Bitcoin thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức và dòng tiền đầu tư tăng đột biến.

Bitcoin thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư tổ chức và dòng tiền đầu tư tăng đột biến.

Theo CoinShares, quản lý tài sản kỹ thuật số, sau 3 tuần rút vốn, tài sản kỹ thuật số đã chào đón một tuần đầu tiên với lượng vốn đầu tư lớn từ các nhà đầu tư tổ chức.

CoinShares đã thông báo trong bản báo cáo hàng tuần về dòng tiền của quỹ tài sản kỹ thuật số mới nhất rằng đã có dòng tiền vào tài sản kỹ thuật số trị giá 29 triệu đô la Mỹ (khoảng 4,2 tỷ yên), chấm dứt chuỗi ba tuần liên tiếp của dòng tiền ra. “Sản phẩm đầu tư tài sản kỹ thuật số đã ghi nhận dòng tiền vào tổng cộng 29 triệu đô la Mỹ sau chuỗi ba tuần liên tiếp của dòng tiền ra. Sự cải thiện tâm trạng này được cho là do dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ đã thấp hơn dự kiến và cho thấy khả năng tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm.” Trong đó, Bitcoin (BTC) đã ghi nhận dòng tiền vào trị giá 27 triệu đô la Mỹ (khoảng 3,9 tỷ yên). Với số tiền này, tổng giá trị dòng tiền vào BTC từ đầu năm đã lên đến 456 triệu đô la Mỹ (khoảng 65,2 tỷ yên). “Bitcoin đã ghi nhận dòng tiền vào trị giá 27 triệu đô la Mỹ, sau chuỗi dòng tiền ra trị giá 144 triệu đô la Mỹ (khoảng 20 tỷ yên) ba tuần trước. Short Bitcoin đã ghi nhận một số lượng rất nhỏ của dòng tiền vào tuần trước và lại tiếp tục dòng tiền ra trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ (khoảng 400 triệu yên) vào tuần này. Dữ liệu này cho thấy rằng tâm trạng vẫn ủng hộ Bitcoin và thị trường tiền ảo mặc dù lượng giao dịch mùa này thấp.” Nền tảng hợp đồng thông minh Ethereum (ETH) đã ghi nhận dòng tiền vào trị giá 2,5 triệu đô la Mỹ (khoảng 400 triệu yên). Uniswap (UNI), XRP, Solana (SOL) và Litecoin (LTC) cũng đã ghi nhận một số lượng nhỏ của dòng tiền vào. “XRP đã ghi nhận dòng tiền vào trị giá 500.000 đô la Mỹ (khoảng 70 triệu yên) và hiện đang có chuỗi dòng tiền vào kéo dài trong 16 tuần, chiếm 12% của tài sản quản lý (AuM). AuM của XRP đã tăng 127% từ đầu năm.”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top