Đại học hàng đầu của Anh đã hợp tác với các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào phân tích thị trường tiền điện tử.

Đại học hàng đầu của Anh đã hợp tác với các công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo (AI) để tập trung vào phân tích thị trường tiền điện tử.

Đại học hàng đầu của Anh đã hợp tác với startup AI FluidAI để nghiên cứu và phân tích thị trường tiền điện tử. AI Lab IX của trường đại học này sẽ cùng với FluidAI cải thiện thị trường hóa token cho các nền tảng giao dịch và nhà đầu tư cá nhân. FluidAI cho biết vấn đề tập trung thanh khoản trong không gian tiền điện tử là ưu tiên hàng đầu. CEO của FluidAI, Ahmed Ismail, cho biết việc sử dụng trí tuệ nhân tạo có thể giúp loại bỏ thời gian chờ đợi dựa trên dự đoán và hỗ trợ cung cấp giá mua và giá bán tốt nhất trên các nền tảng giao dịch và nhà cung cấp thanh khoản. Imperial College London là một trong những trường đại học hàng đầu của Anh và cũng là trụ sở của Trung tâm Nghiên cứu Kỹ thuật Tiền điện tử, chuyên nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiền điện tử và blockchain. Chúng ta nên tiếp tục chú ý đến các xu hướng liên quan đến tiền điện tử của trường đại học này trong tương lai.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top