2020/02/06
Cryptocurrency-related

Tiền đầu tư bị âm trong giao dịch tiền điện tử và các nguyên nhân chính.

Bạn có biết tùy theo việc giao dịch mà cũng có khả năng tài sản của bạn bị âm?

Trên báo chí, thì chỉ đưa ra những câu chuyện tích cực về tiền ảo, nên ấn tượng giống như vậy có lẽ sẽ ít.

Tuy nhiên, ví dụ khi giao dịch tiền ảo, vì bạn có thể giao dịch qua đòn bẩy, nên nếu không chú ý giao dịch cẩn thận, cũng có lúc sẽ bị âm vốn

Lần này, tôi sẽ giải thích về trường hợp tiền ảo bị âm vốn.

Điểm nhấn

  • Có năng lỗ vốn khi tận dụng đòn bẩy
  • Mang nợ do tiền ảo do [quá tận dụng đòn bẩy] và [phí giao dịch]
  • Để không mang nợ, thì có 4 quy tắc


Âm vốn trong tiền ảo

Trường hợp tiến hành giao dịch tiền ảo, được cho là có 2 kiểu giao dịch hiện vật và giao dịch đòn bẩy.

Tại đây tôi sẽ giới thiệu về giao dịch hiện vật và giao dịch đòn bẩy.

Kiểu thứ 1:Giao dịch bằng vốn thực

Là giao dịch tiền ảo trong phạm vi bạn có thể giao dịch được bằng tiền mặt.

Trong giao dịch vốn thực, giá tiền ảo nếu bị giảm xuống dưới số tiền bạn mua ban đầu, thì sẽ dẫn tới lỗ.

Có nghĩa là bị âm vốn.

Tuy nhiên, trong giao dịch cho dù có khả năng âm vốn, thì cũng không ở trong tình trạng lỗ vốn và bị nợ do rớt giá.

Kiểu thứ 2:Giao dịch đòn bẩy

Giao dịch với số vốn lớn hơn vốn của bạn

[Đòn bẩy] vì tận dung quy tắc đòn bẩy, nên có thể giao dịch hơn gấp nhiều lần từ so với dự toán của bạn.

Trường hợp giao dịch bằng đòn bẩy, sẽ là giao dịch mượn vốn từ bên thứ ba tạm thời.

Nếu giá tăng cao, tiền chênh lệch trừ đi phần vốn mượn sẽ thành lợi nhuận của bạn.

Tuy nhiên, nếu lỗ vốn, phần vốn mượn bằng đòn bẩy sẽ thành nợ.

Âm vốn trong tiền ảo

Quá tận dụng đòn bẩy

Trong tiền ảo, giao dịch tận dụng đòn bẩy là các kiểu giao dịch như là giao dịch tín dụng, giao dịch tương lai, giao dịch FX…

Tỷ suất đòn bẩy sẽ khác tùy vào sàn giao dịch, nhưng cũng có tỷ suất tối đa là 25 lần.

Ví dụ

Tiền vốn của bạn là 40 triệu VND, khi giao dịch đòn bẩy tăng 5 lần, thì bạn có thể giao dịch tối đa 200 triệu VND.

Tuy nhiên tiền ảo có tỷ lệ biến động giá cao, nên giao dịch tận dụng đòn bẩy sẽ dễ thành High risk High return hơn các sản phẩm tiền tệ khác.

Trong giao dịch đòn bẩy, có cơ chế cắt lỗ, nên nếu lỗ trên mức cố định, thì sẽ bị quyết toán cưỡng chế.

Tuy nhiên, người ta cũng cho rằng có khả năng Cắt lỗ không kịp

Giả sử cắt lỗ không suôn sẽ, rủi ro ôm nợ có thể nói là cao hơn so với các sản phẩm tiền tệ khác.

Ví dụ:Từ ngày 1 tháng 1 năm trước đến 31 tháng 12, bạn kiếm lời cao từ giao dịch tiền ảo.

Nhưng nếu lỗ vốn lớn ở giao dịch năm tiếp theo, việc tính thuế suy cho cùng sẽ được tính theo lịch sử năm, nên bạn sẽ bị đánh thuế cho phần lời cao ở năm trước đó.

Cho nên, nếu những người không có kiến thức về thuế mà sử dụng vốn, thì sẽ không có tiền vốn trả thuế năm trước, và có khả năng bạn ôm nợ.

Những điểm để không ôm nợ do âm vốn tiền ảo

Trong giao dịch tiền ảo, cũng có điểm cần lưu ý để không bị ôm nợ.

Tại đây tôi sẽ sẽ giải thích về 4 quy tắc.

1:Mua tại [sàn giao dịch] và [chỗ bán]

Điểm số 1, tôi sẽ nói đến việc mua tiền ảo tại [sàn giao dịch] và [chỗ bán]

Nếu là giao dịch hiện vật, bạn không thể mua tiền ảo trên số tiền vốn bạn có, nên cho dù có lỗ, thì cũng trong phạm vi bạn tính được.

2:Chú ý đòn bẩy

Điểm thứ 2, chú ý giao dịch tận dụng đòn bẩy

Giao dịch tận dụng đòn bẩy, có sức hấp dẫn ở chỗ High return

Tuy nhiên, mặt khác cũng có High risk, nên nếu những người mới bắt đầu tận dụng quá vào đòn bẩy thì đây sẽ là nguy cơ.

Cho dù có tận dụng đòn bẩy có thể nói rằng việc tiến hành xem xét kỹ càng dự toán của bản thân khi bị âm vốn là hợp lý nhất.

3:Ghi nhớ giao dịch bằng tiền vốn thặng dư

Điểm thứ 3, được đưa ra là việc ghi nhớ giao dịch bằng vốn thặng dư

Có thể toàn bộ các sản phẩm tiền tệ đều có rủi ro cao, nếu giao dịch bằng khoảng dự toán ở khoảng là giả sử có mất đi chăng nữa cũng chỉ nghĩ là không còn cách nào khác thì ngay cả khi nó biến mất, hay là trở thành con số 0 thì đó không phải là một khoản nợ.

Nếu ghi nhớ điều này, thì khả năng ôm nợ khi giao dịch sẽ không còn.

4:Chọn sàn giao dịch đáng tin

Điểm thứ 4 là chọn sàn giao dịch đáng tin.

Trong giao dịch tiền ảo, nếu bắt đầu với những sàn giao dịch có tính bảo mật thấp, thì cũng không loại trừ khả năng mất tiền do bị Hacker tấn công.

Giao dịch tiền ảo là trách nhiệm của chính bạn, nên bạn cần phải thu thập nhiều thông tin và lựa chọn sàn giao dịch đáng tin

 


 Tổng kết

Bài viết này nói về trường hợp bị âm vốn trong đầu tư giao dịch tiền ảo.

  • Có những trường hợp sẽ trở nên bị âm trong giao dịch tiền ảo
  • Trong giao dịch tiền ảo, có trường hợp ôm nợ do quá tận dụng đòn bẩy và trả thuế
  • Để không ôm nợ, có 4 điểm đó là bạn cần phải chú ý việc mua tại sàn giao dịch, chỗ bán, và chú ý với đòn bẩy, lưu ý giao dịch bằng vốn thặng dư, 4 quy tắc lựa chọn sàn giao dịch đáng tin.

Giao dịch tiền ảo, tỷ lệ biến động giá cao, nên đây cũng là phương pháp đầu tư High risk, High return.

Bạn cần lưu ý điểm này, vừa thu thập thông tin mới nhất hàng ngày vừa đầu tư để hình thành tài sản của bạn.

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: