【Tin nhanh】Giá của tất cả các loại tiền điện tử đều tăng cao: Bitcoin (BTC), Ripple (XRP), Ethereum (ETH)

Tiền điện tử đang có sự ổn định tốt của Ripple.

Ngày 10 trên thị trường tiền điện tử, Ripple đã tăng so với cùng thời điểm ngày trước. Tất cả các loại tiền đều có xu hướng dao động không ổn định từ khi vào ngày 10, do đó cần chú ý đến các biến động trong tương lai. Bây giờ, chúng ta hãy đi xem từng loại tiền một.

BITCOIN (BTC)

Giá Bitcoin hiện tại vào lúc 5 giờ ngày 10 là 4.233.741 yên, giảm 1,2% so với cùng thời điểm ngày trước.
Bitcoin đã tăng lên đến 4,3 triệu yên một thời điểm nhưng lại đột ngột giảm xuống.
Giá đã giảm từ 6 giờ sáng ngày 9 và tiếp tục giảm đến 8 giờ sáng, nhưng từ 9 giờ và 10 giờ đã tăng trở lại.
Từ 11 giờ trở đi, mặc dù diễn biến không ổn định nhưng từ 16 giờ đến 21 giờ giá đã tăng.
Tuy nhiên, từ 22 giờ giá lại giảm và tiếp tục giảm đến 2 giờ sáng hôm sau.
Sau đó, giá đã tăng lên vào lúc 3 giờ sáng nhưng lại giảm xuống vào lúc 4 giờ sáng, vì vậy cần chú ý đến diễn biến trong tương lai.

Ripple (XRP)

Giá của Ripple hiện tại vào lúc 5 giờ sáng ngày 10 là 95 yên, tăng 4,4% so với cùng thời điểm ngày trước.
Với xu hướng tăng, Ripple đã vượt qua mức giá 94 yên và tiếp tục tăng giá.
Vào ngày 9, giá Ripple bắt đầu tăng từ mức 91 yên vào lúc 4 giờ và tăng giá đến 7 giờ, nhưng giảm giá vào lúc 8 giờ và 9 giờ.
Vào lúc 10 giờ, giá Ripple đã phục hồi nhưng không có hướng đi rõ ràng và tiếp tục duy trì ở một mức giá nhất định.
Từ lúc 18 giờ, giá Ripple bắt đầu tăng và tăng liên tục đến lúc 22 giờ với mức giá là 95 yên.
Sau đó, giá bắt đầu giảm và vào lúc 2 giờ sáng ngày 10, giá đã xuống dưới mức giá 94 yên. Tuy nhiên, vào lúc 3 giờ và 4 giờ, giá đã tăng trở lại và vượt qua mức giá 94 yên, cho thấy sự hy vọng vào sự tăng giá tiếp theo.

Ethereum (ETH)

Giá của Ethereum lúc 5 giờ sáng ngày 10 là 264,765 yên, giảm 0,7% so với cùng thời điểm ngày trước. Ethereum đã cho thấy xu hướng tăng trưởng nhưng đã mất đà và giảm giá. Từ khoảng 6 giờ sáng ngày 9, giá bắt đầu giảm và đến 11 giờ sáng đã giảm xuống còn 265,530 yên. Từ khoảng 12 giờ trưa, giá đã tăng lên và đến 21 giờ tối đã đạt đến mức 268,294 yên mặc dù có một số lần giảm giá trung gian. Tuy nhiên, từ khoảng 22 giờ tối, giá đã bắt đầu giảm và tiếp tục giảm đến khoảng 2 giờ sáng ngày 10. Vì sự di chuyển không ổn định của giá, cần đề phòng cho sự di chuyển trong tương lai.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top