Công ty tiền điện tử của Anh sẽ tuân thủ theo quy tắc du lịch FATF từ tháng 9.

Năm 2022, Anh đã thông qua một luật và trở thành một trong số ít các quốc gia tuân thủ việc mở rộng các quy tắc du lịch cho tiền điện tử.

Công ty tiền điện tử của Anh sẽ tuân thủ theo quy tắc FATF Travel Rule từ tháng 9.

Từ ngày 1 tháng 9, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử tại Vương quốc Anh sẽ phải tuân thủ các quy định chống rửa tiền và cung cấp tài trợ cho khủng bố được gọi là “Travel Rule” của Ban hoạt động tài chính (FATF) để tuân thủ các quy định FATF. Cơ quan giám sát tài chính của Vương quốc Anh (FCA) đã thông báo lại vào ngày 17 tháng 8 rằng các doanh nghiệp này phải tuân thủ quy định này để đáp ứng tiêu chuẩn FATF được thiết lập vào năm 2019. “Travel Rule” yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tiền điện tử (VASP) chia sẻ thông tin khách hàng khi chuyển tiền để giúp phát hiện các giao dịch nghi ngờ. Vương quốc Anh đã thông qua một dự luật để bắt đầu thực thi Travel Rule vào tháng 7 năm 2022. Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tiền điện tử tại Vương quốc Anh được kỳ vọng sẽ hoàn toàn thực thi Travel Rule trước ngày 1 tháng 9 nếu muốn gửi và nhận tiền điện tử trong Vương quốc Anh hoặc các khu vực đã áp dụng quy định này. Nếu sử dụng bên thứ ba, các doanh nghiệp vẫn phải chịu trách nhiệm về tuân thủ quy định. Nếu giao dịch với VASP ở các khu vực không áp dụng Travel Rule, các doanh nghiệp Vương quốc Anh phải đánh giá xem người nhận có thể nhận được thông tin cần thiết hay không và phải lưu trữ thông tin trong mọi trường hợp. Nếu các doanh nghiệp tiền điện tử tại Vương quốc Anh là người nhận tiền, họ cũng phải cẩn thận trong việc đánh giá giao dịch. FATF đã thiết lập Travel Rule vào năm 2012 cho các tổ chức tài chính truyền thống và mở rộng quy định này cho VASP vào năm 2019. Tuy nhiên, FATF chỉ báo cáo về tiến trình triển khai hạn chế và cho biết vào tháng 6 rằng ít hơn một nửa số quốc gia được khảo sát đã áp dụng các biện pháp để triển khai quy định này. Theo khảo sát được tiến hành vào năm 2022, 29 trong số 98 quốc gia đã thông qua dự luật liên quan đến Travel Rule, nhưng chỉ có 11 quốc gia triển khai được quy định này.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top