Ethereum Layer 2 đang mở đường riêng cho các giao thức chính và đang trở nên chuyên môn hóa nhanh chóng.

Ethereum Layer 2 đang mở đường riêng cho các giao thức chính và đang trở nên chuyên môn hóa nhanh chóng.

Công ty phân tích IntoTheBlock cho biết các giao thức Layer 2 (L2) chính của Ethereum đang tiến hóa và tìm thấy những lĩnh vực riêng của chúng.

Về Ethereum Layer 2, IntoTheBlock cho biết các giao thức Base, Arbitrum (ARB) và Optimism (OP) đang mở ra những con đường riêng biệt và xây dựng “một hệ sinh thái mạnh mẽ và đa dạng”.

Đầu tiên, với giao thức Base, công ty phân tích chỉ ra rằng giao thức Layer 2 mới của Coinbase đang tận dụng lợi ích từ cơ sở người dùng rộng lớn của sàn giao dịch tiền điện tử và sự nổi lên của nền tảng mạng xã hội Friend.tech dựa trên blockchain.

“Trong cảnh quan Ethereum L2, sự chuyên môn hóa của các nhà cung cấp chính đang diễn ra nhanh chóng. Với sự hỗ trợ từ quy mô rộng lớn của Coinbase, Base đang dẫn đầu với số lượng địa chỉ duy nhất và số lượng giao dịch. Điều này rất phù hợp với sự phát triển của các ứng dụng xã hội như FriendTech.”

IntoTheBlock đã chỉ ra trong báo cáo mới rằng Friend.tech đã thu hút hơn 100.000 người dùng chỉ trong vài tuần sau khi ra mắt.

“Điều này giúp Base tận dụng sức mạnh của Coinbase và tăng số lượng người dùng cá nhân.”

Theo dữ liệu blockchain, vào ngày 14 tháng 9, Base đã ghi nhận hơn 1,8 triệu giao dịch, vượt qua kỷ lục trước đó là khoảng 1,4 triệu giao dịch.

IntoTheBlock cũng chú ý đến sự phát triển của Arbitrum, và cho biết giao thức Layer 2 này đang chiếm ưu thế trong không gian tài chính phi tập trung (DeFi).

“Arbitrum duy trì một lượng giao dịch không thể so sánh được và là trung tâm của các sàn giao dịch phi tập trung có thanh khoản cao nhất, cũng như có TVL (tổng giá trị khóa) cao nhất trong không gian DeFi.”

Với Optimism, công ty phân tích cho biết giao thức mở rộng của Ethereum đã tìm thấy lĩnh vực riêng thông qua việc hoạt động như một giao thức cơ bản của các giao thức Layer 2 khác như Mantle và Base.

“Optimism đã đạt được mong muốn của siêu chuỗi thông qua việc tìm thấy tính hữu ích trong cơ sở hạ tầng của các dự án Layer 2 khác như Mantle và Base.”

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top