Các chính quyền Argentina thông báo đã bắt đầu điều tra Worldcoin Foundation.

Cơ quan truy cập thông tin công cộng của Argentina (AAIP) đã thông báo rằng họ đang tiến hành điều tra về xử lý dữ liệu cá nhân của Quỹ Worldcoin. Nhiều nước, bao gồm cả Anh, cũng đang tiến hành điều tra đối với Worldcoin.

AAIP của Argentina đã thông báo rằng họ sẽ bắt đầu điều tra Quỹ Worldcoin do CEO của OpenAI, Sam Altman, thành lập vào đầu tuần này. Trong cuộc điều tra này, họ sẽ phân tích chi tiết các quy trình liên quan đến việc thu thập, lưu trữ và sử dụng dữ liệu cá nhân để xác định tác động đến các quyền được công nhận bởi pháp luật. Họ cũng cho biết sẽ đưa ra các biện pháp thích hợp để đối phó với các vấn đề được đưa ra và yêu cầu các doanh nghiệp tuân thủ các tiêu chuẩn về bảo mật và riêng tư. Ngoài ra, với việc nhiều người tiếp tục quét mống mắt ở các khu vực khác nhau bao gồm thủ đô Buenos Aires, họ đã nhấn mạnh rằng cần phải tiết lộ rõ ràng lý do để đăng ký với các cơ quan chức năng và thu thập thông tin cá nhân.

Người chịu trách nhiệm xử lý dữ liệu cá nhân phải đăng ký cơ sở hạ tầng liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân với AAIP, cung cấp thông tin về chính sách xử lý và có nghĩa vụ chỉ ra tại sao dữ liệu nhạy cảm là cần thiết, thời gian lưu trữ của các dữ liệu đó là bao lâu được quy định bởi luật bảo vệ dữ liệu cá nhân.
Ngoài ra, cần phải chi tiết giải thích các biện pháp bảo mật và giữ bí mật được áp dụng để bảo vệ thông tin cá nhân.

Các cơ quan chức năng ở Anh và Đức cũng đã tham gia vào việc thu thập thông tin cá nhân của Worldcoin, trong khi ở Kenya, hoạt động đã bị đình chỉ để đánh giá rủi ro an toàn.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top