2020/02/06
Cryptocurrency-related

Cơ chế tiền ảo là gì? Công nghệ cũng như sự khác nhau với tiền pháp định!

Tiền ảo đang thu hút sự chú ý trên toàn thế giới, mà điển hình là Bitcoin.

Có rất nhiều người không hiểu “Tiền ảo vốn dĩ là gì”, “Nó khác các loại tiền tệ khác như thế nào” và “Cơ chế Blockchain hỗ trợ tiền ảo”.

Với tình hình hạn chế sử dụng tiền mặt đang lan rộng trên khắp thế giới, sự tồn tại của tiền ảo có khả năng sẽ trở nên gần gũi hơn nữa.

Bạn có thể hiểu tình hình hiện tại của ngành tài chính chỉ bằng cách hiểu sơ lược về tiền ảo và sự khác biệt của tiền ảo so với tiền chính thống.

Ý chính của bài viết này

  • Đặc trưng chính của tiền ảo là không có tổ chức kiểm soát
  • Tiền ảo được tạo thành từ “Blockchain (chuỗi khối)” và “Mining (khai thác)”
  • Vì tiền ảo vẫn còn nhiều khía cạnh chưa phát triển, nên các động thái trong tương lai đang thu hút sự chú ý

Tiền ảo vốn dĩ là gì?

Tiền ảo là một loại tiền giả tưởng tồn tại trên Internet.

Để ví dụ, nó giống như việc tiền trong game RPG có thể được sử dụng như tiền thật trong các vùng kinh tế cụ thể.

Sự khác biệt giữa tiền ảo và các loại tiền tệ khác

Không có tổ chức kiểm soát (Mô hình phân tán)

Tiền tệ chính thống như Đồng được phát hành bởi chính phủ Việt Nam.

Ngược lại, tiền ảo không có tổ chức kiểm soát. Đây là một hệ thống mà trong đó sự giao dịch giữa người này với người khác được tất cả những người khác giám sát.

Nói cách khác, nó không phải là một loại tiền tệ tệ tập trung được kiểm soát bởi một tổ chức cụ thể nào đó mà theo hình thức phân tán.

Mệnh giá không phụ thuộc vào bất kỳ quốc gia nào

Trên thế giới cũng tồn tại một số quốc gia mà không thể tin tưởng được vào chính phủ.

Tại các quốc gia này, quá trình chuyển đổi từ tiền chính thống sang tiền ảo đang tiến triển.

Phí chuyển tiền thấp

Việc không phải chịu sự kiểm soát bởi Trung ương còn có những lợi ích khác nữa.

Ví dụ, “Chi phí thấp” và “Chuyển tiền nhanh chóng”.

Khi giao dịch các loại tiền tệ chính thống thì sẽ bị mất phí. Với chuyển tiền quốc tế, sẽ phải trả nhiều phí hơn nữa.

Tuy nhiên, vì tiền ảo là giao dịch giữa các cá nhân không chịu sự kiểm soát bởi Trung ương nên chi phí sẽ được giảm đi.

Các loại tiền ảo

Nói về tiền ảo, Bitcoin là nổi tiếng nhất đúng không. Nhưng tất nhiên cũng có những loại khác đang tồn tại.

Ngoài Bitcoin, trên thế giới đang có hơn 3000 loại tiền ảo tồn tại.

Các loại tiền tệ này đang bổ sung và cải thiện các tính năng, hiện có một số loại tiền ảo có các tính năng còn tốt hơn Bitcoin.

Tuy nhiên, Bitcoin là đồng được tạo ra đầu tiên và hiện tại vẫn ở vị trí trung tâm.

Về cơ chế giao dịch tiền ảo

Tiền ảo có cơ chế lưu trữ giá trị bằng cách lưu lại transaction (giao dịch) trên blockchain.

Transaction là cuộc giao dịch trao đổi chữ ký gọi là chữ ký điện tử, và nó cần thiết khi chuyển tiền từ người A sang người B.

Có hai thứ cần thiết khi thực hiện giao dịch.

Đó chính là “Địa chỉ công khai” và “Khóa bí mật”. “Địa chỉ công khai” chính là ví, và “Khóa bí mật” dùng để mở ví.

Cơ chế Blockchain được ứng dụng để hỗ trợ tiền ảo

Block chainは、簡単に言うと「皆で管理する取引記録簿」です。

Nói một cách đơn giản, Blockchain là một “cuốn sổ ghi chép giao dịch và nó được quản lý bởi tất cả người dùng”.

Bằng cách nhập thông tin như là “Người A đã gửi 1 BTC đến người B” trong cuốn sổ ghi chép này sẽ chứng minh ai đang có bao nhiêu tiền ảo.

Blockchain là dữ liệu điện tử mà trong đó các khối (block) thông tin giao dịch (transaction) được kết nối với chuỗi (chain).

Trong chuỗi này, các khối mới sẽ được kết nối với nhau dưới sự giám sát của người dùng trên toàn thế giới.

Về việc khai thác tiền ảo

Công việc “Khai thác” thông qua kiểm tra giao dịch trên máy tính quản lý Blockchain được gọi là node, ghi vào các thông tin “Hiện tại, ai là người sở hữu đồng tiền này, và người đó ở đâu” vào khối mới.

Công việc này là không thể thiếu trong việc duy trì cơ chế tiền ảo.

Cụ thể, “Khai thác” có nhiệm vụ tìm kiếm câu trả lời được gọi là “Nonce”.

Trong trường hợp bạn tìm thấy “Nonce” đầu tiên, và có quá nửa số người tham gia khai thác xác nhận nonce đó, bạn sẽ có quyền bổ sung khối tiếp theo. Thù lao sẽ được trả cho người đã bổ sung khối tiếp theo, và đây chính là động lực cho những người tham gia khai thác khác.

 


Tổng kết

Các loại tiền ảo mà điển hình là Bitcoin khác với các loại tiền chính thống và tiền điện tử hiện có.

Những lợi ích của việc sử dụng công nghệ Blockchain là giao dịch luôn ở trong trạng thái an toàn, gian lận hầu như không thể xảy ra trong thực tế, giảm phí chuyển tiền và rút ngắn thời gian chuyển tiền.

Tiền ảo lan truyền khắp thế giới vào năm 2008 khi Satoshi Nakamoto công khai một bài luận văn về Bitcoin. Nói cách khác, nó mới chỉ có lịch sử khoảng 10 năm. Trong tương lai, dự kiến tiền ảo sẽ phát triển hơn nữa, bao gồm các khía cạnh về mặt pháp lý.

Có kiến thức tối thiểu về tiền ảo là một cách hiệu quả để biết được hiện tại bạn đang sống trong thời đại nào.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: