Bitcoin / BTC

 
  • Giá Hiện Tại $177,389,341,955.00 / -1.8%
  • Vốn hóa thị trường $177,389,341,955.00
  • Giao dịch $23,354,409,126.00
  • Cung lưu thông $18,431,862

Biểu Đồ Giá Tiền Ảo

Sàn Giao Dịch Hỗ Trợ Tiền Tiền Ảo Này

Sàn Giao Dịch Cặp Vốn hóa thị trường Spread Lượng Giao Dịch(24h)
Binance BTC / USDT $474,311,600 0.1% $474,311,600
Bitfinex BTC / USD $35,384,035 0.1% $35,384,035
Bitfinex BTC / EUR $9,032,664 0.12% $9,032,664
Bitfinex BTC / GBP $919,883 0.13% $919,883
Bitfinex BTC / JPY $1,226,292 0.94% $1,226,292
ZBG BTC / USDT $58,937,561 0.16% $58,937,561
BW.com BTC / USDT $141,709,322 0.15% $141,709,322
Upbit BTC / KRW $341,465,913 0.18% $341,465,913
Bitstamp BTC / USD $161,937,816 0.14% $161,937,816
Coinbase Pro BTC / USD $245,511,159 0.1% $245,511,159
Coinbase Pro BTC / USDC $8,300,798 0% $8,300,798
Coinbase Pro BTC / GBP $5,867,412 0% $5,867,412
Kraken XBT / EUR $112,596,588 0.1% $112,596,588
Kraken XBT / USD $118,717,055 0.1% $118,717,055
Coinsbit BTC / USDT $370,071,239 0.2% $370,071,239
Binance US BTC / USD $3,752,695 0% $3,752,695
Bittrex BTC / USD $8,325,086 0% $8,325,086
Poloniex BTC / USDC $3,741,842 0% $3,741,842
Poloniex BTC / USDT $24,287,958 0% $24,287,958
EXMO BTC / USD $2,985,788 0% $2,985,788
BitBay BTC / PLN $13,246,235 0% $13,246,235
FTX (Spot) BTC / USD $6,652,304 0.12% $6,652,304
Bitbank BTC / JPY $10,146,434 0% $10,146,434
Liquid BTC / JPY $188,492,857 0.01% $188,492,857
STEX BTC / XEUR $1,457 0% $1,457
STEX BTC / RUB $114,552 0% $114,552
STEX BTC / EUR $107,826 0% $107,826
ViteX BTC / USDT $26,503 0.52% $26,503
WhiteBIT BTC / USDT $267,701,467 0.15% $267,701,467
Gemini BTC / USD $4,289,146 0% $4,289,146
bitFlyer BTC / JPY $33,764,372 0% $33,764,372
Mercado Bitcoin BTC / BRL $1,790,054 0% $1,790,054
Luno XBT / SGD $23,042 0% $23,042
FTX BTC / USD $7,097,766 0.11% $7,097,766
COSS BTC / USD $2,370 0.11% $2,370

Thông tin về Coin

Giá Hiện Tại
$9,624.06
Vốn hóa thị trường
$177,389,341,955.00
Ngày bắt đầu thông báo
January 03,2009
KL giao dịch trong 24 giờ
$23,354,409,126.00
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$9,575.34 / $9,831.88
Cung lưu thông
$18,431,862
Tỷ lệ Bitcoin/Bitcoin
1.000000
Trang web
bitcoin.org
trezor.io
Tỷ giá hối đoái so với USD
$9,624.06
Tổng giá trị giao dịch
$23,354,409,126.00