OPNX – đã bị cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số của Dubai (VARA) khiển trách

Nền tảng giao dịch mới của Kyle Davies và Su Zhu, OPNX, đã bị cơ quan quản lý tài sản kỹ thuật số của Dubai (VARA) khiển trách vì hoạt động mà chưa được cấp phép. Theo tin đưa của Bloomberg, VARA đã chỉ trích OPNX cùng các đồng sáng lập nền tảng này. Cơ quan này cho biết công ty mới của Kyle Davies và Su Zhu đang hoạt động mà chưa được cấp phép và họ đang chờ xem liệu nền tảng có đưa ra biện pháp nào cho vấn đề này hay không. VARA cũng cho rằng OPNX đang thu thập dữ liệu cá nhân của người dùng mà chưa được phép và quảng bá sản phẩm của mình trên truyền thông xã hội tới cư dân Dubai/UAE mà chưa được phép làm điều đó. Lesile Lamb, đại diện đội ngũ sáng lập, lại khẳng định rằng khách hàng UAE chưa bao giờ được mở tài khoản trên OPNX.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top