2020/01/05
Cryptocurrency-related

Lightning Network là gì? Giải thích về công nghệ hỗ trợ đầy tiềm năng của tiền ảo!

Bạn có hoàn toàn hiểu rõ ý nghĩa của từ “Lightning network” không?

Bên cạnh đó, những người có nhận thức chưa rõ ràng như “Lightning network sẽ cải thiện những vấn đề của tiền ảo”, sẽ cần phải đào sâu thêm chút nữa quan điểm của mình về Lightining Network đấy.

Lightning network có cả ưu điểm tồn tại đồng thời với nhược điểm. Hiện nay nó vẫn chưa hoàn thiện về mặt công nghệ.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích từ ý nghĩa của Lightning Network cho đến hệ thống, vấn đề của nó.

Những điểm chính trong bài viết

  • Lightning Network giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng
  • Giảm chi phí giao dịch
  • Lightning network dẫn đến khuynh hướng tập quyền hoá

Vấn đề về khả năng mở rộng của tiền ảo trong hiện tại

Dẫn đến tắc nghẽn khi chuyển tiền và tốc độ xử lý giảm

Tiền ảo khác với các loại tiền pháp định khác, nó là tiền kỹ thuật số tồn tại một cách phi tập trung dựa vào công nghệ như Blockchain.

Mặc dù nó được kỳ vọng vào tiềm năng tương lai, hiện tại nó vẫn còn tồn tại nhiều vấn đề.

Một trong số đó là vấn đề về khả năng mở rộng.

Ví dụ, khi thực hiện giao dịch Bitcoin, dữ liệu được sẽ được cập nhật mới ở một nơi gọi là sổ cái, những sổ cái này được liên kết dưới dạng chuỗi để duy trì tính bảo mật của dữ liệu.

Tuy nhiên, khi thực hiện giiao dịch, việc số lượng dữ liệu được cập nhật trên sổ cái có hạn chế.Tóm lại, việc chuyển tiền sẽ ngày càng tăng lên, khiến cho việc cập nhật dữ liệu bị trì trệ, dẫn đến tình trạng tắc nghẽn khi chuyển tiền và tốc độ xử lý dữ liệu chậm.

Đây là vấn đề về khả năng mở rộng của tiền ảo.

Lightning network là gì?

Lightning Network là cách lưu trữ dữ liệu giao dịch cần thiết ngoài chuỗi (chain) rồi thực hiện giao dịch trên chuỗi.

Do đó, nó được kỳ vọng là sẽ giải quyết nhiều vấn đề gắn với tiền ảo.

Hiện thực hóa Lightning Network

Nếu sử dụng Lightning Network, vấn đề về khả năng mở rộng của tiền ảo sẽ có thể được giải quyết

Hơn thế nữa, nó có thể bảo đảm an toàn khi chuyển tiền giữa các người dùng và có thể loại bỏ chi phí khi chuyển tiền.

Giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng

Vấn đề về khả năng mở rộng của tiền ảo là vấn đề phát sinh khi số lượng giao dịch tăng lên và vượt quá dung lượng của sổ cái.

Trong Blockchain, nhiều giao dịch diễn ra toàn bộ trên chuỗi, nói cách khác việc xử lý trên chuỗi là rất thiết yếu.

Tuy nhiên, với Lightning network, trong số những giao dịch, chỉ có giao dịch đầu tiên và cuối cùng được thực hiện trên chuỗi, còn lại là các giao dịch thực hiện ngoài chuỗi và vẫn đảm bảo tính ăn khớp của dữ liệu.

Do đó, số lượng giao dịch nhờ vào đào tiền ảo giảm đi, hiện tượng tắc nghẽn và trì trệ khi chuyển tiền được giải quyết

Bảo đảm sự an toàn khi chuyển tiền

Với Lightning Network, hai người tham gia mạng nhưng không kết nối trực tiếp với nhau vẫn có thể thực hiện chuyển tiền một cách an toàn.

Khi chuyển tiền sẽ có một người thứ 3 với vị trí kết nối hai bên giao dịch.

Do có thể được kiểm soát bởi các điều kiện của phương pháp quản lý phân tán nhiều khoá bí mật gọi là HTLC, người trung gian cho hoạt động giao dịch giữa hai bên không thể gian lận được.

Micropayment

Micropayment dịch ra là sự thanh toán các khoản tiền nhỏ.

Trong Blockchain, đối với thợ đào, phí giao dịch được trả càng cao thì giao dịch càng nhanh chóng được thêm vào khối.

Do đó, phía người dùng luôn tồn tại nỗi lo rằng phí giao dịch sẽ tăng cao.

Tuy nhiên, bằng việc sử dụng Lightning Network, số giao dịch được xử lý bằng nghiệp vụ đào giảm xuống nên có thể thực hiện được các micropayment

Nỗi lo trở thành hệ thống tập quyền

Lightning Network trông giống như một hệ thống dạng phân quyền, nhưng người ta lo sợ nó sẽ thành một hệ thống tập quyền.

Để có thể thành lập giao dịch giữa hai bên không có liên quan trực tiếp, cần phải có người trung gian để kết nối hai bên.

Giả sử người trung gian độc quyền nhiều phương pháp thanh toán trên Lightning Network, họ sẽ có thể thực hiên quản lý tập trung hệ thống.

Cách hoạt động của Lightning Network

Lightning Network cũng giống như một kênh thanh toán (payment channel), hoạt động dựa trên một hệ thống gọi là HTLC.

Do đó, nó giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng, đảm bảo an toàn khi chuyển tiền, có thể hiện thực việc xoá bỏ phí giao dịch.

Sau đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về cách hoạt động của Lightning Network.

Kênh thanh toán (payment channel)

Lightning Network giống như một phương pháp thành toán những khoản tiền nhỏ gọi là payment channel.

Tuy vậy, payment channel cần phải tạo kênh riêng cho mỗi đối tác ngoài chuỗi. Do đó, nó có thể giảm số lượng giao dịch. Lượng giao dịch và người tham gia tăng lên dẫn đến kết quả là cấu toàn bộ cấu trúc kênh sẽ tăng lên. Vì điều này, vấn đề về khả năng mở rộng không thể giải quyết được.

Với Lightning Network, bên gửi tiền và bên nhận tiền dù không có liên kết trực tiếp qua cấu trúc kênh mà thông qua cấu trúc kênh của bên thứ 3 để thành lập giao dịch chuyển tiền.

Hơn nữa, chỉ có những giao dịch có hiệu suất mới được xác nhận trên chuỗi nên vấn đề về khả năng mở rộng được giải quyết, có thể thực hiện giao dịch nhanh chóng và phí giao dịch rẻ.

HTLC(Hashed Timelock Contracts)

Lightning Network sử dụng hệ thống gọi là HTLC.

Do đó, giao dịch có thể thực hiện giữa hai bên sử dụng kênh của người trung gian mà không phụ thuộc vào uy tín của người đó.

HTLC là sự kết hợp của một giá trị hash gọi là “thông tin được mã hoá” và khóa thời gian gọi là “hệ thống kiểm soát quản lý giao dịch bằng thời gian”.

Nó không để người trung gian gian lận và cho phép giao dịch diễn ra an toàn.

Vấn đề của Lightning Network

Lightning Network là một hệ thống rất ưu việt nhưng hiện tại vẫn còn nhiều vấn đề đang tồn tại.

Hệ thống tập trung quyền lực

Lightning Network là hệ thống tách biệt với Blockchain.

Với Lightning Network, chỉ có những giao dịch hiệu quả mới được ghi lên chuỗi, giúp số lần đào lặp lại giảm đi, kết quả là giao dịch trở nên thuận lợi hơn.

Tuy nhiên, ở Lightning Network, những người trung gian có nhiều tiền ký quỹ liên kết với nhau khiến cho hiệu suất hoàn thành giao dịch tăng, khi người trung gian hỗ trợ giao dịch, phí giao dịch của các người dùng sẽ hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của người trung gian.

Tóm lại, khi ta thêm Lightning Network vào Blockchain, nơi giao dịch tiền tệ một cách phi tập trung, ngân hàng và nhà nước sẽ tham gia vào đó và nó sẽ thành một hệ thống tập quyền từ lúc nào mà người ta không biết.

An ninh lỏng lẻo

Lightning Network thường ở trong tình trạng được đặt khoá bí mật bên dưới môi trường mạng nhằm quản lý ngoài chuỗi.

Do đó, hệ thống an ninh ứng với Lightning Network như ví lạnh trở nên cần thiết.

Tuy vậy, người ta nói vẫn chưa đạt đến công nghệ chế tạo ra được những chiếc ví như vậy nên vẫn còn nhiều lo lắng về mặt an ninh.

Nguy cơ hacking

Đối với Lightning Network, thường giao dịch phải thực hiện ngoài chuỗi cho nên mặt này khiến cho nó dễ trở thành đối tượng tấn công của các hacker.

Những cách khác giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng

Vẫn còn nhiều phương pháp giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của tiền ảo ngoài Lightning Network

Segwit

Segwit là phương pháp giải quyết vấn đề gửi tiền chậm trễ và tắc nghẽn bằng việc thu gọn kích thước giao dịch.

Segwit2X

Bên cạnh Segwit giải quyết vấn đề nhờ thu gọn kích thước giao dịch, còn có hệ thống Segwit2x giúp tăng dung lượng khối nhiều lần.

 


Tổng kết

Lightning Network có thể giải quyết được vấn đề của tiền ảo.

Tuy nhiên cùng lúc đó, nó có khả năng uy hiếp chế độ quản lý tiền ảo phi tập trung- đặc trưng lớn nhất của tiền ảo.

Người nắm giữ token và sử dụng tiền ảo hãy không chỉ chú ý đến Lightning Network mà còn cần phải để tâm đến những cách giải quyết vấn đề khác có thể ứng dụng được cho tiền ảo.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: