2020/02/06
Cryptocurrency-related

Dễ dàng có được kiến thức về tiền ảo trong 3 phút!

Tháng 3 năm 2019 ở Việt Nam lệnh cấm tiền ảo đã tháo bỏ nên số lượng người sử dụng tiền ảo đang tăng lên.

Tuy nhiên, chắc hẳn cũng nhiều người không biết lý do đầu tư vào tiền ảo

Tiền ảo là loại tiền đầy tính tương lai. Và có khả năng sẽ lan rộng hơn nữa trong tương lai gần.

Bài viết này sẽ giải thích cho người mới bắt đầu hiểu về tiền ảo là gì. Thêm vào đó, sẽ giới thiệu rõ hơn về đặc trưng và dự tính sau này sẽ trở nên như thế nào của tiền ảo.

 

Tiền ảo là gì?

Tiền ảo là loại tiền kỹ thuật số không có thực.

Vì giá trị dao động của tiền ảo lớn nên đang được sử dụng cho mục đích đầu tư.

Tiền ảo có các đặc trưng là sử dụng để chuyển tiền trong ngoài nước và có thể chuyển gửi chi phí rẻ hơn so với chuyển gửi số tiền hợp phát.

Khác với tiền hợp pháp, nó không có cơ quan hoặc đất nước quản lý. Tuy nhiên, có hệ thống đảm bảo giá trị số tiền đó.

Lý do tiền ảo có giá trị

Chính vì đang sử dụng Blockchain nên tiền ảo có giá trị.

Blockchain là cơ sở dữ liệu được ghi chép giao dịch từ khi tiền ảo hình thành cho đến bây giờ.

Một khối thông tin ghi chép thông tin quá trình giao dịch trong thời gian nhất định gọi là Block, như là sợi dây kết nối giữa các nhóm Block gọi là Chain.

Blockchain có những đặc trưng như bên dưới

Đặc trưng của Blockchain

 • Toàn bộ người sử dụng có thể sử dụng chung thông tin.
 • Vì Server có ở các nơi nên không có thời gian dừng.
 • Không thể giả mạo được.
 • Có thể theo dõi giao dịch
 • Blockchain vì không thể giả mạo nên đang được đảm bảo giá trị.

Vì các đặc trưng nêu trên đang được thực hiện với mức chi phí thấp nhất nên cơ chế này đang được chú ý trên danh nghĩa cơ sở dữ liệu không có từ trước đến.

Ba đặc trưng của tiền ảo

Tiền ảo có ba đặc trưng lớn

Không thể làm giả, giả mạo, sử dụng kép.

Vì tiền giả đang sử dụng công nghệ Blockchain nên không thể giả mạo được.

Giao dịch Data được lưu trữ ở nơi gọi là Block.

Giao dịch Data vì được bổ sung vào theo thứ tự thời gian nên nếu trường hợp bạn có ý định làm giả một loại giao dịch thì phải ghi chép lại toàn bộ giao dịch từ trước đến nay.

Vì vậy, việc làm giả và sử dụng kép trở nên bất khả thi.

Giới hạn số tờ ban hành

Tiền ảo khác với tiền hợp pháp là không tăng giảm lượng lưu thông.

Số tờ ban hành của Bitcoin được thiết lập với 2100 vạn tờ.

Để tránh bị giảm giá trị khi ban hành quá nhiều Bitcoin nên bị quy định số tờ ban hành.

Tuy nhiên, trong Altcoin cũng có những loại không quy định số tờ ban hành.

Có thể theo dõi

Blockchain được sắp đặt những giao dịch data không thể làm giả được.

Vì thế có thể kiểm tra giao dịch trong quá khứ.

Trong Bitcoin có thể xem Transaction của toàn bộ của giao dịch.

Ba đặc trưng tiền ảo

 • Không thể làm giả, giả mạo, sử dụng kép.
 • Giới hạn số tờ ban hành
 • Có thể theo dõi

Tiền ảo sẽ trở nên như thế nào trong tương lai?

Chúng tôi xin nói về tương lai của tiền ảo.

Có thể thay đổi tên và tài sản mã hoá

Việc tiền ảo được gọi là tài sản mã hoá đang trở nên nhiều hơn.

Cho dù ở các cuộc họp quốc tế thì thuật ngữ gọi là「tài sản mã hoá=Crypto assets」đã được định hình.

Trường hợp với mục đích quyết toán thì 「tiền ảo」dễ gọi hơn, nhưng khi dự định mua bán đầu tư thì gọi là 「tài sản mã hoá」sẽ hợp hơn.

Thực tế những nơi đang sinh sống bằng tiền ảo

Ở các đất nước bất ổn về giá trị của đồng tiền hợp pháp thì nó đang thu hút sự chú ý như 「thứ thay thế đồng tiền hợp pháp」.

Thực tế cũng đang có những nơi đang sinh sống bằng tiền ảo.

 


Tổng hợp

Tiền ảo có thể sử dụng để thanh toán hoặc chuyển tiền.

Thêm vào đó, có khả năng có thể huy động vốn như là ICO.

Tiền ảo đã được chú ý với sự tồn tại thay thế cho đồng tiền quy định.

Cho dù ở Việt Nam thì có nhiều người sử dụng cũng đang suy nghĩ là「muốn sử dụng tiền ảo lâu dài」.

Giá trị tiền ảo có khả năng sẽ tăng cao và có thể có kỳ vọng về sự phát triển sau này.

 • Tiền ảo được hình thành dựa trên Blockchain.
 • Đồng tiền để đầu tư hoặc quyết toán có độ kỳ vọng trong tương lai cao.
 • Sau này đồng tiền có thể sử dụng không chỉ để quyết toán mà còn để sinh hoạt.