42-coin / 42

 
  • Giá Hiện Tại $1,115,739.00 / 5.1%
  • Vốn hóa thị trường $1,115,739.00
  • Giao dịch $246.36
  • Cung lưu thông $42

Biểu Đồ Giá Tiền Ảo

Sàn Giao Dịch Hỗ Trợ Tiền Tiền Ảo Này

Sàn Giao Dịch Cặp Vốn hóa thị trường Spread Lượng Giao Dịch(24h)
Livecoin FORTYTWO / BTC $218 9.83% $218
Livecoin FORTYTWO / ETH $77 32.83% $77
Livecoin FORTYTWO / USD $3 66.61% $3
Livecoin FORTYTWO / USDT $2 81.04% $2
Trade Satoshi 42 / ETH $0 % $0
Trade Satoshi 42 / DOGE $0 % $0
Trade Satoshi 42 / BTC $70 % $70
Altmarkets 42 / BTC $13 19.73% $13

Thông tin về Coin

Giá Hiện Tại
$26,572.00
Vốn hóa thị trường
$1,115,739.00
Ngày bắt đầu thông báo
November 12,2016
KL giao dịch trong 24 giờ
$246.36
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$24,759.00 / $26,784.00
Cung lưu thông
$42
Tỷ lệ Bitcoin/Bitcoin
0.351517
Trang web
42-coin.org
Tỷ giá hối đoái so với USD
$26,572.00
Tổng giá trị giao dịch
$246.36