2020/02/06
Blockchain

Private blockchain là gì? Nắm rõ ưu điểm, nhược điểm cùng ví dụ ứng dụng!

Private blockchain là gì?” “Có bao nhiêu loại Blockchain?”

Chắc hẳn là có nhiều người có cùng câu hỏi như vậy?

Lần này, đầu tiên chúng tôi sẽ giải thích về từng loại Blockchain, sau đó sẽ trọng tâm giải thích về Private blockchain!

Nếu đọc bài này, bạn sẽ nắm được ưu điểm, nhược điểm của Private blockchain, và cả tiềm năng trong tương lai của nó đấy!

Private blockchain là gì

​​

Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về Private blockchain, trước hết chúng tôi sẽ giải thích ngắn gọn về Blockchain!

Nói ngắn gọn là, “Cứ khoảng 10 phút, transaction (hồ sơ giao dịch) được chia ra và được ghi thành một block, được kết nối với block trước đó như một chuỗi.”

Đó chính là Blockchain! Sau đây, chúng tôi sẽ chia Blockchain thành một số loại để giải thích!

Blockchain được phân loại như sơ đồ bên dưới. Vậy, hãy xem từng loại một nhé.

Permission Blockchain và Public Blockchain

Trước hết, chúng ta phân loại Blockchain thông qua việc “Có giới hạn người tham gia hay không”.

Ở đây, “Người tham gia” chỉ “những người tham gia vào việc xác nhận giao dịch và tạo block”.

Người tham gia bị giới hạn→Quản trị viên cho phép tham gia→ Kiểu Permission

Là loại Blockchain dễ dàng thực hiện trong các tổ chức như cơ quan tài chính.

 

Kiểu Permission lại được chia thành 2 loại.

Người tham gia không bị giới hạn→Ai cũng có thể tham gia→ Kiểu Public

Blockchain thường được gọi là “Quản lý phi tập trung” sẽ được phân loại vào kiểu Public.

Ví dụ điển hình là Blockchain của Ethereum và Bitcoin.

Private Blockchain và Consortium Blockchain​

Tiếp theo, Permission Blockchain được chia thành 2 loại tùy thuộc vào việc “Có một hay nhiều chủ thể quản lý”.

・Một chủ thể quản lý→ Kiểu Private

Vì chỉ có một chủ thể quản lý, nên nó chủ yếu được vận hành như một “Hệ thống thông tin” giúp nâng cao tính năng của database (cơ sở dữ liệu) có sẵn trong công ty.

Việc kiểm chứng và phát triển kỹ thuật được hoàn thiện bên trong tổ chức của công ty, nên có thể đi sâu vào việc nâng cao tính năng.

Sau đây chúng tôi sẽ giải thích chi tiết hơn về ưu nhược điểm cùng ví dụ ứng dụng!

 

・Nhiều chủ thể quản lý→ Kiểu Consortium (Consortium trong tiếng anh nghĩa là hiệp hội)

Ưu nhược điểm về cơ bản tương tự như kiểu Private. Vì có nhiều chủ thể quản lý, nên việc làm giả data (dữ liệu) khó xảy ra hơn kiểu Private.

Hyperledger Fabric” và “Hyperledger Iroha” của dự án Hyperledger được nêu ra như những ví dụ cho việc sử dụng kiểu Consortium.

 

Public Blockchain
・Không có quản trị viên
・Bất cứ ai cũng có thể tham gia vào hệ thống
・Đại diện là Blockchain của Bitcoin

Permission Blockchain ① Kiểu Consortium
・Có nhiều quản trị viên
・Được sử dụng trong nhóm
・Có thể nói nó ở giữa kiểu Private và kiểu Public

Permission Blockchain ② Kiểu Private
・Chỉ có một quản trị viên
・Chỉ được dùng trong tổ chức
・Đại diện là Ripple

Từ nội dung bên trên, Private Blockchain có nghĩa là

“Quản trị viên trung tâm bị giới hạn, và là Blockchain duy nhất”

Ưu điểm của Private Blockchain

​​

Dễ dàng thay đổi Protocol (giao thức)

Quản trị viên trung tâm, nơi vận hành Blockchain có thể dễ dàng thay đổi quy tắc Blockchain và các Transaction đã được phê duyệt trước đó.

Khi các công ty khi tiến hành dự án đã sử dụng Blockchain, việc thay đổi dữ liệu như ở trên là cần thiết nên đây là một ưu thế lớn.

Mặt khác, đối với Public Blockchain mà không có quản trị viên trung tâm sẽ hoàn toàn không thể thay đổi protocol.

Bảo đảm quyền riêng tư

Trong Private Blockchain, quản trị viên trung tâm có thể hạn chế công khai thông tin trên Blockchain.

Do đó, có thể bảo vệ được sự riêng tư.

Khi các công ty sử dụng Blockchain để tiến hành dự án, nếu dùng Private Blockchain có thể ngăn chặn được sự rò rỉ thông tin của khách hàng ra bên ngoài và mang lại lợi ích to lớn.

Giao dịch thông qua nhanh

Bạn có thể tưởng tượng như này nhé, việc thiết lập thỏa thuận giữa 10 người quen biết nhau sẽ nhanh hơn hẳn so với giữa 10 nghìn người ẩn danh với nhau!

Đây là câu chuyện tương tự như vậy.

Trong Public Blockchain, nhiều node không xác định sẽ thực hiện kiểm duyệt Transaction, trong khi đó, ở Private Blockchain, chỉ một số ít node có độ tin cậy cao được quản trị viên trung tâm ủy quyền sẵn mới được thực hiện kiểm duyệt Transaction. Do đó, giao dịch có thể được thông qua một cách nhanh chóng.

Ưu điểm này cũng có thể nói là “Tốn ít thời gian trước khi Finality (hoàn tất quyết toán)”.

Phí dịch vụ rẻ

​Đây là một ưu điểm khi nhìn nhận việc giao dịch được thông qua nhanh dưới góc độ phí dịch vụ khi chuyển tiền.

Bạn có thể hiểu một cách đơn giản rằng “Vì giao dịch dễ dàng nên phí dịch vụ thấp”!

Không cần có ưu đãi như phần thưởng Mining (đào)

​​Trong Bitcoin có một cơ chế được gọi là Mining (đào).

Nói ngắn gọn, Mining là “Công việc kết nối các Block mà hồ sơ giao dịch đã ghi lại vào Blockchain”.

Phần thưởng cho Mining tồn tại như một ưu đãi mang tính kinh tế nhằm duy trì một mạng lưới Bitcoin không có quản trị viên trung tâm.

Tuy nhiên, tiền đề cho các giao dịch trong Private Blockchain là chúng được thực hiện bởi các thành viên đáng tin cậy.

Do đó, không cần có phần thưởng đối với những hoạt động phê duyệt trong Private Blockchain.

Nhược điểm của Private Blockchain

​​Nguy cơ giả mạo dữ liệu bởi quản trị viên trung tâm

​Private Blockchain là một hệ thống được thành lập dựa trên sự tin tưởng đối với quản trị viên trung tâm.

Quản trị viên trung tâm có thể tự ý viết lại sổ cái và nhận tiền ảo một cách bất chính.

Đặc điểm “Dễ dàng thay đổi protocol” như đã giới thiệu ở trên như là một ưu điểm, có cả tác dụng tốt và tác dụng xấu.

Toàn bộ phán quyết thuộc về quản trị viên trung tâm.

Rủi ro Counterparty (đối tác)

​Rủi ro Counterparty có nghĩa là “Việc giao dịch bị đình trệ bởi người trung gian trong giao dịch không thực hiện đúng chức năng”.

Trong Private Blockchain có quản trị viên trung tâm nên có thể nói là tồn tại người trung gian trong giao dịch.

Trong tình huống như vậy, sẽ phát sinh nguy cơ rủi ro Counterparty như đã phát sinh trong các giao dịch truyền thống.

Khả năng lưu trữ dữ liệu và tính khả dụng thấp

Như đã đề cập ở phần ưu điểm trước đó, trong Private Blockchain có thể thay đổi protocol một cách dễ dàng. Chính vì điều đó, nó không phù hợp để lưu trữ dữ liệu lâu dài.

Ngoài ra, trong Private Blockchain chỉ có thể tạo ra các loại tiền ảo (token) hợp lệ trong mạng lưới bị giới hạn bởi quản trị viên trung tâm. Do đó, có thể nói tính khả dụng của dữ liệu thấp.

So sánh ưu nhược điểm của 3 loại Blockchain

Private Blockchain Public Blockchain

Ưu điểm

​・Dễ dàng thay đổi protocol

・Bảo đảm quyền riêng tư

・Giao dịch thông qua nhanh

・Phí dịch vụ thấp

・Không cần ưu đãi như phần thưởng Mining

​・Khó bị phê duyệt trùng lặp và khó bị giả mạo

・Rủi ro Counterparty thấp

・Khả năng lưu trữ dữ liệu và tính khả dụng cao

Nhược điểm

​・Nguy cơ giả mạo dữ liệu bởi quản trị viên trung tâm

・Rủi ro Counterparty

・Khả năng lưu trữ dữ liệu và tính khả dụng thấp

​・Khó thay đổi protocol

・Không bảo đảm quyền riêng tư

・Giao dịch thông qua chậm

・Phí dịch vụ cao

Consortium Blockchain nằm ở giữa Public Blockchain và Private Blockchain.

Chúng ta hãy hiểu như sau, Consortium Blockchain được điều hành bởi nhiều tổ chức và đoàn thể, do đó khả năng giả mạo dữ liệu của nó thấp hơn hẳn kiểu Private, và giao dịch nhanh hơn hẳn kiểu Public.

Ví dụ ứng dụng Private Blockchain

​​

Ripple

Ripple nổi tiếng là một loại tiền ảo áp dụng Private Blockchain.

Ripple thực hiện thanh toán và chuyển tiền nhanh chóng bằng cách sử dụng “XRP Ledger”, một hệ thống sổ cái phi tập trung của riêng công ty Ripple (Ripple Inc.).

​Mijin

​​Mijin là một công nghệ được đồng phát triển bởi ba nhà phát triển thuộc NEM, sau trở thành chuyên gia của Tech Bureau, nơi điều hành sàn giao dịch tiền ảo “Zaif”.

Đây là nền tảng cho tất cả mọi người từ các cơ quan tài chính cho đến những nhà phát triển cá nhân xây dựng lên Blockchain mang tính Private.

​Enterprise Ethereum Alliance(EEA)

EEA được ra mắt vào tháng 2 năm 2017 bởi Ethereum để đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp và cơ quan tài chính khi tiến hành giao dịch cần hệ thống Private.

Là sự kết hợp để có được tính tương thích giữa Public chain và Private chain.

​Hyperledger Burrow

​Hyperledger là một cộng đồng được tạo ra để tối đa hóa việc sử dụng công nghệ Blockchain, không chỉ riêng tiền ảo.

Hyperledger Burrow là một phần của dự án Hyperledger được các công ty IT trên toàn thế giới cùng hợp tác và cho ra mắt nhằm mục đích thực hiện Smart contract machine kiểu Permission có nguồn gốc từ Ethereum.

​MultiChain

​MultiChain là Blockchain được phân nhánh (phân làm ba nhánh) từ Bitcoin.

Nếu giới hạn các node được tham gia, nó có thể được dùng như một Private Blockchain.

 


Kết luận

​​

Bạn đã hiểu rõ về Private Blockchain chưa nhỉ?

Nhờ có quản trị viên trung tâm, đây là Blockchain có mối quan hệ gắn kết đối với các cơ quan tài chính và doanh nghiệp.

Blockchain đang kết hợp khéo léo sự cân bằng giữa quản lý tập trung và quản lý phi tập trung để không ngừng được cải thiện từng ngày.

Trong tương lai chắc hẳn chúng ta sẽ không thể rời mắt khỏi những cải tiến công nghệ của Blockchain đâu nhỉ!

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: