Địa chỉ hoạt động của Ethereum tăng lên, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử.

Địa chỉ hoạt động của Ethereum tăng lên, đạt mức cao thứ hai trong lịch sử.

Nền tảng thông tin thị trường Santiment đã công bố một báo cáo cho thấy số lượng địa chỉ hoạt động của Ethereum đã tăng đáng kể, đạt khoảng 1.089.893 vào ngày 13 tháng 9. Các nhà phân tích của Santiment cho rằng sự biến động của thị trường Ethereum đã tăng lên và có khả năng hướng tới sự phục hồi. Số lượng địa chỉ hoạt động của Ethereum đã tăng lên và ghi nhận số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày cao thứ hai trong lịch sử Ethereum. Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày cao nhất là vào ngày 9 tháng 12 năm 2022, điều này trùng khớp với sự tái đánh giá Ethereum sau khi gặp phải thiệt hại trong thị trường giảm giá kể từ năm 2021. Các nhà phân tích của Santiment cho rằng thị trường Ethereum có khả năng tăng biến động và hướng tới sự phục hồi. Hơn nữa, sự tăng cường hoạt động trên chuỗi khối này cho thấy nhu cầu đang tăng lên.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top