2020/02/06
Blockchain

“Proof of Existence” xác minh sự tồn tại của một tài liệu là gì?

Blockchain có tính chất là nếu được viết một lần, thì sẽ không thể viết lại lần 2 và nó có khả năng chống giả mạo mạnh .

Chúng tôi sẽ giới thiệu về cách sử dụng “Proof of Existence” chứng minh sự tồn tại của tài liệu bằng cách sử dụng các tính chất đó.

Proof of Existence là gì?

Proof of Existence là tính năng chứng minh rằng tài liệu đã tồn tại trong thời gian nhất định.

 Trong Proof of Existence, trước tiên bạn hãy thực hiện băm tài liệu. Bằng cách băm tài liệu, bạn có thể tóm tắt nó lại thành một chuỗi ngắn.

Viết hàm băm của tài liệu và thời gian lên Blockchain. Theo cách này, thực tế là tài liệu này tồn tại tại một thời điểm nhất định có thể được lưu trữ vĩnh viễn trong blockchain bằng cách tận dụng tính chất của blockchain nếu viết một lần thì không bao giờ viết lại lần 2.

Và Blockchain có tính chất chống giả mạo mạnh, làm tăng độ tin cậy của nó

Bằng cách sử dụng Blockchain giống như vậy, không chỉ có thể trao đổi tiền như Bitcoin mà nó còn có thể được áp dụng vào lưu trữ tài liệu, khẳng định sở hữu trí tuệ, hay hợp đồng trực tuyến.

Cách sử dụng của Proof of Existence

Có một dịch vụ gọi là “Proof Ex Existence” đã sử dụng Proof of Existence này nhưng rất khó hiểu.

Dịch vụ này thì ai cũng có thể sử dụng nếu đang giữ Bitcoin. Sau khi mở màn hình chính bằng URL ở dưới, bạn có thể upload (tải lên) tài liệu mà bản thân đang giữ. Trong “Proof of Existence”, nếu bạn tải tệp dữ liệu lên, giá trị Hash (băm) của nó sẽ được trích xuất.

Khi upload file dữ liệu và sử dụng Proof of Existence, Bitcoin 0,005 BTC sẽ được gửi đến địa chỉ Bitcoin đã chỉ định. Sau khi gửi Bitcoin được 1 lúc, việc gửi hoàn thành tốt đẹp nếu hiển thị nội dung là “Document proof embedded in the Bitcoin blockchain!”. Bằng cách này hồ sơ sẽ được lưu lại trên Blockchain của Bitcoin .

Nếu bạn muốn chứng minh sự tồn tại của tài liệu đã đăng ký, thì hãy lấy Hash của tài liệu đang có và so sánh giá trị Hash đã viết trong Blockchain với giá trị Hash đã trích xuất, nếu hai giá trị Hash này đồng nhất, thì việc chắc chắn là tài liệu đã được đăng ký tại thời điểm đó sẽ được chứng minh.

Factom

Thêm 1 Factom đã được nêu lên như là một dịch vụ đã thực hiện Proof of Existence.

Khác với Proof of Existence, trong Factom thì có Chain (chuỗi) riêng và tiền tệ “Factoid”, có thể viết các ghi chép trên Blockchain riêng lên Blockchain của Bitcoin, đây là giao thức tồn tại trong lớp trên của Bitcoin Blockchain .

Factom về cơ bản thì sử dụng nguyên lý tương tự như “Proof of Existence, nhưng do có một vài điểm hạn chế, nên việc ghi chép trực tiếp Hash của tài liệu trên Blockchain của Bitcoin thì đang được tránh thực hiện.

Đầu tiên là vấn đề về mặt chi phí. Trường hợp ghi chép dữ liệu trực tiếp trên Blockchain của Bitcoin thì sẽ phát sinh phí giao dịch.

Trường hợp các tập đoàn và doanh nghiệp lớn muốn sử dụng Proof of Existence, có nhu cầu muốn đăng ký tài liệu với đơn vị hàng vạn, các trường hợp này sẽ mất rất nhiều chi phí.

Tiếp theo Bitcoin mất trung bình khoảng 10 phút để xác nhận trên Blockchain, trường hợp bạn muốn lưu trữ một số lượng lớn tài liệu cùng một lúc, thì tốc độ này sẽ trì trệ.

Hơn nữa, trong Blockchain của Bitcoin, thì trong xử lý 7 Transaction trong 1 giây đã trở thành giới hạn, cho dù cố gắng ghi lại cùng 1 lúc mấy vạn tài liệu trên blockchain, thì trong Blockchain hiện tại cũng có một nhược điểm là không xử lý kịp dữ liệu.

Trong Factom thì không phải là viết trực tiếp vào Blockchain của Bitcoin, mà là chia nhỏ khối lượng tài liệu lớn bằng cách đặt giá trị Hash của nhiều tài liệu trong Chain riêng của Factom.

Và để tăng độ tin cậy, thì sử dụng cây Merkle để tập hợp các giá trị Hash cứ sau 10 phút được viết 1 lần vào một giá trị Hash, sau đó viết lên Blockchain của Bitcoin. Với việc làm như vậy, Proof of Existence được thực hiện mà không gây gánh nặng cho Blockchain của Bitcoin.

Proof of Existence có khả năng giúp cho việc lưu giữ nhiều hồ sơ khác nhau, chẳng hạn như bằng chứng về quyền hoặc hợp đồng và nhật ký cuộc sống. Bạn có thể suy nghĩ rằng trong tương lai phương pháp sử dụng Blockchain có khả năng cao sẽ được ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày.

Chắc hẳn bạn đang sục sôi quan tâm đến việc Proof of Existence này sẽ mang lại sự thay đổi như thế nào cho xã hội phải không.