Điều Khoản Dịch Vụ

Điều Khoản Dịch Vụ

  1. Chấp Nhận Điều Khoản a. Việc sử dụng trang web Coinstar.vn (sau đây gọi là “Trang web”) đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này. b. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng ngưng việc sử dụng Trang web ngay lập tức.
  2. Dịch Vụ a. Trang web cung cấp dịch vụ liên quan đến giao dịch, tư vấn và thông tin về tiền điện tử. b. Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp bất kỳ dịch vụ nào mà không cần thông báo trước.
  3. Tài Khoản Người Dùng a. Bạn có thể cần tạo một tài khoản người dùng để truy cập vào một số tính năng của Trang web. b. Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin đăng nhập của mình và không chia sẻ nó với bất kỳ ai khác. c. Bạn chịu trách nhiệm cho mọi hoạt động được thực hiện dưới tài khoản của mình.
  4. Chính Sách Bảo Mật a. Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi. b. Bằng cách sử dụng Trang web, bạn đồng ý với việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
  5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ a. Mọi quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Trang web, bao gồm nhưng không giới hạn vào các thương hiệu, logo, nội dung và mã nguồn, thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc các bên cấp phép của chúng tôi. b. Bạn không được sao chép, sửa đổi hoặc phân phối bất kỳ nội dung nào từ Trang web mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  6. Hạn Chế Trách Nhiệm a. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc sử dụng hoặc không thể sử dụng Trang web. b. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm tối đa của chúng tôi đối với bạn liên quan đến việc sử dụng Trang web sẽ không vượt quá số tiền bạn đã chi trả cho chúng tôi trong vòng 12 tháng trước.
  7. Thay Đổi Điều Khoản a. Chúng tôi có quyền thay đổi Điều khoản Dịch vụ này vào bất kỳ thời điểm nào mà không cần thông báo trước. b. Việc sử dụng Trang web sau khi các thay đổi này có hiệu lực đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các điều khoản và điều kiện mới.
  8. Luật Áp Dụng a. Điều khoản và điều kiện này được điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam. b. Mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Trang web sẽ được giải quyết bởi các tòa án có thẩm quyền tại Việt Nam.
  9. Liên Hệ a. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc ý kiến phản hồi nào về Điều khoản Dịch vụ này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên lạc được cung cấp trên Trang web.

Xin vui lòng đọc kỹ và hiểu rõ các điều khoản trước khi tiếp tục sử dụng Trang web Coinstar.vn.

Được cập nhật lần cuối vào ngày 27 tháng 2 năm 2024.

Scroll to Top