Coinbase đã được phê duyệt bởi Hiệp hội Hợp đồng tương lai toàn quốc của Mỹ để cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai tiền điện tử.

Sàn giao dịch tiền điện tử Coinbase đã thông báo rằng họ đã được Hiệp hội Hợp đồng tương lai toàn quốc (NFA) chấp thuận làm nhà môi giới giao dịch tương lai (FCM) trên toàn quốc Mỹ. Sàn giao dịch này đã nộp đơn đăng ký cho NFA vào tháng 9 năm 2021.

Coinbase đã thông báo rằng họ đã nhận được sự chấp thuận từ NFA để trở thành một nhà môi giới hàng hóa ảo. NFA là một tổ chức tự quản được chỉ định bởi Ủy ban Giao dịch Hàng hóa (CFTC) của Mỹ và thực hiện các cuộc kiểm tra và đánh giá thay cho CFTC. Andrew Sears, CEO của Coinbase Financial Markets, một công ty con của Coinbase cung cấp giao dịch hợp đồng tương lai, hy vọng rằng ngành công nghiệp sẽ tiếp tục phát triển.

Việc cung cấp truy cập vào hợp đồng tương lai tiền điện tử được an toàn và được qu regulat cho các nhà đầu tư Mỹ sẽ là chìa khóa để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế tiền điện tử và cho phép tham gia rộng rãi hơn.

Coinbase đã chú ý đến những lợi ích của việc sử dụng đòn bẩy trong giao dịch tương lai để truy cập vào thị trường với vốn ít hơn và quản lý rủi ro của thị trường bằng việc giữ vị thế ngắn hạn. Vì vậy, vào năm 2022, Coinbase đã mua lại FairX (hiện là Coinbase Derivatives Exchange) để cung cấp giao dịch tương lai. Hiện tại, Coinbase đã thông báo sẽ sớm cung cấp giao dịch tương lai và hiện đang trong trạng thái cho phép tham gia danh sách chờ.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top