2020/01/22
Investment and Trade

Lệnh Limit Order là gì? Ưu nhược điểm và sự khác nhau với các phương pháp đặt lệnh khác!

Trong giao dịch tồn tại nhiều loại lệnh, như là lệnh giới hạn (Limit order), lệnh thị trường (Market order) và lệnh dừng (Stop order).

Trade không chỉ là mua và bán các sản phẩm tài chính.

Bạn có biết sự khác biệt giữa các phương pháp đặt lệnh không?

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ so sánh lệnh Limit order với lệnh thị trường, lệnh dừng và giới thiệu một cách chi tiết.

Điểm chính của bài viết này

  • “Lệnh Limit order” là một phương thức thiết lập giá
  • Cần xác nhận thêm các loại khác như lệnh “lệnh thị trường”

Lệnh Limit Order là gì?

Lệnh Limit order hay lệnh Limit order là một phương thức đặt lệnh.

Đây là phương pháp thuận tiện cho những người không thể xem biểu đồ (Chart) trong một thời gian dài.

Thông tin cơ bản của lệnh Limit order

Giới hạn giá là một điều kiện thực thi trong đó lệnh mua hoặc bán được thực hiện 1 cách tự động khi đạt đến một điều kiện nhất định.

Trong giới hạn giá cần thiết lập giá và đặt lệnh.

Sau khi thiết lập giá mua giới hạn, lệnh mua sẽ tự động được thực hiện khi giá giảm đến giới hạn đó. Ngược lại, sau khi thiết lập giá bán giới hạn, nếu giá tăng đến giới hạn đó, lệnh bán sẽ được tiến hành.

Đây là 1 phương pháp đặt lệnh thuận tiện vì ngay cả khi không thể theo dõi biểu đồ cũng có thể thiết lập giá mong muốn, xác định lợi nhuận hay cắt lỗ.

Về các điều kiện thực thi khác

Cũng có một số điều kiện thực thi khác ngoài điều kiện giới hạn giá.

Khi sử dụng đúng thời điểm, chúng sẽ phát huy hiệu quả.

Chúng tôi sẽ giới thiệu các điều kiện thực thi bao gồm cả các điều kiện khi giao dịch cổ phiếu.

Các loại điều kiện thực thi đặt lệnh

  • Giá thị trường
  • Trong ngày
  • Trong tuần
  • Giao dịch đầu phiên (Opening order)
  • Giao dịch cuối phiên (Closing order)
  • Lệnh không thành
  • Giá cuối bất thành

Giá thị trường

Đây là lệnh mua hoặc bán với bất kỳ giá hiện tại mà không cần chỉ định giá.

Trong ngày

Lệnh chỉ có giá trị trong ngày đó.

Trong tuần

Lệnh có hiệu lực kể từ ngày lệnh được thiết lập đến ngày cuối cùng trong tuần đó.

Lệnh này không thể chọn được với hình thức giá thị trường.

Lệnh này có thể hết hiệu lực vào giữa tuần.

Lệnh mở cửa đầu phiên (Opening order)

Đây là lệnh chỉ có hiệu lực khi là giao dịch mở cửa (đầu tiên) trong thời gian của phiên giao dịch.

Nếu nhập lệnh trước khi mở cửa phiên buổi sáng, lệnh sẽ là “Lệnh mở cửa phiên buổi sáng”, nếu nhập lệnh trước khi mở cửa phiên buổi chiều, lệnh sẽ là “Lệnh mở cửa phiên buổi chiều”.

Nếu đặt lệnh từ sau khi đã mở cửa đến trước khi đóng cửa phiên thì ngay lập tức hệ thống sẽ hiển thị “Không thể đặt lệnh”, và lệnh sẽ không có giá trị.

Lệnh đóng cửa (Closing order)

Là lệnh có hiệu lực chỉ khi nó được đặt trước khi đóng cửa trong thời gian của phiên giao dịch.

Trong trường hợp nhập lệnh trước khi phiên buổi sáng kết thúc, lệnh sẽ được thực thi là “Lệnh đóng cửa ở phiên buổi sáng”. Nếu không được khớp lệnh, hệ thống sẽ hiển thị “không thể khớp lệnh” và lệnh sẽ không được chuyển sang phiên buổi chiều.

Nếu nhập lệnh sau khi phiên sáng kết thúc và trước khi có giá cuối, lệnh sẽ được thực hiện với “Giá cuối”.

Trong trường hợp nếu không có giao dịch khi đóng cửa phiên sáng hay phiên chiều và giao dịch kết thúc với giá cổ phiếu giữ nguyên từ khi bắt đầu đến khi đóng phiên, khớp lệnh sẽ không được thành lập.

Thêm vào đó, không thể chọn “Giá cuối” trước thời điểm đóng cửa phiên sáng.

Lệnh không thành

Là lệnh được thực thi như một lệnh Limit order cho đến khi đóng phiên và nếu không có khớp lệnh nào được thực hiện trong thời gian đó, lệnh sẽ trở thành lệnh thị trường khi đóng cửa phiên.

Nếu nhập lệnh trước khi đóng cửa phiên sáng, lệnh sẽ được đặt bằng “Giá đóng cửa” của phiên sáng. Mặt khác, nếu nhập lệnh sau khi đóng cửa phiên sáng và trước thời điểm giá cuối, đó sẽ trở thành lệnh thị trường ở mức “Giá cuối”.

Trong trường hợp không có giao dịch khi đóng cửa phiên sáng hay phiên chiều và giao dịch kết thúc bằng giá cổ phiếu giữ nguyên từ khi mở cửa đến khi đóng phiên, sẽ không có khớp lệnh nào được thực hiện.

Giá cuối không thành

Cho đến khi có giá cuối, lệnh sẽ được thực hiện như một lệnh Limit order, nhưng nếu khớp lệnh không được thực hiện trong khoảng thời gian đó, lệnh sẽ tự động được thực hiện như lệnh thị trường ở mức giá cuối.

Trong trường hợp không có giao dịch khi đóng cửa phiên sáng hay phiên chiều và giao dịch kết thúc với giá cổ phiếu giữ nguyên từ khi mở cửa đến khi đóng phiên, khớp lệnh sẽ không được thành lập.

Nếu không có giao dịch khi đóng cửa phiên sáng hay phiên chiều và giao dịch kết thúc hoặc được khớp lệnh một phần với giá cổ phiếu giữ nguyên từ khi mở cửa cho đến khi đóng phiên, phần chưa được khớp lệnh còn lại sẽ tự động chuyển thành lệnh thị trường ở mức giá cuối.

Sự khác biệt giữa lệnh Limit order và lệnh thị trường

Điểm mạnh của lệnh Limit order là bạn có thể giao dịch ở mức giá mong muốn.

Chúng ta hãy nhìn vào bảng giao dịch Bitcoin trong một ngày.

Số lượng Ask (BTC) BTC/JPY Số lượng Bid (BTC)
0.012 1,093,471
0.474 1,093,451
0.00597505 1,093,151
0.031 1,093,000
0.3609501 1,092,958
0.05 1,092,957
1,092,516 0.2
1,092,515 0.481
1,092,510 0.30000013
1,092,509 0.31168655
1,092,337 0.207791
1,092,320 0.33

Giả sử bạn A muốn mua với giá AVNĐ.

Lúc này, giao dịch mua được thiết lập khi giá Bitcoin giảm từ BVNĐ xuống AVNĐ.

Tuy nhiên, nếu giá Bitcoin không giảm xuống AVNĐ, bạn A sẽ không thể mua được.

Dưới đây là tóm tắt về ưu điểm và nhược điểm của lệnh thị trường và lệnh Limit order.

Phương thức đặt lệnh Ưu điểm Nhược điểm
Giới hạn giá Có thể mua và bán với giá mình muốn Nếu không đạt được mức giá mong muốn, giao dịch có thể không được hoàn thành và cơ hội mua hoặc bán có thể bị bỏ lỡ.
Giá thị trường Có thể mua và bán ngay lập tức. Có rủi ro là lệnh mua bán được thực hiện ở mức giá ngoài dự đoán.

Trong trường hợp lệnh giao dịch đầu phiên, nếu là lệnh thị trường, giao dịch sẽ được thành lập nhanh chóng. Nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng đạt được mức giá mong muốn.

Với lệnh Limit order, không có gì đảm bảo rằng khớp lệnh sẽ được thực hiện khi bắt đầu phiên giao dịch. Khi bạn đặt một mức giá cực đoan, có khả năng cao là giao dịch sẽ không được thực hiện.

Thứ tự ưu tiên khớp lệnh của lệnh Limit order và lệnh thị trường

Có thứ tự ưu tiên khớp lệnh cho mỗi loại lệnh.

Dưới đây là thứ tự ưu tiên khi mua.

1 Lệnh thị trường
2 Lệnh giới hạn (giá giới hạn cao)
3 Lệnh giới hạn (Giá giới hạn cao / Lệnh được đặt sớm)
4 Lệnh giới hạn (Giá giới hạn cao / Lệnh được đặt muộn)

Lệnh thị trường là lệnh được ưu tiên, và thứ tự ưu tiên kế tiếp được xác định bởi mức giá và thời gian đặt lệnh.

Nếu muốn chốt giao dịch ngay lập tức, nên sử dụng lệnh thị trường.

Sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng

Trong lệnh giới hạn có 2 loại là lệnh giới hạn và lệnh dừng.

Phương thức đặt lệnh Mua Bán
Lệnh giới hạn Mua khi giá thấp hơn giá mong muốn Bán khi giá cao hơn giá mong muốn
Lệnh dừng Mua khi giá cao hơn giá mong muốn Bán khi giá thấp hơn giá mong muốn

Lệnh Limit order được kích hoạt khi biểu đồ di chuyển theo hướng bạn muốn nó di chuyển. Mặt khác, lệnh dừng được kích hoạt khi biểu đồ di chuyển theo hướng ngược lại.

Lệnh Limit order được sử dụng để tạo ra lợi nhuận và lệnh dừng được sử dụng để hạn chế tổn thất.

Nếu sử dụng thành thạo các phương thức đặt lệnh này, bạn có thể giao dịch ở mức giá muốn mà không cần nhìn vào biểu đồ.

 


Tổng kết

Lệnh limit order thường rất hữu ích trong giao dịch.

Có rất nhiều phương pháp đặt lệnh khác. Nhưng trong số đó, lệnh limit order là một lệnh cơ bản.

Đầu tiên, hãy làm quen với cách sử dụng lệnh limit order và sau đó mở rộng sang sử dụng các lệnh khác.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: