Bitcoin sẽ tăng lên 180.000 đô la vào năm 2024 khi đến thời điểm nửa chu kỳ giảm giá | Công ty Fundstrat.

Fundstrat dự đoán trong một bản ghi chú dành cho nhà đầu tư rằng giá Bitcoin có thể tăng đột biến lên đến 180.000 đô la (khoảng 25,8 triệu yên) trước sự kiện giảm nửa phần tiếp theo vào tháng 4 năm 2024. Sự tăng giá này dự kiến sẽ đạt 521% so với mức giá hiện tại, chủ yếu là do sự tăng cầu từ việc chấp thuận các quỹ ETF Bitcoin.

Bitcoin sẽ tăng lên 180.000 đô la trước khi đến nửa đời của nó vào năm 2024 | Công ty Fundstrat

Fundstrat dự đoán rằng việc phê duyệt ETF Bitcoin có thể đẩy giá lên đến 180.000 đô la (khoảng 25,8 triệu yên) vào năm 2024. Sean Farrell, người dẫn đầu chiến lược tài sản kỹ thuật số tại Fundstrat, trong một bản ghi chú dành cho nhà đầu tư, giải thích rằng sự cân bằng hiện có của Bitcoin với một phần thưởng khai thác là 25 triệu đô la (khoảng 3,5 tỷ yên) và nhu cầu là cùng một số tiền mỗi ngày có thể thay đổi đáng kể với việc phê duyệt ETF Bitcoin.
Theo phân tích của Farrell, ETF Bitcoin có thể đạt đến nhu cầu hàng ngày là 125 triệu đô la (khoảng 18 tỷ yên), trong khi phần thưởng khai thác mỗi ngày sẽ giảm xuống chỉ còn 12 triệu đô la (khoảng 1,7 tỷ yên) vì sự giảm nửa.
“Với việc bắt đầu ETF Bitcoin tại chỗ, nhu cầu hàng ngày sẽ đạt đến 125 triệu đô la, nhưng cung cấp mỗi ngày chỉ 25 triệu đô la. Giá cân bằng tiềm ẩn phải tăng lên để cung cấp hàng ngày phù hợp với nhu cầu hàng ngày. Theo phân tích cân bằng, giá thanh lý trước khi giảm nửa vào tháng 4 năm 2024 sẽ từ 140.000 đô la (khoảng 20 triệu yên) đến 180.000 đô la (khoảng 25,8 triệu yên) ”, Farrell giải thích.
Hơn nữa, Fundstrat giả định rằng ETF Bitcoin của BlackRock có thể trở thành một trong những ETF kỷ niệm được ghi nhận với số tiền góp vốn trong năm đầu tiên của QQQ ETF là 36 tỷ đô la (khoảng 5 nghìn tỷ yên).
Công ty này cho rằng tài sản của ETF Bitcoin có thể vượt qua các ETF kim loại quý với quy mô 230 tỷ đô la (khoảng 33 nghìn tỷ yên) và “cuối cùng có thể trở thành một danh mục trị giá hơn 300 tỷ đô la (khoảng 43 nghìn tỷ yên) ”.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top