Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chính Sách Quyền Riêng Tư

Chào mừng bạn đến với Chính sách Quyền Riêng Tư của chúng tôi. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn và giữ cho nó an toàn. Bản Chính sách này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khi bạn sử dụng trang web Coinstar.vn.

 1. Thông Tin Thu Thập
  • Chúng tôi có thể thu thập thông tin cá nhân từ bạn khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận bản tin, tham gia khảo sát hoặc thực hiện các giao dịch khác trên trang web của chúng tôi.
  • Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập bao gồm tên, địa chỉ email, địa chỉ và số điện thoại.
 2. Sử Dụng Thông Tin
  • Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp để cung cấp các dịch vụ bạn yêu cầu và để liên lạc với bạn về các dịch vụ hoặc thông tin mà bạn yêu cầu từ chúng tôi.
  • Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin để cải thiện trải nghiệm của bạn trên trang web bằng cách cá nhân hóa nội dung và cung cấp các ưu đãi hoặc thông tin phù hợp.
 3. Bảo Mật Thông Tin
  • Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn và đã triển khai các biện pháp bảo vệ thích hợp để ngăn chặn truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi thông tin cá nhân của bạn.
  • Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi cần thiết để cung cấp dịch vụ bạn yêu cầu hoặc tuân thủ theo luật pháp.
 4. Quyền Lựa Chọn và Kiểm Soát
  • Bạn có quyền lựa chọn không cung cấp thông tin cá nhân cho chúng tôi. Tuy nhiên, việc này có thể ảnh hưởng đến khả năng truy cập và sử dụng một số tính năng của trang web của chúng tôi.
  • Bạn có thể yêu cầu chúng tôi cập nhật, sửa đổi hoặc xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp dưới đây.
 5. Thay Đổi Chính Sách
  • Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền Riêng Tư này theo thời gian mà không cần thông báo trước. Bất kỳ thay đổi nào sẽ có hiệu lực ngay khi chúng được đăng trên trang web của chúng tôi.
 6. Liên Hệ
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về Chính sách Quyền Riêng Tư này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin sau:
   • Địa chỉ email: admin@coinstar.vn

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ Chính sách Quyền Riêng Tư trước khi tiếp tục sử dụng trang web Coinstar.vn.

Được cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 2 năm 2024.

Scroll to Top