2020/02/06
Investment and Trade

Market order là gì? Giải thích dễ hiểu về thời điểm hiệu quả và sự khác biệt với Limit order!

Lệnh mua bán cổ phiếu được chia thành “lệnh thị trường (Market order)” và “Lệnh giới hạn (Limit order)”.

Việc phân biệt và sử dụng thích hợp ngay lập tức khi đặt lệnh rất quan trọng để tăng lợi nhuận.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu về sự khác nhau giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn, lợi ích (Benefits) – bất lợi (Disadvantages) và phương pháp áp dụng chúng một cách hiệu quả.

Các điểm chính của bài viết

 • Lệnh thị trường là “lệnh không chỉ định giá”
 • Lưu ý sự khác biệt với lệnh giới hạn
 • Hãy ghi nhớ những thời điểm hiệu quả của lệnh thị trường

Lệnh thị trường là gì?

Lệnh thị trường là phương pháp đặt lệnh không chỉ định giá khi tiến hành giao dịch mua bán.

Giá cả được quyết định tùy theo đối tác giao dịch. Đối với người lập lệnh thị trường, giao dịch được thiết lập với một đối tác có lợi.

Trong trường hợp đặt lệnh bán bằng lệnh thị trường, giao dịch sẽ được thiết lập với người đặt lệnh mua ở mức giá cao nhất. Ngược lại, trong trường hợp đặt lệnh mua bằng lệnh thị trường, sẽ có cơ chế để thiết lập giao dịch với người đặt lệnh bán ở mức giá thấp nhất.

Lệnh thị trường trong FX được thực hiện theo tỷ (Rate) giá vào thời điểm đó.

Lợi ích của lệnh thị trường

Chúng tôi sẽ giới thiệu về lợi ích khi thực hiện giao dịch bằng lệnh thị trường.

Lợi ích 1: Thiết lập nhanh chóng

Với lệnh thị trường, việc thiết lập mua bán diễn ra nhanh chóng.

Bạn có thể có trong tay mã cổ phiếu mong muốn ngay lập tức.

Ngược lại, những mã cổ phiếu mà bạn muốn bán càng sớm càng tốt cũng được khớp lệnh ngay lập tức.

Việc giao dịch được thiết lập nhanh chóng do không cần đặt điều kiện “mức giá đạt bao nhiêu thì tiến hành mua/bán” là lợi ích của lệnh thị trường.

Lợi ích 2: Có thể đổi ra tiền mặt ngay lập tức

Một lợi ích khác của lệnh thị trường là “có thể đổi ra tiền mặt ngay lập tức”.

Khi muốn có tiền mặt trong tay ngay lập tức hay muốn chuyển đổi cổ phiếu thành tiền mặt, bạn cần thiết lập việc mua bán.

Tuy nhiên, với lệnh thị trường không quy định giá, việc mua bán sẽ lập tức được thiết lập và bạn có thể đổi ra tiền mặt ngay lập tức.

Bất lợi của lệnh thị trường

Hãy cùng xem xét các bất lợi của lệnh thị trường.

Bất lợi 1: Có rủi ro (Risk) khớp lệnh ở mức giá ngoài dự tính.

Lợi ích thiết lập việc mua bán nhanh chóng của lệnh thị trường cũng có bất lợi.

Việc thiết lập mua bán nhanh chóng bằng lệnh thị trường là do nó đi kèm với điều kiện “mua bán ở mức giá nào cũng được”.

Có rủi ro bị khớp lệnh mua ở mức giá cao hơn và khớp lệnh bán ở mức giá thấp hơn dự tính.

Bạn đương nhiên sẽ vừa xem biểu đồ (Chart) vừa đặt lệnh, tuy nhiên biểu đồ bạn xem tại thời điểm đặt lệnh thể hiện “mức giá ngay trước khi đặt lệnh”.

Sự khác biệt mức giá khớp lệnh thực tế so với mức giá bạn xem lúc đặt lệnh là phần biến động giá thị trường trong thời gian thực hiện thao tác. Từ khi đặt lệnh cho đến khi khớp lệnh thực tế, có khả năng giá thị trường biến động trong phút chốc.

Có nhiều nhà đầu tư cá nhân đang thực hiện giao dịch trong ngày (Day trading) với mức 200 tỷ đồng, hay nếu các nhà đầu tư tổ chức như ngân hàng giao dịch, giá thị trường của cổ phiếu sẽ biến động phút chốc. Trong những tình huống như vậy, nếu khớp lệnh bằng lệnh thị trường, có khả năng sẽ giao dịch ở mức giá không mong muốn.

Tốt nhất hãy ghi nhớ rủi ro này khi tiến hành mua bán bằng lệnh thị trường.

Sự khác nhau giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn

Phương pháp đặt lệnh cơ bản có 2 loại là lệnh thị trường và lệnh giới hạn.

Để hiểu được lệnh thị trường, hãy xem xét sự khác nhau với lệnh giới hạn.

Chúng tôi sẽ giới thiệu về lợi ích và bất lợi.

Phương pháp đặt lệnh Lợi ích Bất lợi
Lệnh thị trường Có thể mua bán ngay lập tức Khi thị trường biến đổi đột ngột, có khả năng khớp lệnh ở mức giá ngoài dự tính
Lệnh giới hạn Có thể mua bán ở mức giá mong muốn Có khả năng bỏ lỡ cơ hội mua bán

Lệnh thị trường

Lệnh thị trường là phương pháp đặt lệnh ưu tiên thời gian không chỉ định giá.

Là phương pháp đặt lệnh hiệu quả trong trường hợp “muốn mua/bán ngay ở mức giá nào cũng được”

Trong nhiều trường hợp phí dịch vụ được quy định thấp hơn nhiều so với lệnh giới hạn, nên đây cũng là phương pháp được sử dụng để tiết kiệm chi phí.

Khuyến khích sử dụng phương pháp này trong trường hợp xuất hiện tin tức làm giá biến động lớn, hay như trong trường hợp ① Khi bạn muốn thiết lập giao dịch nhanh chóng do tin xấu hoặc tin tốt bất ngờ hay ② Khi bạn muốn giao dịch mua bán một số lượng lớn cổ phiếu có khối lượng giao dịch nhỏ.

Đây chắc chắn là phương pháp đặt lệnh tốt nhất nếu bạn muốn khớp lệnh nhanh chóng.

Tuy nhiên, do có nhiều điểm cần lưu ý khi đặt lệnh, lệnh giới hạn phổ biến hơn so với lệnh thị trường.

lệnh giới hạn

Lệnh giới hạn là phương pháp đặt lệnh ở đó bạn tự thiết lập giá cả.

Trong trường hợp lệnh giới hạn là lệnh mua, nếu mức giá đưa ra thấp hơn mức giá đã định, việc mua sẽ được tiến hành tự động. Mặt khác, trong trường hợp lệnh giới hạn là lệnh bán, nếu giá mua đưa ra cao hơn mức giá đã định, việc bán sẽ tự động thiết lập.

Không có việc giao dịch được thực hiện trong trường hợp mức giá bất lợi hơn so với mức giá bản thân đưa ra. Vì vậy, sẽ không có chuyện “Bị giao dịch tại mức giá không mong muốn do giá thị trường biến đổi đột ngột”.

Tuy nhiên, cần lưu ý là vì lệnh thị trường được xử lý ưu tiên nên sẽ có trường hợp không thể thiết lập giao dịch hay mất thời gian thiết lập giao dịch trong thời điểm giá thị trường biến động đột ngột.

Nếu bạn đặt lệnh giới hạn khi không thể xác định giá thị trường, điểm lợi là giao dịch được tiến hành tự động khi có sự chuyển biến thuận lợi.

So sánh mức độ ưu tiên khi khớp lệnh giữa lệnh thị trường và lệnh giới hạn.

Mức độ ưu tiên là khác nhau đối với lệnh thị trường và lệnh giới hạn.

Lệnh giới hạn nhất định phải thực hiện sau khi đã khớp lệnh xong lệnh thị trường.

Mức độ ưu tiên khớp lệnh đối với lệnh mua theo trình tự sau:

 1. Lệnh thị trường
 2. Lệnh giới hạn có giá cao
 3. Lệnh giới hạn có giá thấp và được đưa ra sớm hơn
 4. Lệnh giới hạn có giá thấp và được đưa ra muộn hơn


Ngược lại, mức độ ưu tiên khớp lệnh đối với lệnh bán có trình tự như sau:

 1. Lệnh thị trường
 2. Lệnh giới hạn có giá thấp
 3. Lệnh giới hạn có giá cao và được đưa ra sớm hơn
 4. Lệnh giới hạn có giá cao và được đưa ra muộn hơn

Trong một số trường hợp, thứ tự của lệnh giới hạn không đến và việc mua bán không được thiết lập.

Trong trường hợp “Muốn có trong tay mã cổ phiếu mong muốn chắc chắn ngay lập tức”, “Muốn bán mã cổ phiếu đang giữ chắc chắn ngay lập tức”, theo mức độ ưu tiên, lệnh thị trường thích hợp để sử dụng hơn.

Thời điểm hiệu quả của lệnh thị trường

Đến đây, chúng tôi đã giới thiệu về lợi ích và bất lợi của lệnh thị trường cũng như sự khác biệt so với lệnh giới hạn.

Vậy, khi nào thì lệnh thị trường có hiệu quả?

Khi giá cổ phiếu chắc chắn tăng/giảm

Trong trường hợp biết rằng giá cổ phiếu sẽ tăng là thời điểm bạn có thể tận dụng lợi ích “có thể khớp lệnh nhanh chóng” của lệnh thị trường.

Thời điểm tin tức của doanh nghiệp hay IR (Investor Relations) với quảng cáo hướng đến nhà đầu tư được đưa ra, giá cổ phiếu sẽ tăng.

Hãy giả sử tin tức “Công ty vừa và nhỏ về kỹ thuật sinh học (Bioventure) A đã thành công trong việc phát triển thuốc!” được đưa ra vào thời điểm giao dịch. Tin tức này là tin tức tốt cho mã cổ phiếu của công ty A. Trong trường hợp như vậy, có thể tưởng tượng giá sẽ không giảm mà sẽ tiếp tục tăng.

Ngược lại, trong trường hợp tin tức “Vụ bê bối tại công ty thực phẩm B đã bị phát hiện!” xuất hiện, đó là tin tức xấu đối với mã cổ phiếu của công ty thực phẩm B.

Có thể xem việc Hack tiền ảo cũng là một tin tức xấu. Khi tin tức xấu được đưa ra, có thể dự đoán giá sẽ giảm.

Nếu bạn đặt lệnh giới hạn tại những thời điểm đó, việc mua bán sẽ không được thiết lập. Đây là tình huống có thể tận dụng điểm mạnh của lệnh thị trường.

Khi giá mã cổ phiếu bạn đang nắm giữ giảm xuống dưới điểm cắt lỗ

Nếu bạn xem lệnh thị trường đưa ra khi biết rằng giá cả thị trường thực tế đang biến động là lệnh tích cực nhưng đây lại là một lệnh mang tính tiêu cực.

Tuy nhiên, đó là lệnh liên quan đến việc quản lý rủi ro quan trọng khi giao dịch trong đầu tư. Trong đầu tư, để tăng cường khả năng “thắng”, quan trọng phải tuân thủ triệt để các quy tắc.

Liên quan đến việc cắt lỗ, chắc hẳn việc bán bằng Lệnh giới dừng, có nghĩa là “Tiến hành bán khi xuống dưới mức 〇〇VND”, khá là nhiều.

Tuy nhiên, cũng có trường hợp cắt lỗ bằng lệnh thị trường. Việc có sử dụng lệnh thị trường để chấp nhận lỗ hay không là một phần quan trọng của giao dịch.

 


Tổng kết

Chúng tôi đã giới thiệu về lệnh thị trường và lệnh giới hạn.

Lệnh thị trường là phương pháp đặt lệnh không chỉ định giá.

Nó có những lợi ích như là “Thiết lập mua bán nhanh”, “Có thể quy đổi ngay ra tiền mặt”.

Lệnh giới hạn là phương pháp đặt lệnh mà bản thân tự đưa ra mức giá.

Vì có thể mua bán tại mức giá mong muốn, nó hữu ích khi không thể xác định giá cả thị trường.

Hãy tận dụng các đặc trưng của cả lệnh thị trường và lệnh giới hạn để kiếm lợi nhuận.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: