Tạo quỹ 1 triệu đô la liên quan đến Magic Eden và Polygon.

Chúng tôi sẽ thành lập một quỹ trị giá 1 triệu đô la liên quan đến Magic Eden và Polygon.

Magic Eden, một thị trường tiên tiến của Solana, đã thông báo rằng họ đã thành lập một quỹ trị giá 1 triệu đô la dành cho các nhà sáng lập dự án trên Polygon blockchain. Theo thông tin từ Magic Eden, người dùng có thể đăng ký để nhận được quỹ hỗ trợ, sự hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ để giúp cho dự án được phát triển và ra thị trường.

Mục đích chính của chương trình này là tăng cường sự hiện diện của NFT chất lượng cao trên Polygon, một trong những blockchain phổ biến nhất trong Web3 game. Magic Eden đã thêm hỗ trợ cho Polygon NFT vào tháng 11 năm 2022 và một tháng sau đó đã thêm tính năng mint và giao dịch NFT cho game. Magic Eden cũng khuyến khích các nhà sáng lập tìm kiếm và hỗ trợ các dự án tốt nhất để đưa ra làm ví dụ cho sự phát triển của hệ sinh thái.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Scroll to Top