2020/01/05
Cryptocurrency-related

Nonce nghĩa là gì? Hiểu nonce là điều cần thiết để hiểu hệ thống blockchain! Giới thiệu về mối liên quan với blockchain!

Để hiểu sâu hơn về blockchain, chúng ta cần nắm rõ những từ ngữ chuyên ngành. Ví dụ như, cần phải hiểu chính xác những từ như giá trị của hash, nonce.

Với việc tiếp cận những từ chuyên môn như vậy, chúng ta hãy phân loại một cách hệ thống blockchain, và nắm bắt xem chúng hình thành dựa trên thao tác nào.

Nếu hiểu được nghĩa gốc của thuật ngữ, sẽ dễ dàng nắm bắt được nghĩa của những thuật ngữ chuyên môn như nonce.

Trong bài viết này, từ ý nghĩa của nonce, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về mối quan hệ giữa nonce và blockchain.

Những điểm đáng chú ý trong bài viết này

  • Nonce là số (con số) được dùng giới hạn chỉ 1 lần
  • Nonce là một yếu tố cấu thành lên hệ thống blockchain
  • Mining là việc tìm kiếm nonce

Nonce là gì?

Nonce là chữ viết tắt của cụm từ “Number used one”

Nonce là chữ viết tắt của cụm từ “Number used once”, nếu dịch sát nghĩa cụm từ “Number used once” sẽ là “Số (con số) được dùng giới hạn chỉ 1 lần”

Ý nghĩa “Số (con số) được dùng giới hạn chỉ 1 lần” này rất quan trọng quan trọng để hiểu được nonce.

Ngoài ra, nonce còn được gọi là one-time token (mã thông báo một lần).

Nó được dùng như một công cụ để xác nhận kỹ xem liệu yêu cầu có chính đáng hay không khi đào (khai khác) trên blockchain.

Mối quan hệ giữa nonce và blockchain

Nonce là một trong những hệ thống của blockchain

Nonce là một con số được hình thành trên blockchain khi miner (người đào) thêm vào một block mới. Trong blockchain của Bitcoin nó là một con số dài 32 bit.

Mining là quá trình mà những người được gọi là miner xác nhận tính nhất quán trong giao dịch. Nó cũng là một thao tác kết nối dạng chuỗi những block mới được thêm vào với những block trước đó.

Để được chọn là miner có quyền thêm và kết nối block mới yêu cầu phải tìm ra được giá trị hash, là giá trị “cao hơn giá trị được cài đặt ngẫu nhiên, với những số 0 được xếp ở đầu” và bị thay đổi mỗi lần thay đổi nonce.

Để sinh ra được giá trị hash này, tất cả dữ liệu giao dịch trước đó cần được tập hợp lại.Nó yêu cầu dữ liệu giao dịch chứa trong block mới cùng với nonce được thêm vào giá trị hash đã được mã hóa

Nói cách khác, nonce có liên quan đến một trong những hệ thống của blockchain.

Cơ cấu của blockchain

Blockchain là hệ thống quản lý phi tập trung

Blockchain là một hệ thống hình thành bằng việc ghi lại những dữ liệu giao dịch trong một block được gọi là sổ cái, block đó được kết nối dưới dạng chuỗi thông qua một quy trình phê duyệt là mining.

Do có bao gồm quá trình thực hiện mining trong blockchain nên dù không có quản trị viên ở trung tâm thì giao dịch vẫn có thể tiến hành mà không có gian lận xảy ra. Một thứ có giá trị như token có thể được lưu giữ dưới sự quản lý phi tập trung.

Tức là, blockchain và Bitcoin không có quan hệ tương đương với nhau.

Ngoài Bitcoin, công nghệ blockchain cũng được áp dụng trong các hệ thống quản lý tập trung cho đến nay như sản xuất và bảo hiểm. Với ưu điểm có thể quản lý phi tập trung mà vẫn không có gian lận nên nó đã được thực hiện trong nhiều lĩnh vực.

Mối quan hệ giữa mining và nonce

Mining = Tìm kiếm nonce

Nonce là 1 yếu tố cấu thành lên hệ thống blockchain.

Mining trong blockchain, là một quá trình tìm kiếm nonce cùng với giá trị hash sử dụng dữ liệu giao dịch trước đó và dữ liệu giao dịch có chứa trong block mới.

Để tìm được giá trị hash thỏa mãn điều kiện, cần gán giá trị nonce vào nhiều lần.

Tóm lại, nếu biết rằng nếu nonce thay đổi thì giá trị hash cũng thay đổi, thì có thể nói mining chính là quá trình cạnh tranh xem “ai là người tìm ra nonce thỏa mãn điều kiện của giá trị hash sớm nhất”.

 


Kết luận

Những thuật ngữ như nonce, thường sẽ khó mà nhớ ngay được khi mới nghe đến nên hay được coi là những thuật ngữ chuyên ngành phức tạp.

Tuy nhiên, nếu nắm rõ quy trình mining và hệ thống blockchain, thì nó sẽ không khó như vậy đâu.

Nói rằng tìm kiếm nonce chính là mining là bởi vì nó có liên quan đến tính chất của nonce là “Số (con số) được dùng giới hạn chỉ 1 lần”.