Waves / WAVES

 
  • Giá Hiện Tại $286,331,875.00 / -3.4%
  • Vốn hóa thị trường $286,331,875.00
  • Giao dịch $44,430,451.00
  • Cung lưu thông $100,116,040

Biểu Đồ Giá Tiền Ảo

Sàn Giao Dịch Hỗ Trợ Tiền Tiền Ảo Này

Sàn Giao Dịch Cặp Vốn hóa thị trường Spread Lượng Giao Dịch(24h)
Binance WAVES / USDT $74,477,376 0.19% $74,477,376
Binance WAVES / BTC $51,313,122 0.16% $51,313,122
Binance WAVES / TUSD $585,730 0.27% $585,730
Binance WAVES / ETH $69,407 0.34% $69,407
Upbit WAVES / KRW $17,732,999 0.28% $17,732,999
Kraken WAVES / USD $39,957 0.53% $39,957
Kraken WAVES / XBT $2,785 0.15% $2,785
Kraken WAVES / EUR $489,864 0.18% $489,864
Kraken WAVES / ETH $21,189 0.01% $21,189
Coinsbit WAVES / USD $603,984 1.27% $603,984
Binance US WAVES / USD $2,127,470 1.05% $2,127,470
Bithumb WAVES / KRW $14,076,753 0.28% $14,076,753
Bittrex WAVES / BTC $31,754 0.12% $31,754
EXMO WAVES / USD $133,313 0.04% $133,313
EXMO WAVES / RUB $98,892 0.03% $98,892
EXMO WAVES / ETH $50,421 0.05% $50,421
EXMO WAVES / BTC $430,578 0.36% $430,578
Indodax WAVES / IDR $159,763 0.6% $159,763
Paribu WAVES / TRY $18,121,344 0.29% $18,121,344
Tidex WAVES / ETH $62,474 0.11% $62,474
Tidex WAVES / BTC $340,887 0.49% $340,887
Tidex WAVES / USDN $22,630 2.06% $22,630
YoBit WAVES / BTC $11,892,096 1.61% $11,892,096
YoBit WAVES / RUR $7,137 0% $7,137
P2PB2B WAVES / USDN $980,335 0.89% $980,335
P2PB2B WAVES / BTC $990,031 5.54% $990,031
P2PB2B WAVES / USDT $3,693,157 0.45% $3,693,157
BitMart WAVES / USDT $1,867,049 0.28% $1,867,049
WhiteBIT WAVES / BTC $18,207 0.27% $18,207
Bitubu Exchange WAVES / ETH $46 0.02% $46
Bitubu Exchange WAVES / BTC $873,649 0.12% $873,649
Indoex WAVES / BTC $633,563 0.12% $633,563
Indoex WAVES / USDT $124,884 0.11% $124,884

Thông tin về Coin

Giá Hiện Tại
$2.86
Vốn hóa thị trường
$286,331,875.00
Ngày bắt đầu thông báo
June 12,2016
KL giao dịch trong 24 giờ
$44,430,451.00
Thấp trong 24h / Cao trong 24h
$2.85 / $3.02
Cung lưu thông
$100,116,040
Tỷ lệ Bitcoin/Bitcoin
4,108.527972
Trang web
wavesplatform.com
Tỷ giá hối đoái so với USD
$2.86
Tổng giá trị giao dịch
$44,430,451.00