Dai / DAI

 
  • Giá Hiện Tại $908,710,039.00 / -0.3%
  • Vốn hóa thị trường $908,710,039.00
  • Giao dịch $71,064,345.00
  • Cung lưu thông $899,712,910

Biểu Đồ Giá Tiền Ảo

Sàn Giao Dịch Hỗ Trợ Tiền Tiền Ảo Này

Sàn Giao Dịch Cặp Vốn hóa thị trường Spread Lượng Giao Dịch(24h)
Binance DAI / BUSD $37,311 0.17% $37,311
Binance DAI / USDT $2,403,150 0.13% $2,403,150
Bitfinex DAI / USD $96,764 0.99% $96,764
Bitfinex DAI / BTC $97,048 2.8% $97,048
Coinbase Pro DAI / USDC $645,168 0.15% $645,168
Coinbase Pro DAI / USD $4,197,061 0.1% $4,197,061
Kraken DAI / USD $338,508 0.17% $338,508
Kraken DAI / EUR $117,176 0.19% $117,176
Kraken DAI / USDT $40,979 0.19% $40,979
Bittrex DAI / BTC $28,912 1.56% $28,912
Bittrex DAI / USDT $18,172 0.52% $18,172
Coinone DAI / KRW $84,175 0.84% $84,175
Probit DAI / USDT $32,664 0.36% $32,664
Indodax DAI / IDR $292 0.11% $292
VCC Exchange DAI / USDT $8,301 0.1% $8,301
Tokpie DAI / USDC $9,846 0.12% $9,846
Gemini DAI / USD $36,443 0.36% $36,443
OasisDEX DAI / USDC $82,248 0.74% $82,248
BitHash DAI / BTC $67,517 0.13% $67,517
BitHash DAI / USD $135,511 0.11% $135,511
BitHash DAI / ETH $327,737 2.06% $327,737
CoinJar Exchange DAI / AUD $779 1.1% $779
Uniswap (v2) DAI / ETH 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f $6,448,593 0.6% $6,448,593
Balancer DAI / USDC 0x6b175474e89094c44da98b954eedeac495271d0f $498,438 0.6% $498,438

Thông tin về Coin

Giá Hiện Tại
$1.01
Vốn hóa thị trường
$908,710,039.00
Ngày bắt đầu thông báo
-
KL giao dịch trong 24 giờ
$71,064,345.00
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$1.00 / $1.01
Cung lưu thông
$899,712,910
Tỷ lệ Bitcoin/Bitcoin
11,632.831683
Trang web
makerdao.com
Tỷ giá hối đoái so với USD
$1.01
Tổng giá trị giao dịch
$71,064,345.00