2020/02/19
Blockchain

Proof of Burn (PoB) là gì? Giải thích chi tiết về Proof of Burn minh chứng của việc đốt Coin là bằng chứng cho việc tạo ra giá trị mới!

Đa số Altcoin (tiền ảo phái sinh) mà đã gia tăng sự chỉnh sửa dựa trên mã nguồn của Bitcoin thì đã xuất hiện như là một xu hướng lịch sử của blockchain.

Hơn nữa, để khắc phục các vấn đề của altcoin, nền tảng [Dự án Bitcoin 2.0], giao dịch trên lớp blockchain bitcoin, đã trở nên phổ biến.

Trong dự án Bitcoin 2.0 thì bao gồm những loại tiền ảo như Colored coin, nhưng một trong số đó là loại tiền ảo có tên là Counterparty.

Tại counterparty, để có được những đồng tiền độc nhất, thì họ đã phát triển một cơ chế có tên là “Proof of Burn”. Vậy Proof of Burn hoạt động như thế nào?

Bối cảnh phát triển Proof of Burn (PoB)

Bắt đầu với Bitcoin, trong tiền ảo việc đang sử dụng các phương pháp chứng minh khác nhau để hình thành sự đồng thuận về các gipao dịch phi tập trung thì đã được chúng tôi giới thiệu.

Một số người nói rằng các đồng tiền áp dụng Proof of Work (PoW) hoặc Proof of Stake (PoS) là không công bằng vì chúng là một cơ chế cho phép những người dùng đầu tiên sẽ nhận được nhiều coin hơn.

Do đó, các nhà phát triển counterparty đã hình thành cơ chế phát hành coin công bằng hơn bằng cách tạo ra một thiết kế là “những người muốn đồng tiền counterparty duy nhất, thì sẽ chứng minh việc đã sử dụng coin bằng cách gửi Bitcoin (đốt cháy), và phát hành Altcoin phù hợp.

Nếu khối lượng coin gửi càng nhiều thì khối lượng coin nhận được sẽ càng tăng”.

Do đó, khi XCP là đồng tiền được sử dụng tại counterparty được phát hành đầu tiên, thì sẽ cùng đóng góp Bitcoin và thực hiện phân phối đồng đều tương ứng với số tiền đó.

Vào tháng 1 năm 2014, Bitcoin của khoảng hơn 2000 BTC đã bị đốt cháy, XCP được phát hành, và tổng cộng khoảng 2,65 triệu XCP đã được phân phối.

Nói cách khác, tại thời điểm phát hành này, XCP được phân phối tương ứng với Bitcoin đã thanh toán, và nguồn cung sẽ không tăng thêm.

Và hiện tại thì bạn có thể tạo và phát hành một loại tiền tệ mới duy nhất bằng cách đốt cháy XCP đó.

Nơi chúng tôi hiện đang gửi Bitcoin để nhận XCP, là một địa chỉ được đào sâu nghiên cứu để sau đó không thể sử dụng lại lần thứ 2.

Vì Bitcoin được gửi đến một địa chỉ không thể sử dụng, nên dĩ nhiên là không thể nhận Bitcoin và không thể kiếm được lợi nhuận.

Điều này được cho là do các quản trị viên trung tâm đã tạo ra một thiết kế như vậy để chống lại tiền lệ Altcoin kém chất lượng đã được sử dung, bán Altcoin nhận Bitcoin và kiếm lợi nhuận.

Khái quát về Proof of Burn (PoB)

Dựa trên bối cảnh mà Proof of Burn (dưới đây gọi là PoB) đã xuất hiện, PoB được mô tả ngắn gọn là “bằng cách gửi coin đến một địa chỉ có khóa bí mật mà không ai biết sẽ là bằng chứng cho tình trạng không thể sử dụng coin 2 lần”.

Ở đây, bởi vì nó tạo ra coin “tình trạng không thể sử dụng 2 lần”, giống với việc đốt một đồng xu và làm cho nó không thể sử dụng được, nên được đặt tên là “Burn”.

Bạn có thể nhận các loại tiền ảo khác như sự trao đổi làm Bitcoin trong tình trạng không thể sử dụng 2 lần.

Bitcoin hiện tại chỉ được phát hành mới tại thời điểm khai thác và Bitcoin được phát hành mới này, thì có thể trao cho các miner đã thành công trong việc khai thác như là một phần thưởng.

Vào thời điểm đó, việc giao dịch bitcoin mà các miner đã tạo ra khối mới bằng cách khai thác nhận được như là một phần thưởng được gọi là “Coinbase”.

Trong Bitcoin, có thể nói là phát hành tiền tệ bằng cách sử dụng các hồ sơ giao dịch có đầu vào (input) đặc biệt gọi là coinbase.

Cơ chế của PoB là một cơ chế mà bằng cách tạo hồ sơ giao dịch có output (đầu ra) không thể sử dụng được sau đó, người gửi tiền sẽ chứng minh đã đốt cháy số tiền đã được chuyển đó và đồng tiền mới sẽ nhận được là một đồng tiền có cùng giá trị.

Đây là quy trình ngược lại của việc phát hành bitcoin nhờ vào khai thác, và nó được thực hiện bằng cách liên kết hồ sơ giao dịch đốt cháy tiền tệ (Burn) với việc phát hành một loại tiền ảo mới. Tất nhiên, việc gửi coin thì ai cũng xác nhận được trên Blockchain.

Counterparty

Counterparty thì nổi tiếng bằng việc đã sử dụng hệ thống PoB đầu tiên.

Counterparty thì chuẩn bị “XCP” một loại tiền tệ riêng, và có thể sử dụng trên Counterparty.

PoB đang được sử dụng như một phương thức phân phối XCP đó.

PoB tại Counterparty sẽ trở thành một hệ thống nhận XCP, một loại tiền tệ của counterparty tương ứng với số tiền đã gửi bằng cách gửi Bitcoin đến địa chỉ Bitcoin là “1CountpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr”,

 Vì là địa chỉ hình thành từ chuỗi văn tự theo quy tắc là 1CounterpartyXXXXXXXXXXXXXXXUWLpVr, nên khóa bí mật hỗ trợ địa chỉ này thì không môt ai biết được.

Do đó, hầu như không thể sử dụng bitcoin trong địa chỉ và đó cũng là một lợi thế vì vấn đề”ai đã nhận được tiền và gửi đi đâu” đã được loại bỏ.

Bạn có thể tìm thấy địa chỉ này trên Blockchain.info

 

Hình ảnh : XCP Proof of Burn | Blockchain.info

Khi tạo XCP, nhà phát triển counterparty đã kết hợp cơ chế tự động phân phối XCP đối với số lượng Bitcoin bị đốt cháy bằng Protocol.

Điều này có nghĩa là protocol được áp dụng như nhau cho tất cả những người tham gia mạng lưới liên kết (network), bao gồm cả các nhà phát triển của counterparty.

Bằng cách phát hành và phân phối coin theo cách này, tất cả những người tham gia có thể kiểm tra một cách công bằng bao nhiêu Bitcoin đã bị đốt cháy.

Bởi vì càng nhiều người gửi tiền thì càng nhiều Bitcoin và càng được cấp nhiều XCP, nên Counterparty đã thành công trong việc duy trì tính minh bạch cà công bằng.

Như vậy, bạn đã có hiểu được PoB là một phương pháp chứng minh được phát minh bằng cách sử dụng thành thạo lớp Bitcoin hay chưa.

Không chỉ có Proof of Work (PoW) nổi tiếng mà còn tồn tại nhiều thuật toán xây dựng sự đồng thuận khác nhau và kiến thức về blockchain thì rất sâu rộng. Bạn nhất định hãy theo dõi thuật toán xây dựng sự đồng thuận trong tương lai nhé.