2020/02/06
Blockchain

Giới thiệu chi tiết về từ “finality” có nghĩa là “xác nhận” trong Blockchain.

 Điều tạo nên bước ngoặt trong Bitcoin đã tạo ra Blockchain là hệ thống thanh toán hoạt động trong một hệ thống phi tập trung mà không có bên thứ ba cụ thể.

Blockchain được sử dụng và nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt khi sử dụng Blockchain như một hệ thống thanh toán, thì “finality” là việc quan trọng. Do đó, chúng tôi sẽ giới thiệu về finality trong bài viết này.

finality là gì?

 Khái niệm về Finality không giới hạn ở Blockchain và các loại tiền ảo như Bitcoin, mà là thuật ngữ được sử dụng các loại tiền tệ và giao dịch nói chung có hệ thống thanh toán, và ban đầu có nghĩa là 「xác định thanh toán」trong thuật ngữ của ngành tài chính.

「Thanh toán có finality」 hiển thị 「Thanh toán đảm bảo thu được số tiền theo như dự kiến 」.

Cụ thể là ngân hàng của Nhật đã tuyên bố rằng 「thanh toán có finality」là thanh toán thỏa mãn hai điểm như bên dưới về phương thức thanh toán được sử dụng.

  • Số tiền nhận được sau đó không bị biến mất và trở thành giấy vụn
  • Về phương pháp thanh toán, thanh toán đã được sử dụng thì tuyệt đối không bị huỷ sau đó.

Về việc số tiền nhận được sau đó không bị biến mất hoặc trở thành giấy vụn , nếu bạn sử dụng phương thức thanh toán ổn định do ngân hàng trung ương cung cấp chẳng hạn như yên Nhật hoặc đô la Mỹ thì về cơ bản không có gì đáng lo ngại, ngay cả trong phương thức thanh toán như một khoản tiền gửi ngân hàng được cung cấp bởi một ngân hàng chung, nếu độ tin cậy của ngân hàng đó đủ lớn thì bạn có khả năng thực hiện finality cao.

Ngoài ra về phương thức thanh toán, ngay cả khi là thanh toán không bị hủy ngang như vậy, thì sẽ là trễ nếu bạn thực hiện vào cuối ngày, ngoài ra nếu trong khoảng thời gian đó, ngân hàng không thể thanh toán thì toàn bộ các khoản thanh toán sẽ không thể thực hiện, dẫn đến rơi vào tình trạng hỗn loạn.

Do đó, cho dù là thanh toán không bị hủy giống như vậy, thì việc thực hiện lần này đến lần khác trong ngày được gọi là “finality trong ngày”, điều này rất quan trọng để đạt được thanh toán ổn định.

 Finality bằng Proof of Work 

Finality trong Blockchain thì khác nhau phụ thuộc vào các thuật toán hình thành sự đồng thuận. Blockchain được định nghĩa là 「một giao thức trong đó xác suất sự đồng thuận bị đảo ngược tại thời điểm đó theo thời gian hội tụ về 0」

Ví dụ: trong trường hợp PoW được sử dụng bởi Bitcoin, thường thì trường hợp thanh toán được xác nhận sau khi chờ 6 khối được phê duyệt. Tuy nhiên, sau 6 lần phê duyệt thì khả năng quay lại thanh toán là tương đối thấp bởi vì điều đó hầu như không bao giờ xảy ra. Các thỏa thuận như vậy đôi khi được gọi là thỏa thuận Byzantine theo xác suất.

Ngoài ra bản thân PoW được viết là finality có xác suất trong bài luận văn của ông Nakamoto Satoshi. Nếu quay lại thanh toán và đảo ngược, thì khả năng giao dịch bị hủy sẽ không bao giờ bằng 0, bất kể là bao lâu.

 

Theo ông Vitalik Buterin nhà phát minh của Ethereum, sau khi phê duyệt khối 162 lần thì xác suất quay trở lại của Chain là xác suất khoảng 1/256 của 2. Trường hợp của PoW, thì xác suất Finality tăng dần, nhưng độ an toàn đến mức nào đó thì dựa vào người sử dụng đánh giá.

Ngoài ra Finality mang tính ngẫu nhiên trong Public Chain (chuỗi công khai) có liên quan mật thiết đến sự khích lệ kinh tế.

Tóm lại, giá của tiền tệ càng tăng thì số Miner (người đào coin) ngày càng tăng, vì số lượng máy tính tham gia vào Mining (đào coin) gia tăng, nên các chi phí cần thiết để có thể chống lại việc bị hack sẽ tăng lên.

Giả định nếu vốn hóa thị trường của Bitcoin trở thành quy mô khổng lồ, thì không có ai có thể trả đủ chi phí để khởi động cuộc tấn công, vì vậy giá của Bitcoin càng tăng thì xác suất Finality đương nhiên cũng tăng.

 Finality trong Blockchain riêng

Tuy nhiên trường hợp nghiên cứu Blockchain bằng hệ thống thanh toán của cơ quan tài chính, thì ý tưởng mang tính trào lưu chính là 「hành động mang tính ngẫu nhiên là không thể chấp nhận được」.Do đó nó đang được chú ý và công nghệ Blockchain đã trang bị thuật toán hình thành sự đồng thuận mang tính xác định.

Hyperledger Fabric v1.0 của công nghệ Blockchain riêng thì sử dụng phiên bản nâng cao của PBFT. Ngoài ra trong công nghệ Blockchain riêng của bitFlyer, Miyabi sử dụng 「BFK2」, Hyperledger Iroha của Soramitsu sử dụng 「Smeragi」mở rộng của PBFT, cả hai đều là thuật toán hình thành sự đồng thuận đặc trưng bởi finality rõ ràng.

Ngoài ra vào tháng 3 năm 2017 ngân hàng của Nhật đã thực hiện cuộc thử nghiệm về giả định áp dụng công nghệ Blockchain vào hệ thống 「Mạng ngân hàng của Nhật」, kết quả đã hiển thị「số node (nút) càng nhiều thì latency (độ chậm trễ )」càng lớn.

 

Ngoài ra vào tháng 9 trong bản báo cáo giai đoạn 1 của dự án 「Project Stella」điều tra chung về công nghệ Blockchain và ngân hàng trung ương châu Âu, dựa vào kết quả Smart contract (hợp đồng thông minh) đơn giản, thì số node (nút) kiểm chứng và thời gian xử lý có mối liên quan với Trade off, nếu số lượng nút gia tăng thì có thể xác định thời gian cho đến khi có thể ghi chép trên khối sẽ kéo dài.

 

Trường hợp nghiên cứu về công nghệ Blockchain riêng thì có thể nói rằng cần phải xem xét về số node và trade off (buôn bán bên ngoài ) của thời gian xử lý hoặc finality mang tính ngẫu nhiên và Trade off (buôn bán bên ngoài) của finality mang tính xác thực.

Blockchain hỗ trợ Bitcoin được sinh ra như một hệ thống thanh toán loại phi tập trung, thì bằng cách sử dụng tốt finality mang tính ngẫu nhiên theo cách này, bạn có thể vận hành nó trong một thời gian dài.

Ngoài ra bằng cách sử dụng finality một cách chắc chắn thì các Blockchain loại cá nhân và tập đoàn cũng đang được phát triển.

Nếu bạn biết và thử nhìn vào khái niệm về finality thì bạn cũng có thể nhìn vào một Blockchain thú vị khác đó.