More
  Related Posts

  Giới thiệu BC Blue Sky Ventures

  BC Blue Sky Ventures là một cộng đồng Việt Nam mới thành lập nhưng đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ từ rất nhiều nhà đầu tư với cộng đồng chúng tôi!
  Cộng đồng được lập ra với mục đích chuyên làm về AMA, Trading, Community Manager và nhiều hơn thế nữa là các hoạt động trong nhóm như EVENT, QUIZ, News sẽ phát triển thêm nhằm giúp cho trong cộng đồng để thu hút các nhà đầu tư mới cũng là nơi sẽ cũng cấp cho các bạn nhiều thông tin mới nhất về Crypto.
  Những quản trị viên của group:
  Founder: :/
  Co-founder: @ngohoangphuc
  Co-founder: @moonskycrypto2021
  CEF: @DZ0Phong
  CMO: @Mrsidaa
  CMO: Đang Trống (Ai muốn làm liên hệ admin lưu ý: làm chủ yếu vì đam mê)
  Translate: @huyenoanhpham1998
  AMA Manager: @hoangngocthachsky
  Our social media:
  Group telegram: https://t.me/BCBlueSkyVentures
  Channel Telegram: https://t.me/BCBlueSkyVentureschannel
  Facebook: https://www.facebook.com/BCBlueSkyVentures
  Twitter: https://twitter.com/VenturesBc
  Website: https://coinstar.vn

  Tóm Tắt Nội Dung

  You might also like...