2020/01/22
Mining

Mining difficulty là gì? Giới thiệu những thông tin phải xem qua đối với ai quan tâm đến đào tiền ảo!

Chắc hẳn có nhiều người đang thắc mắc [Mining difficulty] là gì?

Mining difficulty là 1 trong những thuật ngữ dùng trong việc đào bitcoin.

Trong bài viết này chúng tôi sẽ giải thích rõ hơn về ý nghĩa của thuật ngữ  mining difficulty, cũng như những kiến thức cần thiết để giải quyết mining difficulty.

Những điểm chính của bài viết

  • mining difficulty là chỉ số biểu thị độ khó để tạo ra 1 block mới
  • mining difficulty đang được điều chỉnh để thời gian tạo ra 1 khối mới chỉ khoảng 10 phút
  • Thời gian điều chỉnh mining difficulty của bitcoin là 2 tuần

Thuật ngữ về mining difficulty

Sau khi nắm rõ về thuật ngữ mining difficulty, chúng tôi đã tổng hợp những từ bạn nên biếtvà ý nghĩa của chúng.

Block

Block là tập hợp những giao dịch phát sinh trong 1 khoảng thời gian nhất định

Block này liên kết với những block có sẵn từ trước tạo thành 1 khối thống nhất theo trình tự thời gian. Đây được gọi là blockchain.

Trong trường hợp của bitcoin, thời gian để hình thành 1 block được quy định là 10 phút.

Mining

Mining(Đào mỏ )

Công việc tạo ra 1 block rồi tiếp tục kết nối với các block có trước đó được gọi là mining

Sau khi đào thành công, bitcoin mới sẽ được tạo ra, và thợ đào thành công sẽ được nhận phần thưởng.

Bitcoin network được tạo ra bởi đông đảo các thợ đào (miners), nhưng đối với mỗi block, chỉ có 1 thợ đào duy nhất tạo ra block đó.

Chính vì vậy, các thợ đào đang cạnh tranh khốc liệt với nhau để nhận được phần thưởng khi tạo ra block.

Nonce

Để tạo ra 1 block, giữa những người đào đang diễn ra “sự cạnh tranh trong việc giải thuật toán để tìm ra các giá trị hash hợp lệ”

Nonce được sử dụng trong các thuật toán này. Nonce chính là tên ngắn gọn của number used once (số chỉ được sử dụng 1 lần)

Những thợ đào cần phải gán thêm nonce vào các hàm số và tìm ra giá trị hash trong block mới.

Các giá trị target hash sẽ luôn nhỏ hơn độ khó của việc khai thác (mining mining difficulty), nhưng thợ đào sẽ không thể tìm ra được giá trị hash chính xác nếu giá trị nounce được thêm vào không phù hợp.

Chính vì vậy, những thợ đào sẽ liên tục thay đổi giá trị của nonce và tính toán lại cho đến khi tìm được nonce chính xác.

Giá trị hash

Giá tri hash là giá trị được yêu cầu khi thay đổi dữ liệu

Từ giá trị của hash ta không thể truy lại dữ liệu gốc được. Khi dữ liệu gốc bị thay đổi dù chỉ là 1 kí tự thì toàn bộ giá trị của hash cũng sẽ thay đổi theo.

Block (khối) bao gồm các giá trị hash đã bị thay đổi từ những dữ liệu giao dịch được tính tới thời điểm đó. Chính vì vậy khi ai đó muốn tạo giả thông tin ở một khối thì trước hết người đó cần phải thay đổi toàn bộ giá trị hash nằm trong các khối có trước đó. Vì vậy việc thay đổi cả chuỗi blockchain là chuyện không thể xảy ra.

Khi muốn tạo ra 1 block mới trong lúc đào, thợ đào sử dụng số nonce và giá trị hash của khối trước đó để tìm ra giá trị hash nằm trong khối mới

Tốc độ đào

Tốc độ đào trong 12 tháng của năm 2019

Tốc độ đào hay còn gọi là hash rate, chính là số lần tính toán hàm số hash trong 1 giây .

Đối với những máy tính có hashrate cao có thể tính toán được nhiều lần mỗi 1 giây nên xác suất đào thành công cũng cao hơn.

Ngoài ra, hashrate của máy tính hỗ trợ cho mạng lưới tiền ảo cũng có lúc cao lúc thấp

Một ví dụ của trường hợp là khi số lượng thợ đào tăng hoặc giảm, hay những máy đào tân tiến nhất được đưa vào sử dụng.. Tháng 8/2016 hashrate của bitcoin là 1,550,000TH/ giây nhưng đến tháng 8/2019 tỉ lệ này đã tăng đến 81,000,000TH/ giây.

Mining difficulty là gì?

Mining difficulty là độ khó của việc khai thác

Mining difficulty là độ khó của việc tìm ra giá trị chính xác của hash (xác định đúng nonce)

Khi độ khó cao thì số lần tính toán cần thiết cho đến khi hình thành được 1 block cũng tăng lên. Ngược lai, khi độ khó thấp thì số lần tính toán cần thiết sẽ giảm đi.

Trong trường hợp của bitcoin, mining difficulty được điều chỉnh 2 tuần 1 lần

Việc thiết lập mining difficulty sẽ được điều chỉnh sao cho thời gian để tạo ra 1 block là khoảng 10 phút. Ví dụ: nếu độ khó là “trong 1 giây nếu số lần tính toán là 10000 lần thì có thể tạo ra block mới”, vì 1 số nguyên nhân nào đó mà hashrate là 15000 lần thì ta có thể tạo ra block trong khoảng thời gian ngắn hơn 10 phút.

Và mining difficulty sẽ được điều chỉnh sao cho thời gian hình thành block không ngắn hơn hay dài hơn 10 phút.

Biểu độ độ khó của Mining theo các tháng năm 2019

Nếu mining difficulty thay đổi, chuyện gì sẽ xảy ra?

Nếu thời gian bình quân tạo ra block trong 2 tuần trước đó, ngăn hơn hơn 10 phút thì độ khó sẽ được tăng lên, ngược lại nếu lâu hơn 10 phút thì độ khó sẽ giảm xuống.

Trường hợp nào thì mining difficulty bị thay đổi?

Cùng với sự gia tăng của hash rate, mining difficulty cũng sẽ tăng lên hằng năm.

Tóm lại ,việc đào thành công đã trở nên khó khăn hơn trước rất nhiều.

Vì mạng lưới tiền ảo khá ổn định nên thể nói rằng nó mang lại nhiều lợi ích đối với người sử dụng, tuy nhiên đối với những thợ đào thì có vẻ là không.

 


Tổng kết

TỔNG HỢP ĐIỂM CHÍNH VỀ Proof of Work
★ Do các bài toán ngày càng gia tăng, ta có thể thấy các thợ đào bitcoin- những người ủng hộ tiền ảo, đang phải cố gắng để khai thác.
Nắm bắt được tâm lý của nhiều người đang mong chờ sự phát triển của tiền ảo trong tương lai, những nhà đầu tư có lẽ nên hoan ngênh sự gia tăng Mining Difficulty

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: