2020/02/05
Cryptocurrency-related

Quỹ ETF là gì? Cơ chế cũng như ưu nhược điểm của quỹ ETF.

Đâu là lợi ích của việc đầu tư vào quỹ ETF?

ETF là quỹ ủy thác đầu tư có tham chiếu với một chỉ số cụ thể.

Trong thời gian gần đây, Bitcoin ETF cũng là một đề tài hay được nhắc đến nên chắc hẳn là có rất nhiều người biết đến nó.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết từ cơ chế hoạt động cho đến ưu điểm và nhược điểm của ETF.

Những điểm chính của bài viết

  • ETF là quỹ ủy thác đầu tư tham chiếu với một chỉ số cụ thể
  • Có thể mua và bán trên các sàn giao dịch chứng khoán giống như cổ phiếu
  • Cơ chế hoạt động khác với ủy thác đầu tư


Giới thiệu về Quỹ ETF (Exchange Traded Fund)

ETF nghĩa là gì?

ETF là tên viết tắt của Exchange Traded Fund (quỹ ủy thác đầu tư được giao dịch trên các sàn giao dịch)

ETF được niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán trong và ngoài nước, bạn có thể mua và bán giống như cổ phiếu.

Một trong những đặc trưng của quỹ ETF là nó liên kết với một chỉ số cụ thể. Chỉ số này có thể là một chỉ số điển hình của chứng khoán Mỹ như S&P500. Mặt khác, quỹ ETF cũng liên kết với giá của hàng hóa (Commodities), trái phiếu trong nước và trái phiếu ngoài nước.

Ngoài ra, quỹ ETF có đặc trưng là phí dịch vụ thấp hơn so với Fund manager (công ty quản lý quỹ) là loại ủy thác đầu tư chủ động theo hình thức mở lựa chọn mã cổ phiếu để đầu tư.

Hơn nữa, ngay cả đối với cổ phiếu mới nổi khó tiếp cận thì bạn cũng có thể dễ dàng đầu tư thông qua các quỹ ETF. ETF có ưu điểm là bạn có thể thông qua việc mua 1 mã cổ phiếu mà có thể đầu tư vào 1 nhóm mã khác nhau, chẳng hạn như cổ phiếu toàn cầu giúp bạn có thể đầu tư vào tất cả các loại cổ phiếu của toàn thế giới.

Các loại quỹ ETF

Quỹ ETF nội

Đối với quỹ ETF nội được thành lập trong nước thì một số được niêm yết trên các sàn giao dịch trong nước và một số được niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài.

Ngay cả các quỹ ETF nội không được niêm yết trên sàn giao dịch của Việt Nam, bạn cũng có thể mua và bán chúng thông qua các công ty chứng khoán.

Quỹ ETF ngoại

Có rất nhiều quỹ ETF ngoại đang được niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài.

Đối với các quỹ ETF ngoại đang niêm yết trên các sở giao dịch chứng khoán trong nước thì bạn có thể mua được từ bất kỳ công ty chứng khoán nào.

Khi mua các ETF chỉ được niêm yết trên các sàn giao dịch nước ngoài thì bạn cần sử dụng dịch vụ của một công ty chứng khoán cụ thể.

Cơ chế hoạt động của quỹ ETF là gì?

Các nhà đầu tư thông thường sẽ mua ETF thông qua các sở giao dịch chứng khoán.

Các sàn giao dịch chứng khoán mua ETF từ các công ty chứng khoán. Tuy nhiên, nhà cung cấp là các công ty chứng khoán thì nhận ETF từ công ty quản lý quỹ ETF.

Quy trình mua bán quỹ ETF sẽ là: công ty quản lý quỹ -> công ty chứng khoán -> sàn giao dịch chứng khoán -> nhà đầu tư thông thường.

Quỹ ETF đầu tư mã cổ phiếu

Vậy thì các công ty quản lý hình thành quỹ ETF như thế nào?

Quỹ ETF được liên kết với 1 chỉ số nên về cơ bản nó được hình thành từ việc đầu tư vào rất nhiều mã cổ phiếu hiện vật (cách gọi khác là rổ chứng khoán) có liên quan chặt chẽ với chỉ số này.

Công ty quản lý sẽ phát hành ETF cho các công ty chứng khoán dựa trên việc đóng góp vốn từ công ty chứng khoán vào quỹ để mua các mã cổ phiếu hiện vật.

Trái phiếu liên kết ETF

Trường hợp các quỹ ETF gặp khó khăn trong việc thu hút đầu từ vào cổ phiếu chẳng hạn như cổ phiếu của các nước mới nổi, thì các quỹ ETF sẽ được thiết lập dựa trên trái phiếu liên kết mà không phải là cổ phiếu hiện vật.

Trái phiếu liên kết là trái phiếu có lợi tức thay đổi tùy thuộc vào chỉ số.

Các công ty quản lý thực hiện đầu tư vào trái phiếu liên kết được bán ra bởi các tổ chức phát hành trái phiếu liên kết.

Nguồn vốn của các công ty quản lý là từ các sàn giao dịch chứng khoán. Công ty quản lý đầu tư vào trái phiếu liên kết nhờ vào tiền đầu tư nhận được từ các sàn giao dịch chứng khoán.

Và đổi lại, các công ty quản lý nhận tiền đóng góp sẽ phát hành quỹ ETF cho các sàn giao dịch chứng khoán đó.

Ưu điểm của quỹ ETF

Ưu điểm 1:Có thể mua và bán ETF bất cứ lúc nào trên thị trường

Quỹ ETF thì giống như cổ phiếu, bạn có thể mua và bán thông qua các sở giao dịch chứng khoán.

Bạn có thể giao dịch ETF bất cứ lúc nào nếu thị trường mở cửa.

Ưu điểm 2:Có thể bắt đầu bằng số tiền nhỏ với hình thức đầu tư đa dạng

Thông qua quỹ ETF bạn có thể đầu tư vào các cổ phiếu khác nhau chỉ bằng việc mua 1 mã cổ phiếu.

Trong trường hợp mua cổ phiếu riêng lẻ thì bạn chỉ có thể đầu tư vào 1 công ty thông qua 1 mã cổ phiếu.

Hoặc là trong trường hợp muốn đầu tư vào nhiều công ty thì bạn cần phải có một số tiền lớn.

Tuy nhiên, với quỹ ETF bạn có thể đầu tư được vào nhiều công ty hơn chỉ với việc mua 1 mã cổ phiếu duy nhất, do EFT đầu tư vào đa dạng các cổ phiếu khác nhau liên kết với 1 chỉ số nhất định. Hơn nữa, bạn có thể đầu tư ngay cả với mức vốn nhỏ vì chỉ cần mua 1 mã cổ phiếu là đủ rồi.

Ưu điểm 3:Biến động giá dễ hiểu

Quỹ ETF về cơ bản là có biến động giá gần giống với biến động của chỉ số.

Chẳng hạn như chỉ số trung bình (Dow Jones) thì bạn có thể dễ dàng thu được thông tin bằng các tin tức, do đó bạn cũng rất dễ nắm bắt được biến động của giá.

Ngoài ra, đối với quỹ ETF thì bạn cũng chỉ mất ít thời gian để thu thập thông tin hơn là dự đoán biến động giá của từng cổ phiếu riêng lẻ.

Ưu điểm 4:Chi phí thấp

Về phí ủy thác là chi phí để vận hành và quản lý, thì các quỹ ETF thường sẽ rẻ hơn các hình thức ủy thác đầu tư thông thường khác.

Bởi vì các quỹ ETF thì không trả phí dịch vụ cho các công ty chứng khoán.

Với các hình thức ủy thác đầu tư thông thường khác, thường thì phí ủy thác cho các công ty chứng khoán luôn bị tính sẵn. Tuy nhiên, với các quỹ ETF thì phần phí này thường không bị truy thu nên chi phí dịch vụ sẽ rẻ hơn.

Ưu điểm 5:Có nhiều lựa chọn khác nhau

Quỹ ETF thường sẽ liên kết với các loại chỉ số khác nhau.

Có nhiều quỹ ETF liên kết với các chỉ số như hàng hóa (Commodities), REIT (ủy thác đầu tư bất động sản), trái phiếu nước ngoài, trái phiếu trong nước, cổ phiếu nước ngoài hay cổ phiếu Việt Nam.

Do đó, bạn có thể đầu tư vào nhiều danh mục khác nhau với quy trình giống như là đầu tư vào cổ phiếu.

Nhược điểm của quỹ ETF

Nhược điểm 1:Giá cả có sự sai lệch

Quỹ ETF được thiết kế để liên kết với chỉ số cụ thể. Tuy nhiên, cũng có trường hợp các quỹ ETF không được vận hành để liên kết tốt với các chỉ số này.

Điều này xảy ra do nhiều nguyên nhân khác nhau.

Ví dụ, khi quỹ thu thập các cổ phiếu hiện vật liên kết với chỉ số thì xảy ra trường hợp có những mã khó có thể đưa được vào quỹ, do đó quỹ đã loại các mã đó ra khỏi danh mục đầu tư. Trong trường hợp này thì rất khó để danh mục đầu tư khớp hoàn toàn với chỉ số chứng khoán liên kết.

Ngoài ra, cũng có trường hợp các cổ phiếu quỹ đều đầu tư vào các mã cổ phiếu giống nhau đi nữa, nhưng tỷ lệ đầu tư vào mỗi cổ phiếu riêng lẻ là khác nhau. Dó đó sẽ xảy ra trường hợp giá cả sẽ chênh lệch do các quỹ sở hữu quá nhiều hoặc quá ít 1 mã cổ phiếu cụ thể nào đó.

Đối với các nhà đầu tư, tỷ lệ sai lệch lớn sẽ là một rủi ro. Do đó, các quỹ ETF được yêu cầu bắt buộc phải công bố mỗi ngày tỷ lệ sai lệch của ETF đó. Nếu tỷ lệ sai lệch lớn thì cũng có trường hợp ETF sẽ bị hủy niêm yết.

Nhược điểm 2:Đầu tư tích lũy không thể thực hiện một cách tự động

Đối với hình thức đầu tư tích lũy các quỹ ETF thì thường ta có phương pháp sử dụng “đầu tư tích lũy cổ phiếu” và phương pháp mua thủ công mỗi tháng.

Đầu tư tích lũy cổ phiếu là phương pháp mua cổ phiếu bằng 1 số tiền cố định mỗi tháng dành cho những người muốn đầu tư cổ phiếu với số tiền vốn nhỏ.

Với hình thức đầu tư tích lũy cổ phiếu, bạn có thể mua cổ phiếu với 1 số tiền nhỏ. Tuy nhiên,thường thì sẽ không thể thực thi quyền lợi của các cổ đông, và phạm vi quyền lợi cũng nhỏ hơn so với việc mua cổ phiếu riêng lẻ thông thường.

Bạn cũng có thể thực hiện việc đầu tư tích lũy với số tiền nhỏ vào bằng cách sử dụng cơ chế “đầu tư tích lũy cổ phiếu” này. Tuy nhiên, chỉ có một số các công ty chứng khoán nhất định mới đang cung cấp hình thức “đầu tư tích lũy cổ phiếu” cho quỹ ETF.

Nếu bạn muốn đầu tư tích lũy 1 cách tự động cho các quỹ ETF thì hãy xác nhận xem các quỹ ETF mà bạn quan tâm từ trước có thể trở thành đối tượng của “đầu tư tích lũy cổ phiếu” hay không nhé.

Nhược điểm 3:Cần phải tự thao tác việc mua vào khi tái đầu tư số tiền lãi nhận được

Không giống với hình thức ủy thác đầu tư, các quỹ ETF buộc phải phân phối số tiền lợi nhuận từ cổ tức và lợi tức sau khi đã khấu trừ phí ủy thác đầu tư.

Do đó, thường thì quỹ không có cơ chế để cho phép tự động tái đầu tư số tiền được phân chia mà nhà đầu tư cần phải tự thao tác việc tái đầu tư vào quỹ.

Bạn có thể tái đầu tư bằng cách mua cùng một quỹ ETF.

Tuy nhiên, có một nhược điểm là nếu bạn không có đủ số tiền tối thiểu thì bạn không thể mua được ETF và ngay cả khi bạn có thể mua được ETF đi nữa thì bạn cũng mất thêm phí dịch vụ.

 


Tổng kết

Trong bài viết này, chúng tôi đã tổng hợp các thông tin cơ bản về quỹ ETF.

Quỹ ETF là sản phẩm tài chính dễ dàng đầu tư ngay cả với người mới bắt đầu giao dịch chứng khoán.

Nếu bạn quan tâm đến quỹ ETF thì hãy thử kiểm tra thông tin thêm tại các công ty chứng khoán bạn đang sử dụng nhé.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: