợi nhuận khi giá giảm.

Ví dụ: giả sử bạn dự đoán giá cổ phiếu của công ty A đang ở mức 1000 đồng 1 cổ phiếu và sẽ giảm xuống mức 900 đồng 1 cổ phiếu.

Trong trường hợp giá giảm như bạn đã dự kiến, thì bạn sẽ thu được lợi nhuận bằng cách thực hiện Short.

①Đơn hàng mới (Short) Đặt mua 100 cổ phiếu của công ty A với giá @1000 đồng +100.000 đồng
②Lệnh quyết toán (mua lại) Đặt mua 100 cổ phiếu của công ty A với giá @900 đồng -90.000 đồng
Lợi nhuận (①-②) ※không tính hoa hồng +10000 đồng

Như bạn có thể thấy, giá bạn mua rẻ hơn giá bạn bán, vì vậy bạn thu được lợi nhuận.

Cần lưu ý rằng nếu giá thị trường tăng trái ngược với dự đoán, bạn có thể sẽ chịu lỗ.

Trình tự của Short

Việc chuẩn bị để thực hiện Short và trình tự giao dịch như sau.

Bước 1 Mở tài khoản giao dịch ký quỹ tại một công ty chứng khoán.
Bước 2 Nộp tiền bảo đảm.
Bước 3 Xác nhận mã cổ phiếu có thể thực hiện Short
Bước 4 Đặt lệnh mới
Bước 5 Đặt lệnh hoàn trả

Bước 1:Mở tài khoản giao dịch tín dụng tại một công ty chứng khoán.

Để thực hiện lệnh bán khống, cần phải mở “tài khoản giao dịch ký quỹ”.

Và để mở tài khoản cần kiến thức, kinh nghiệm đầu tư, tiềm lực tài chính nhất định.

Bạn cần lưu ý rằng bạn không thể mở được tài khoản nếu không có kinh nghiệm đặc biệt nào về đầu tư chứng khoán.

Bước 2:Nộp tiền bảo đảm.

Khi bắt đầu giao dịch ký quỹ, bạn cần nộp tiền bảo đảm ủy thác.

Khoản tiền bảo đảm ủy thác này là biện pháp bảo đảm để công ty chứng khoán cho người sử dụng vay tiền hoặc cổ phiếu.

Bước 3:Xác nhận mã cổ phiếu có thể thực hiện Short

Không phải tất cả các mã cổ phiếu được niêm yết trên sàn giao dịch đều có thể thực hiện được “Short”.

Trong khi xem xét trạng thái giao dịch của từng mã cổ phiếu, sàn giao dịch chứng khoán hoặc công ty chứng khoán sẽ quyết định mã cổ phiếu nào có thể thực hiện được Short.

Bạn hãy kiểm tra trên trang web của công ty chứng khoán và xác nhận xem mã cổ phiếu nào có thể thực hiện được Short nhé.

Bước 4:Đặt lệnh mới

Sau khi quyết định mã cổ phiếu, nhập nội dung của lệnh.

Sau khi điền thông tin các mục dưới đây, lệnh sẽ được thực hiện.

Trình tự đặt lệnh mới

  • 1. Lựa chọn loại cổ phiếu muốn bán.
  • 2. Lựa chọn thời hạn thanh toán.
  • 3. Nhập số lượng – giá.

Bước 5:Lệnh hoàn trả

Sau khi thực hiện Short, bạn phải mua lại cổ phiếu và hoàn trả cổ phiếu đó cho công ty chứng khoán.

Có 2 cách để thực hiện việc hoàn trả.

Loại lệnh thanh toán

  • 1. Đặt mua
  • 2. Giao tại chỗ

Đặt mua

Là phương pháp đặt lệnh mua lại cổ phiếu.

Khi hoàn trả bằng lệnh mua, sau khi chỉ định vị trí hoàn trả thì nhập giá mua và đặt lệnh mua.

Giao tại chỗ

Là phương pháp hoàn trả cổ phiếu hiện tại đang sở hữu.

Khi giao tại chỗ, chỉ định số cổ phiếu mà bạn sở hữu và nhập số lượng cần giao.

Ưu điểm của Short

Ưu điểm 1:Thu được lợi nhuận ngay cả khi giá thị trường sụt giảm mạnh

Ưu điểm của Bán khống đó là thu được lợi nhuận ngay cả khi giá thị trường sụt giảm mạnh.

Trong một giao dịch hiện vật thông thường, bạn chỉ có thể kiếm tiền bằng cách “mua giá rẻ và bán giá cao”.

Vì vậy, khi giá thị trường sụt giảm, bạn chỉ có hai lựa chọn hoặc là ôm khoản nợ chưa thanh toán hoặc là cắt lỗ, cho phép xác định thiệt hại khoản lỗ.

Ngược lại, bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận trong cục diện giá cả thị trường giảm nhờ thực hiện lệnh “bán” của Short.

Ưu điểm 2:Có thể được bảo hiểm rủi ro bằng Bán khống

Thêm một ưu điểm nữa của Bán khống đó là có thể thực hiện việc bảo hiểm rủi ro nhờ thực hiện kết hợp với “mua hiện vật”.

Ví dụ, bạn thực hiện “mua hiện vật” 100 cổ phiếu với giá 1000 đồng/1 cổ phiếu của công ty A được kỳ vọng là sẽ tăng giá.

Khi giá cổ phiếu lại giảm trái với dự đoán, bạn thực hiện “Short”.

Giá cổ phiếu Lợi nhuận của hiện vật ①/ Lợi nhuận của Bán khống ② Lợi nhuận (①+②)
1000 đồng (mua hiện vật tại thời điểm này) 0 đồng /- 0 đồng
900 đồng (bán tại thời điểm này) -10000 đồng/0 đồng -10000 đồng
800 đồng -20000 đồng/+10000 đồng -10000 đồng
700 đồng -30000 đồng/+20000 đồng -10000 đồng

Khi mà giá cổ phiếu giảm còn 900 đồng 1 cổ phiếu thì nếu thực hiện Short, ngay cả khi giá cả phiếu giảm nhờ Short bạn vẫn có thể thu được lợi nhuận. Nhờ đó khoản lỗ bạn phải chịu cũng sẽ không vượt quá 10,000 đồng.

Như đã trình bày ở trên, khi giá cổ phiếu mua bằng hiện vật giảm, bạn cũng có thể phòng ngừa thiệt hại tăng lên nhờ thực hiện Short.(phương pháp hedging)

Hạn chế của Bán khống

Hạn chế 1:Giới hạn thời hạn hoàn trả

Bởi vì việc “vay cổ phiếu từ công ty chứng khoán” về cơ bản cũng giống như là vay tiền, nên phải hoàn trả khi đến hạn.

Vì vậy, ngay cả khi giá cổ phiếu không giảm xuống mức giá dự kiến ​​trong thời hạn, bạn vẫn phải đặt lệnh hoàn trả.

Về cơ bản không thể thực hiện được các giao dịch dài hạn kiểu “mua và giữ cho đến khi giá tăng lên” giống như giao dịch hiện vật.

Hơn nữa, giao dịch ký quỹ có 2 loại là “giao dịch ký quỹ hạn chế” và “giao dịch ký quỹ thông thường”, thời hạn hoàn trả của mỗi loại cũng là khác nhau.

Giao dịch ký quỹ hạn chế

Thời hạn hoàn trả của giao dịch ký quỹ hạn chế là 6 tháng.

Giao dịch ký quỹ hạn chế là giao dịch mà “sàn giao dịch” sẽ quyết định các quy định áp dụng.

Mã cổ phiếu được lựa chọn bởi “sàn giao dịch”, thời hạn hoàn trả tối đa là 6 tháng.

Giao dịch ký quỹ thông thường

Giao dịch ký quỹ thông thường không quy định về thời hạn hoàn trả.

Giao dịch ký quỹ thông thường là giao dịch mà “công ty chứng khoán” sẽ quyết định các quy định áp dụng.

Mã cổ phiếu được lựa chọn bởi công ty chứng khoán và thời hạn giao dịch cũng do công ty chứng khoán quyết định.

Hạn chế 2:Có khả năng thiệt hại mà không biết mức trần

Bởi vì “không biết mức trần của giá cổ phiếu”, nên “có khả năng thiệt hại khi không biết mức trần”.

Nói cách khác, khi giá cổ phiếu tăng lên đều đặn, thì tổn thất của Short cũng sẽ đều đặn tăng lên.

Tuy nhiên, có thể phòng ngừa được tổn thất lớn bằng cách quy định trước các tiêu chí để chặn lỗ và nhập lệnh dừng.

Đặc biệt khi thực hiện Short, bạn nên chú ý đến việc chặn lỗ.

Phương pháp tìm kiếm mã cổ phiếu thực hiện Short

Xem tỷ lệ ký quỹ của mã cổ phiếu

Mã cổ phiếu nên dùng để thực hiện Short là những mã có tỷ lệ ký quỹ trên 1.5 lần.

Bởi vì, khả năng cao là giá sẽ giảm trong tương lai.

Ngay từ đầu tỷ lệ ký quỹ là 1.5 có nghĩa là, “ký quỹ mua” gấp 1.5 lần “ký quỹ bán”.

Tỷ lệ ký quỹ là gì

Là trị giá được biểu thị bằng giá trị “ký quỹ mua còn lại” ÷ “ký quỹ bán còn lại”.

Đây là chỉ số để nhận thấy sự cân bằng giữa “Ký quỹ mua” và “Ký quỹ bán (Short)”.

Tỷ lệ ký quỹ mua 1,5 lần có nghĩa là mua bán theo chiều ngược lại được thực hiện với giá trị gấp 1,5 lần.

Có thể nói rằng khả năng cao giá sẽ giảm do ký quỹ bán được gia tăng.

Hơn nữa, tỷ lệ ký quỹ của mỗi loại mã cổ phiếu có thể xác định được tại công ty chứng khoán.

Đường trung bình động

Khi tìm kiếm thời điểm nên thực hiện Short, nhìn vào đường trung bình động bạn cần xác định được xu hướng có đang giảm hay không.

Cụ thể là khi xuất hiện đồng thời 2 điều sau đây trên biểu đồ.

Dấu hiệu của xu hướng giảm

Đường trung bình động đang tăng nhưng có sự thay đổi theo hướng xuống ngay sau đó.

Khi xuất hiện nến đen (Black Candlestick).

Hãy vào thị trường bằng việc vận dụng tín hiệu nến “giá giảm”.

Mã cổ phiếu có quy định ký quỹ sẽ không thực hiện được Bán khống

Trong giao dịch ký quỹ, giao dịch có thể được điều chỉnh bằng quy chế để giảm sức nóng của giá thị trường.

Quy chế được áp đặt bởi sàn giao dịch hoặc công ty tài chính chứng khoán, công ty chứng khoán vì nhiều lý do.

Trong trường hợp này, không thể thực hiện được Bán khống.

Phương pháp tăng lợi nhuận nhờ vào Bán khống

Bán khống có thể làm gia tăng lợi nhuận cực lớn khi thị trường sụt giảm nghiêm trọng dẫn đến hầu hết các mã cổ phiếu đều giảm.

Tuy nhiên để có thể nhận biết được dấu hiệu của sự sụt giảm nghiêm trọng, bạn nhất thiết phải có kinh nghiệm, kỹ thuật và kiến thức.

Vì vậy, trước tiên hãy nhận biết xu hướng giảm.

Và kiểm tra chuyển động của chỉ số công nghiệp Dow Jones hoặc tin tức tình hình thế giới, theo dõi chuyển động kinh tế từ góc độ vĩ mô.

Cấu trúc của Lệnh bán khống

Quy trình đặt lệnh bán khống

Chúng tôi sẽ giải thích quy trình của Short bằng cách đưa ra ví dụ về cổ phiếu

Sau đây là quy trình của Bán khống.

STT Người sử dụng Công ty chứng khoán
1 Đặt lệnh bán với công ty chứng khoán
2 Cho người sử dụng vay từ tài sản có của công ty mình, hoặc huy động vốn từ công ty tài chính chứng khoán để cho vay.
3 Bán cổ phiếu trên thị trường chứng khoán và giữ số tiền thu được làm tài sản thế chấp cho đến khi thanh toán
4 Đặt lệnh thanh toán hoặc hoàn trả

Người sử dụng chỉ thực hiện 2 thảo tác đó là số 1 “đặt lệnh bán” và số 4 “đặt lệnh thanh toán”

Đây cũng là trường hợp đối với các loại tiền ảo.

Trong các công ty chứng khoán cho vay bằng hiện vật đang được thực hiện, hoặc huy động cổ phiếu từ các công ty tài chính chứng khoản thực hiện giải ngân từ công ty chứng khoán.

Trong trường hợp của tiền điện tử FX, thì quy trình diễn ra như thế nào không được tiết lộ.

Khái niệm lợi nhuận bởi Bán khống

Bán khống có thể giúp thu lợi nhuận khi bán ra vào thời điểm giá cao và mua vào khi thời điểm giá rẻ.

Ví dụ khi Bitcoin có giá 1000000 đồng bạn thực hiện Short 1 Bitcoin, nếu bạn đặt lệnh mua vào khi giá Bitcoin là 950000 đồng, lợi nhuận thu được là khoản tiền chênh lệch 50000 đồng.

Ngược lai trường hợp đặt lẹnh mua vào khi giá Bitcoin là 1100000 đồng thì khoản lỗ là số tiền chênh leehcj 100000 đồng.

Điểm lưu ý của Bán khống

Bắt đầu với đòn bẫy bằng một lượng nhỏ

Đối với những người mới bắt đầu nên thực hiện một khoản tiền gửi nhỏ và bắt đầu với đòn bẫy thấp.

Trong giao dịch đòn bẫy người mới bắt đầu hiếm khi làm việc tốt ngay từ đầu.

Học phí không phải là ít nên, nộp một khoản tiền ký quỹ nhỏ.

Hơn nữa bởi vì nếu đòn bẫy cao thì dễ bị Loss-cutting nên, chúng tôi khuyên bạn nên bắt đầu với đòn bẫy ở mức thấp.

Lệnh gọi ký quỹ và Loss-cutting

Lệnh gọi ký quỹ 100%

Loss-cutting 50%

Trong giao dịch đòn bẫy gồm có lệnh gọi ký quỹ và Loss-cutting.

Lệnh gọi ký quỹ biểu thị việc cần thiết phải bổ sung một khoản tiền ký quỹ.

Loss-cutting có nghĩa là vị trí được tự động giải quyết khi tỷ lệ duy trì tiền ký quỹ giảm xuống dưới mức được thiết lập bởi sản giao dịch.

Bởi vì tỷ lệ duy trì tiền ký quỹ của đường lệnh gọi ký quỹ và đường Loss-cutting có sự khác nhau tùy thuộc vào sàn giao dịch nên, hãy xác nhận thật rõ.

 


Kết luận

Bán khống là phương pháp giao dịch mang lại lợi nhuận ngay cả khi thị trường đang có xu hướng giảm.

Điều quan trọng để thực hiện Bán khống là mở tài khoản giao dịch ký quỹ, nhưng nếu bạn là người không có kinh nghiệm giao dịch hiện vật cổ phiếu thì không thể mở tài khoản.

Nếu như bạn không có kinh nghiệm giao dịch cổ phiếu thì, trước tiên hãy thử giao dịch chứng khoán thông thường.

Hơn nữa cách thức để mở tài khoản giao dịch ký quỹ , đó là hãy chú ý vào biểu đồ để xác định được xu hướng giảm.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: