2020/02/06
Investment and Trade

Lãi kép là gì? Giải thích cụ thể ý nghĩa,cũng như cách để có được lợi nhuận

Trong vận hành tài sản ,có phương pháp vận hành gọi là Simple interest operation (lãi đơn)và Compound interest operation (lãi kép) .

Nếu áp dụng lãi kép vào thực tế , thì về sau có thể thu được lợi nhuận mà không phải thêm vốn .

Trong bài viết này xin giới thiệu về “ Lãi kép trong đầu tư” trong đầu tư tiền ảo bắt nguồn từ ý nghĩa của từ Vận dụng lãi kép“Compound interest operation” và vận dụng lãi đơn “Simple interest operation “.

Các điểm chính trong bài viết này

  • Compound interest operation (lãi kép) là việc xoay vòng phần tiền lãi đã tăng lên vào đầu từ hơn nữa
  • Simple interest operation (lãi đơn) có thể kiếm liên tục số tiền lãi nhất định
  • Compound interest operation (lãi kép) có tỷ lệ gia tăng tiền lãi cao hơn so với Simple interest operation (lãi đơn).

Lãi kép là gì ?

Xin giới thiệu về từ (lãi kép) “ trong đầu tư

Vì là từ khóa quan trong sau khi đầu tư ,nên nhất định hãy ghi nhớ.

Phương pháp tính (lãi kép)

Công thức để tính toán số tiền lãi dự kiến phát sinh do (lãi kép)

Phương pháp tính lãi kép

b = a (1+r) n

※ a là số tiền vốn , r là tỷ suất lãi trên 1 năm , n là số năm , b là số tiền trải qua n năm

Sự khác nhau giữa lãi kép và lãi đơn

Có 2 cách tính tiền lãi là lãi kép và lãi đơn

Lãi đơn là gì ?

Simple interest operation (lãi đơn) là phương pháp áp dụng tiền lãi không gộp vào vốn gốc

Tiền lãi chỉ tính trên số tiền gốc ban đầu, do đó, có đặc trưng là tiền lãi sẽ không thay đổi dù vận hành bao nhiêu năm đi nữa.

Ví dụ . nếu vận hành số tiền 200 triệu đồng mức lãi suất 5%, thì tiền lãi 1 năm với phương pháp Simple interest operation là 10 triệu đồng . Vì chỉ tính trên tiền vốn là 200 triệu đồng , nên suốt các năm tiếp sau số tiền lãi vẫn là 10 triệu 1 năm .

Lãi kép là gì ?

Compound interest operation (lãi kép) là một phương pháp áp dụng tiền lãi sẽ được cộng gộp vào vốn gốc

Chỉ năm đầu tiên tiên lãi tính trên tiền vốn , nhưng từ các năm tiếp theo số tiền lãi sinh ra sẽ khác với Simple interest operation. Tính tiền lãi từ năm tiếp sau đó sẽ gộp tiền lãi của các năm trước đó vào vốn gốc .

Tóm lại nếu áp dụng phương pháp Compound interest operation , số tiền lãi qua từng năm sẽ tăng lên rất nhiều .

Giả sử cũng vận hành 200 triệu động với lãi suất là 5% giống như Simple interest operation , năm đầu tiền lãi là 10 triệu , năm tiếp theo sẽ tính tiền lãi trên số tiền 210 triệu đồng đã gộp tiền lãi của năm trước vào tiền vốn với lãi suất 5% , tiền lãi sẽ là 10500 nghìn đồng .

Như vậy , tiền lãi gọi là tiền lời , số tiền vốn gốc càng ngày càng lớn hơn . Đặc trưng của Compound interest operation là việc tài sản tự động tăng theo thời gian càng lâu thì tiền càng nhiều giống như tiền công.

Hiệu quả của lãi kép

Sự chênh lệch tiền lãi giữa lãi képlãi đơn

Dù vận hành trên cùng một số tiền vốn , nhưng tiền lãi nếu áp dụng phương pháp lãi kép và lãi đơn có sự chênh lệch tăng dần theo từng năm .

Ví dụ , giả sử vận hành 200 triệu đồng với lãi suất 5% , nếu so sánh giữa lãi kép và lãi đơn , tiền lãi năm đầu tiên cùng là 10 triệu động , nhưng từ năm tiếp theo sẽ có sự chênh lệch .

Lúc đầu chỉ khác nhau số tiền ít , nhưng nếu nhìn vào lâu dài thì số tiền lãi sẽ thay đổi rất nhiều .

Số tiền lãi khác nhau khi áp dụng trong thời gian dài

Càng trải qua thời gian , thì số tiền lãi tính tính theo lãi đơn và lãi kép sẽ khác rất nhiều .

Ví dụ , nếu tính tiền lãi của số tiền 200 triệu động với lãi suất 5% , giữa trường hợp lãi kép và trường hợp lãi đơn sau 30 năm số tiền lãi chênh nhau là 360 triệu .

Nói một cách đơn giản , trường hợp lãi đơn sẽ tính tiền lãi 10 triệu đồng theo phép tính cộng , còn trường hợp lãi kép tính tiền lãi bằng phép tính nhân .

Đối với lãi đơn để số tiền 10 triệu đồng tăng gấp đôi sẽ phải mất 20 năm . Thế nhưng đối với lãi kép có thể đạt được trong 15 năm ngắn hơn 5 năm . Đây chính là sự khác biệt sẽ lớn lên theo từng năm .

Lợi ích do lãi kép mang lại ( quy tắc 72 )

Sau đây xin được giới thiệu lợi ích do lãi kép mang lại ( quy tắc 72 ) .

Quy tắc 72

Quy tắc 72 là công thức tính số năm cần thiết để tiền ( tài sản ) tăng lên gấp đôi trong trường hợp áp dụng lãi kép

Đặc trưng là dễ hiểu ngay cả người cảm thấy phép tính lãi kép khó

Ví dụ , nếu tài sản vận dụng Compound interest operation với lãi suất 1% , để tài sản tăng gấp đôi cần khoảng 72 năm . nếu vận hành với lãi suất 3% cần khoảng 24 năm , với lãi suất 6% cần khoảng 12 năm , với lãi suất 8% cần khoảng 9 năm tài sản sẽ tăng gấp đôi .

Giống như vậy , nếu nhìn trên phép tính lãi kép sử dụng quy tắc 72 , thì có thể tính được số năm cần thiết để tăng gấp đôi và tính ngược lại .

Quy tắc 100 là gì ?

Quy tắc 100 là công thức có thể xác định thời gian cần thiết để số tiền đã vận hành với phép tính lãi đơn tăng gấp đôi .

công thức tính sẽ tính như sau

  • 100 ÷ tiền lãi = thời gian để số tiền tăng gấp đôi ( 1 năm )

Tính quan trọng của quy tắc 72

Đối với trường hợp áp dụng lãi kép ,thì quy tắc 72 rất quan trọng .

Để tính được lãi suất và thời gian để tài sản tăng gấp đôi , có thể áp dụng nhiều cách .

Ví dụ , trường hợp muốn tài sản tăng gấp đôi trong 30 năm , suy ra phép tính là 72÷30=2.4%. tóm lại nếu áp dụng lãi suất 2,4% trong 30 năm , thì tài sản sẽ tăng gấp đôi .

Kỹ thuật trong lãi kép

Tôi xin giải thích về những việc nên chú ý để không bị thua lỗ trong khi tiến hành dùng lãi kép

Tiến hành lãi kép bằng vốn thặng dư trải qua kỳ dài hạn

Để giảm bớt rủi ro , chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng lãi kép bằng tiền vốn thặng dư ở mức độ là cho dù có thất bại mất mát cũng không gặp khó khăn .

Hơn nữa lãi kép kỳ hạn ngắn có khuynh hướng hiệu quả sẽ trở nên kém hơn .

Để lãi kép phát huy hiệu quả hơn bằng việc sử dụng tài sản trong kỳ dài hạn , cố gắng sử dụng tài sản trong thời gian lâu nhất có thể .

Giảm rủi ro bằng đầu tư phân tán

Trong việc giảm bớt rủi ro khi dùng lãi kép có phương pháp giảm rủi ro bằng đầu tư phân tán cũng có hiệu quả .

Nếu đầu tư tập chung vào 1 sản phẩm tài chính , thì sẽ mất hết tài sản nếu thua lỗ lớn.

Vì vậy bằng việc lựa chọn và đầu tư nhiều sản phẩm tài chính có giá biến động khác nhau, có thể phân tán rủi ro.

Lãi kép bằng tiền ảo

Cũng có thể thực hiện lãi kép khi giao dịch tiền ảo

Xin giới thiệu mấy điểm mấu chốt khi thực hiện lãi kép khi giao dịch tiền ảo.

Chọn coin có khả năng sinh lời

Đối với tiền ảo bạn cần phải lựa chọn loại tiền ảo có khả năng tăng giá trong tương lai, sẽ là tiền đề để đầu tư lâu dài .

Tiền ảo vốn dĩ giá biến động cao , nên hiệu quả lãi kép ít .

Chúng tôi khuyên bạn nên đầu tư vào tiền ảo có biến độngnhỏ và giá tăng cao trong tương lai.

Tận dụng Cloud mining để sử dụng lãi kép

Cloud mining tiền ảo khác với Mining thông thường , và bản thân không cần thiết phải sử dụng tiền điện và máy móc . Các công ty đang thực hiện Cloud mining sẽ thực hiện Mining thu hút vốn , và phân chia lợi nhuận đã phát sinh xem như là cổ tức cho các nhà đầu tư .

Hơn thế nữa , có thể thực hiện lãi kép tiền ảo bằng việc chuyển số tiền vốn đó sang Cloud mining .

Và trong tiền ảo có loại tiền ảo đang áp dụng Consensus algorithm ( thuật toán đồng thuận ) gọi là PoS

Có thể thực hiện lãi kép bằng việc sử dụng tiền thù lao đã được chi trả do PoS để mua thêm tiền tệ .

 


Tổng kết

Lãi kép trong đầu tư là một phương pháp đầu tư có thể làm gia tăng lợi nhuận bằng việc xoay vòng tiền lãi đã phát sinh.

Và lãi đơn là phương pháp đưa ra liên tục số tiền lãi bằng tài sản vận hành nhất định mà không xoay vòng tiền lãi đã phát sinh vào vận hành tài sản .

Lãi kép sẽ phát huy hiệu quả bằng việc vận dụng trong thời gian dài , vì vậy hãy thực hiện với loại sản phẩm kỳ vọng là có lãi và Volatility ít . Có thể giảm rủi ro bằng việc đầu tư phân tán vào nhiều loại sản phẩm .

Nếu có thể , hãy thử đầu tư vào tiền ảo đang áp dụng Cloud mining và PoS . Có thể thực hiện lãi kép hiệu quả bằng việc đầu tư thêm vào thù lao và cổ tức .

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: