2020/02/05
Investment and Trade

Phân tích cơ bản là gì? Đặc trưng và sự khác biệt với phân tích kỹ thuật!

Fundamentals (Phân tích cơ bản) là các chỉ số kinh tế như tốc độ tăng trưởng kinh tế hay chỉ số giá cả, và được sử dụng để chỉ “các yếu tố cơ bản biểu thị tình trạng của hoạt động kinh tế”.

Ở bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích một cách triệt để về Fundamentals, bao gồm các đặc trưng và phương pháp phân tích.

Các bạn hãy hiểu về Phân tích cơ bản và đầu tư vào FX hay chứng khoán một cách hữu ích nhé.

Điểm chính của bài viết này

  • Phân tích cơ bản là các chỉ số kinh tế
  • Dễ dàng nâng cao lợi nhuận từ việc sử dụng Phân tích cơ bản
  • Nắm bắt tình trạng của các quốc gia, doanh nghiệp để quyết định đầu tư mã cổ phiếu

Phân tích cơ bản là gì?

Như đã đề cập ở phần đầu, phân tích cơ bản là “các chỉ số kinh tế”. Trong trường hợp giá của cổ phiếu trong đầu tư chứng khoán,hay phân tích cơ bản chứng khoán nó đề cập đến kết quả kinh doanh và tình hình tài chính của công ty.

Hãy nhớ rằng đây là một thuật ngữ rất quan trọng khi tiến hành đầu tư.

Về cơ bản, Fundamentals đề cập đến tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) hay số liệu thống kê việc làm như tỷ lệ thất nghiệp, số lượng nhân viên được tuyển dụng mới. Những ai đã từng giao dịch FX có lẽ đều đã nghe đến thuật ngữ thống kê việc làm.

Số liệu thống kê việc làm trong giao dịch ngoại hối có thể mang đến sự biến động giá rất mạnh mẽ. Nhiều nhà đầu tư hứng thú và tận hưởng nó như một lễ hội.

Nếu có thể tận dụng tốt biến động giá của Fundamentals, có thể kiếm được lợi nhuận nhiều hơn bình thường rất nhiều.

Đặc trưng của Phân tích cơ bản

Phân tích cơ bản được sử dụng như thế nào

Fundamentals (Phân tích cơ bản) còn được giới đầu tư gọi là “Fanda”.

Fanda thường được sử dụng gắn liền với các từ mạnh và yếu, khi nói “Fanda mạnh” có nghĩa là tình trạng kinh tế hay tình trạng công ty tốt.

Nhược điểm của Fundamentals

Những thông tin mới nhất như số liệu thống kê việc làm hay tình hình kinh tế của đất nước mà các nhà đầu tư nhận được thường chậm hơn so với thực tế.

Do đó, sự biến động giá của các sản phẩm tài chính thường xảy ra trước nên rất khó để sử dụng Fundamentals một cách hiệu quả.

Vì lý do này, các nhà đầu tư tiến hành phân tích kỹ thuật cảm thấy khó khăn khi sử dụng phân tích cơ bản bởi sự biến động giá diễn ra trước. Và Fundamentals không phải lúc nào cũng có biến động giá.

Hãy lưu ý rằng việc chuẩn bị cũng có thể là một sự lãng phí thời gian.

Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật

Chúng tôi sẽ giải thích về phân tích Phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật.

Cả hai đều là phương pháp phân tích quan trọng để đầu tư, vì vậy hãy ghi nhớ chúng.

Phân tích cơ bản là gì?

Phân tích cơ bản là một phương pháp phân tích giá trị của các sản phẩm tài chính dựa trên tình hình kinh tế quốc gia hay kết quả kinh doanh của công ty.

Giả sử, trong phân tích cơ bản forex khi bạn mua đô la Mỹ bằng đồng yên Nhật thông qua giao dịch ngoại hối, có một tin tức được công bố rằng tình hình kinh tế Hoa Kỳ đang xấu đi.

Bạn sẽ chịu tổn thất vì giá đô la Mỹ giảm.

Phân tích Fundamentals là một phương pháp phân tích biến động giá trong tương lai dựa trên những yếu tố như là tin tức liên quan đến các đối tượng đầu tư.

Phân tích kỹ thuật là gì?

Phân tích kỹ thuật là một phương pháp phân tích dự đoán giá trong tương lai từ các yếu tố như giá và khối lượng giao dịch trong quá khứ.

Nó sẽ dự đoán giá trong tương lai từ sự thay đổi trên biểu đồ, không bao gồm các yếu tố như mã cổ phiếu hay tiền tệ đang xử lý.

Phân tích này chủ yếu được áp dụng khi sử dụng các phương thức giao dịch mua bán thường xuyên như “Day trade” và “Scalping”.

Giữa phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật, cái nào tốt hơn?

Tùy thuộc vào sản phẩm tài chính của đối tượng đầu tư, tuy nhiên phân tích kỹ thuật có thể sẽ không phù hợp đối với tiền ảo.

Tất nhiên, cũng có thể sử dụng phân tích kỹ thuật khi giao dịch đòn bẩy trong tiền ảo.

Tuy nhiên, giá của tiền ảo có xu hướng dao động rất lớn khi các sàn giao dịch bị đóng cửa hoặc xảy ra Hack. So với các sản phẩm tài chính nói chung, phân tích cơ bản, trong nhiều trường hợp được lồng ghép vào để phân tích thị trường.

Tất nhiên, cả hai đều quan trọng, nhưng đối với tiền ảo, có thể nói rằng “phân tích cơ bản tốt hơn”.

Các thuật ngữ quan trọng trong phân tích cơ bản

BPS và PBR là những thuật ngữ quan trọng trong phân tích cơ bản.

Chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn từng thuật ngữ, bạn hãy nắm chắc nhé.

BPS là gì?

BPS là từ viết tắt của Book value Per Share, để chỉ tài sản ròng trên mỗi cổ phiếu.

Công thức tính BPS như phía dưới. BPS càng cao, tỷ lệ tài sản ròng càng cao và hoạt động kinh doanh của công ty càng ổn định.

-Phương pháp tính BPS-

BPS = Tài sản ròng (vốn chủ sở hữu) ÷ Số lượng cổ phiếu phát hành

PBR là gì?

PBR là từ viết tắt của Price Book value Ratio, để chỉ tỷ suất giá cổ phiếu trên tài sản ròng.

Công thức tính PBR như phía dưới. PBR là một chỉ số cho biết giá thị trường của cổ phiếu gấp bao nhiêu lần so với tài sản ròng.

Phương pháp tính PBR

PBR = Giá cổ phiếu ÷ BPS

Về cơ bản, PBR không nhỏ hơn 1 và có thể coi giới hạn dưới của PBR là 1.

PBR<=1 Giá cổ phiếu thấp
PBR>=1 Giá cổ phiếu cao

EPS là gì?

EPS là từ viết tắt của Earnings Per Share, để chỉ lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu.

EPS càng cao thì hiệu quả kinh doanh của xí nghiệp càng tốt. Do đó, EPS tăng cao dẫn đến giá cổ phiếu cũng cao hơn. Công thức tính EPS như sau:

-Phương pháp tính EPS-

EPS = Lợi nhuận ròng ÷ Tổng số cổ phiếu đã phát hành

PER là gì?

PER là từ viết tắt của Price Earnings Ratio, đề cập đến tỷ suất doanh thu giá cổ phiếu.

Nó cho thấy mối quan hệ giữa lợi nhuận của doanh nghiệp và giá cổ phiếu. Công thức tính PER như phía dưới. PER càng thấp thì sẽ càng có lợi khi mua vào.

-Phương pháp tính PER-

PER = Giá cổ phiếu ÷ EPS

Phân tích cơ bản chứng khoán bằng báo cáo tài chính

Bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ trong báo cáo tài chính được sử dụng để có thể nắm bắt tình trạng tài chính của công ty.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một bảng có ghi tài sản ở bên trái, nợ và vốn chủ sở hữu ở bên phải.

Từ đó có thể kiểm tra xem tài sản đang có là bao nhiêu và có thể đảm bảo số nợ vay là bao nhiêu.

Từ các số liệu trong bảng này, có thể tính được ba chỉ số sau đây để đánh giá sức khỏe tài chính của một công ty.

Chỉ số Công thức tính Giá trị lý tưởng
Tỷ suất vốn chủ sở hữu Vốn ÷ Tổng vốn × 100 40% trở lên
Tỷ suất lưu động Tài sản lưu động ÷ Nợ ngắn hạn × 100 150% trở lên
Tỷ số thanh khoản nhanh Tài sản tức thời ÷ Nợ ngắn hạn x 100 100% trở lên

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Trong báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh có ghi doanh thu, chi phí và lợi nhuận của công ty.

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn được gọi là P/L.

Thông qua đó có thể biết được hiệu quả doanh thu như thế nào.

Khi xem báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, hãy lưu ý đến bốn chỉ số sau:

Chỉ số Công thức tính Giá trị lý tưởng
Tỷ suất lợi nhuận kinh doanh trên doanh thu Lợi nhuận kinh doanh ÷ Doanh thu × 100 5% trở lên
Tỷ suất lợi nhuận thông thường trên doanh thu Lợi nhuận thông thường ÷ Doanh thu × 100 5% trở lên
ROA (Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản) Lợi nhuận ròng của cả kỳ ÷ Tài sản × 100 5% trở lên
ROE (tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu) Lợi nhuận ròng của cả kỳ ÷ Vốn × 100 15% trở lên

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Cash flow)

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho thấy sự thay đổi của tiền mặt vào đầu và cuối kỳ.

Nói một cách đơn giản, bạn có thể hiểu được dòng tiền trong công ty.

 

Cash flow bao gồm ba yếu tố sau.

  • CF của hoạt động kinh doanh
  • CF đầu tư
  • CF tài chính

Chúng ta hãy chú ý đến mối quan hệ giữa ba yếu tố này.

Nếu CF của hoạt động kinh doanh âm và CF tài chính dương, điều đó cho thấy rằng mặc dù đã vay vốn nhưng không tăng được lợi nhuận.

Mặt khác, nếu CF tài chính dương và CF đầu tư âm, có thể thấy rằng tiền đã được sử dụng cho việc đầu tư thiết bị.

Phân tích cơ bản sử dụng kết quả kinh doanh

Kết quả kinh doanh là quan trọng nhất

Trong kết quả kinh doanh có ghi các mục khác nhau cho thấy tình hình kinh doanh của công ty.

Nó bao gồm cả doanh thu, lợi nhuận kinh doanh, ROE và ROA.

Hơn nữa, không chỉ riêng năm gần nhất, mà còn có cả dữ liệu trong 5 năm trước đó và dự báo trong 2 năm sắp tới.

Vì có thể kiểm tra được kết quả kinh doanh một cách nhanh chóng, nên nhất định phải kiểm tra nó.

Có thể hiểu được xu hướng giá cổ phiếu thông qua cơ cấu cổ đông

Chúng ta cũng nên kiểm tra phần cơ cấu cổ đông.

Ví dụ, nếu bạn hiểu công ty của các cổ đông lớn, bạn có thể dự đoán phương hướng kinh doanh trong tương lai.

Hơn nữa, các mã cổ phiếu có tỷ lệ cổ phiếu thả nổi tự do thấp được dự báo sẽ có biến động giá cao.

Kiểm tra mọi góc độ từ ý kiến của các nhà báo, dự báo hàng quý và cả bảng xếp hạng

Chúng ta cũng cần kiểm tra ý kiến của phóng viên và cả bảng xếp hạng hạng.

Điều này là do một ý kiến theo chiều hướng tốt có thể ảnh hưởng tích cực đến giá cổ phiếu.

Ngược lại, những bình luận tiêu cực có thể khiến giá cổ phiếu giảm.

 


Kết luận

Khi sử dụng phân tích cơ bản hay phân tích cơ bản chứng khoán, giá sẽ biến động trước.

Tuy nhiên, cũng có những phân tích cơ bản với biến động giá lớn, như phân tích cơ bản forex là thống kê việc làm ở Hoa Kỳ. Nếu sử dụng tốt, có thể dễ dàng nâng cao lợi nhuận.

Đặc biệt đối với đầu tư tiền ảo, các phân tích cơ bản như việc đóng cửa sàn giao dịch hay thiệt hại do bị Hack thường xuyên được báo cáo, vì vậy phân tích kỹ thuật thường không có hiệu quả.

Do đó, hãy nhớ rằng “phân tích cơ bản” rất quan trọng đối với đầu tư tiền ảo.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: