2020/01/22
Blockchain

Public Blockchain là gì? Giải đáp về điểm khác nhau với Private Blockchain, ưu nhược điểm và tương lai của Blockchain

“Public blockchain là gì?” “Nó khác gì với Private blockchain?”

Chắc hẳn là có nhiều người đặt ra câu hỏi như vậy?

Bài viết này sẽ làm rõ sự khác biệt giữa Public Blockchain và Private Blockchain, qua đó sẽ giới thiệu một cách chi tiết từ ưu điểm, nhược điểm đến từng lĩnh vực ứng dụng.

Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về công nghệ Blockchain được sử dụng để hỗ trợ tiền điện ảo!

​Sự khác biệt giữa Public Blockchain và Private Blockchain có thể thấy ngay được như dưới đây!

​Public Blockchain ​Private Blockchain

Người truy cập Network

Tự do, không giới hạn

Chỉ những người được cho phép

Có hay không quản trị viên trung tâm

Không có

Việc phê duyệt

Cần thiết

Không nhất thiết phải có

Tiền ảo

Bitcoin, Ethereum,…

Ripple, tiền tệ lưu hành trong công ty,…

Ưu điểm

Không cần quản trị viên
Không có rủi ro đối tác
Khó làm giả dữ liệu
Có thể tạo ra tiền tiền ảo có giá trị

Quyền riêng tư được bảo vệ
Dễ dàng thay đổi giao thức
Không cần ưu đãi như là thù lao cho việc khai thác (Mining)
Phê duyệt giao dịch nhanh
Phí giao dịch thấp

Nhược điểm

Thông tin bảo mật có thể bị rò rỉ
Khó thay đổi giao thức (Protocol)
Phê duyệt giao dịch chậm
Phí giao dịch cao

Có rủi ro giả mạo dữ liệu bởi quản trị viên
Có rủi ro đối tác
Có rủi ro phê duyệt trái phép

Public Blockchain là gì?

Blockchain vốn dĩ là gì?

Trước khi tìm hiểu về Public Blockchain, trước tiên chúng tôi sẽ giải thích thật ngắn gọn về Blockchain.

Một cách ngắn gọn, Blockchain có thể nói như sau “mỗi Transaction (giao dịch) trong khoảng 10 phút sẽ được viết dưới dạng một khối và cứ thế khối sau được kết nối với khối trước đó tạo thành Chain (chuỗi)”!

Và Blockchain có thể được chia thành hai loại, là Public Blockchain và Private Blockchain.

Tiếp theo, chúng tôi sẽ giải thích từng loại!

Public Blockchain và Private Blockchain

Sự khác biệt lớn nhất giữa Public Blockchain và Private Blockchain là gì?

Đó là điểm “ai chịu trách nhiệm phê duyệt giao dịch”.

“Bất cứ ai cũng có thể tự do phê duyệt” là Public Blockchain (còn được gọi là mô hình mở).

Mặt khác, Private Blockchain (còn được gọi là mô hình phân quyền) là mô hình “chỉ những người được phân quyền mới có thể phê duyệt”.

4 điểm khác biệt giữa Public Blockchain và Private Blockchain

  • Sự khác biệt về người truy cập Network
  • Sự khác biệt do có hay không có quản trị viên trung tâm
  • Sự khác biệt trong việc phê duyệt
  • Sự khác biệt về tiền ảo

 

Sự khác biệt về người truy cập Network

Một trong những khác biệt chính để phân biệt giữa Public Blockchain và Private Blockchain là “ai chịu trách nhiệm phê duyệt giao dịch”. Đây là “sự khác biệt về người truy cập Network”.

Sự khác biệt do có hay không có quản trị viên trung tâm

Nhân tiện, Private Blockchain đã được mô tả ở trên là “Blockchain chỉ những người được phân quyền mới có thể phê duyệt giao dịch”.

Trong Private Blockchain, người có quyền cấp “quyền” là “quản trị viên trung tâm”.

Chắc hẳn có nhiều người nghĩ rằng “Blockchain là một công nghệ được xây dựng theo nguyên tắc quản lý phi tập trung, vì vậy không có quản trị viên trung tâm!”.

Tuy nhiên, Private Blockchain có tồn tại quản trị viên trung tâm. (Blockchains có nhiều quản trị viên được gọi là Consortium Blockchain.)

Blockchain hỗ trợ các loại tiền ảo như Bitcoin là một Public Blockchain được hình thành theo mô hình “quản lý phi tập trung (= không có quản trị viên trung tâm)”.

Mặt khác, các Private Blockchain đáp ứng nhu cầu “ứng dụng công nghệ Blockchain vào các lĩnh vực phù hợp với việc quản lý tập trung”.

Từ những điều trên, “sự khác biệt do có hay không có quản trị viên trung tâm” cũng là một sự khác biệt lớn để phân chia Public Blockchain và Private Blockchain.

Sự khác biệt trong việc phê duyệt

Public Blockchain và Private Blockchain có sự khác biệt về cả người phê duyệt và cách thức phê duyệt.

Sự khác biệt về tiền ảo

Sử dụng mỗi Blockchain khác nhau cũng cho ra đời những loại tiền ảo khác nhau.

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết 4 điểm khác biệt này.

Nếu bạn hiểu sự khác biệt giữa Public Blockchain và Private Blockchain, bạn có thể thấy những ưu điểm, nhược điểm và lĩnh vực ứng dụng của mỗi loại!

Sự khác biệt về người truy cập Network

Bất cứ ai cũng có thể truy cập Public Blockchain

Trong Public Blockchain, thông tin của hồ sơ giao dịch được phân phối và quản lý bởi tất cả những người truy cập.

Nói cách khác, bất cứ ai trên thế giới cũng có thể xem hồ sơ giao dịch.

Phương pháp quản lý này có nhược điểm là “quyền riêng tư không được bảo vệ”.

Chỉ những người được phân quyền mới có thể truy cập Private Blockchain

Mặt khác, trong Private Blockchain, thông tin hồ sơ giao dịch được quản lý chỉ bởi những người được phân quyền bởi quản trị viên trung tâm.

Bởi vì nó là “Private”, cũng đồng nghĩa với “quyền riêng tư được bảo vệ”.

Khi một công ty vận hành Blockchain trong một dự án, cần phải quản lý cẩn thận để thông tin khách hàng không bị rò rỉ ra bên ngoài.

Trong trường hợp đó, “quyền riêng tư được bảo vệ” là một ưu điểm lớn.

Sự khác biệt do có hay không có quản trị viên trung tâm

Public Blockchain không có quản trị viên

Ưu điểm là “không có rủi ro đối tác”.

Rủi ro đối tác chỉ những thiệt hại do rò rỉ thông tin hoặc bị giả mạo bởi tổ chức quản lý.

Với Public Blockchain không có quản trị viên trung tâm, không phải lo lắng về rủi ro đối tác.

Nhược điểm là “khó thay đổi giao thức”.

Đây cũng là một lợi thế vì nó ngăn chặn nguy cơ thay đổi giao thức một cách độc tài, nhưng sẽ là bất lợi cho hệ thống cần nhanh chóng thay đổi thông số kỹ thuật.

Do đó, chất lượng của giao thức khi bắt đầu phát triển là rất quan trọng.

Private Blockchain có quản trị viên trung tâm

Ưu điểm là “dễ dàng thay đổi giao thức”.

Khi muốn khắc phục lỗi hệ thống, quản trị viên có thể dễ dàng sửa đổi giao thức.

Tuy nhiên, “dễ dàng thay đổi giao thức” cũng đồng nghĩa với việc “Có rủi ro giả mạo dữ liệu bởi quản trị viên”.

Nếu quản trị viên làm giả dữ liệu, sẽ dẫn đến “Rủi ro đối tác”.

Sự khác biệt trong việc phê duyệt

Public Blockchain phê duyệt chậm và tốn kém

Trong Public Blockchain, mô hình “không có quản trị viên trung tâm”, “bất kỳ ai cũng có thể truy cập tự do”, để ngăn chặn giả mạo và phê duyệt kép, một thuật toán phê duyệt vô cùng nghiêm ngặt được áp dụng.

Ví dụ: Trong Bitcoin, thuật toán đồng thuận (Consensus algorithm) gọi là PoW(Proof-of-work)được sử dụng.

Ưu điểm của Public Blockchain là “rất khó để giả mạo”.

Tuy nhiên, do tính nghiêm ngặt của nó, nó có nhược điểm là “mất thời gian để phê duyệt giao dịch”. Mất khoảng 10 phút đối với giao dịch Bitcoin.

Một nhược điểm khác là “phí giao dịch cao”.

Private Blockchain phê duyệt nhanh và rẻ

Trong Private Blockchain, chỉ những người được phân quyền bởi quản trị viên trung tâm mới có thể truy cập Network và việc phê duyệt giao dịch được thực hiện bởi những người truy cập đó.

Khi so sánh tốc độ phê duyệt bởi lượt nhiều người truy cập không xác định trong Public Blockchain với tốc độ phê duyệt của một số ít người truy cập xác định được phân quyền trong Private Blockchain, điều đương nhiên là việc phê duyệt của Private Blockchain sẽ nhanh hơn.

Nói cách khác, Private Blockchain có lợi thế là “phê duyệt giao dịch nhanh” và “phí giao dịch thấp”.

Mặc dù có ưu điểm là phê duyệt nhanh và rẻ, nhưng nó cũng có nhược điểm là “Có rủi ro xảy ra phê duyệt trái phép”.

Sự khác biệt về tiền ảo

Hầu hết các loại tiền ảo đều sử dụng Public Blockchain

Public Blockchain là Blockchain đầu tiên xuất hiện.

Một số là nguyên mẫu của Blockchain, một số khác có nguồn gốc từ Public Blockchain.

Public Blockchain có thể tạo ra tiền ảo có giá trị.

Lý do là bất kỳ ai cũng có thể truy cập vào Network nên sự kiểm duyệt và tính minh bạch trong việc phê duyệt cao.

Trên thực tế, tất cả các loại tiền lớn như Bitcoin và Ethereum đều được vận hành bởi Public Blockchain.

Thêm vào đó, hầu hết các mã thông báo (Token) do ICO phát hành đều dựa trên tiêu chuẩn Ethereum có tên ERC20 và tồn tại trên Public Blockchain.

Private Blockchain

Vì Private Blockchain có số người truy cập bị hạn chế nên chỉ có thể tạo tiền ảo (Token) có hiệu lực trong Network đó.

Private Blockchain dự kiến được sử dụng bởi các tổ chức tài chính và các công ty nói chung.


Tổng kết

Bạn thấy nội dung trên thế nào?

Public Blockchain và Private Blockchain có 4 điểm khác biệt chính, mỗi điểm đều có ưu điểm và nhược điểm riêng.

Public Blockchain là nguồn gốc của Blockchain. Ngay cả khi vận dụng bằng Private, cũng cần phải hiểu đặc trưng, ưu điểm và nhược điểm của Public.

Trong khi Public Blockchain là “mô hình hoàn toàn phân tán tự do, về cơ bản không tương thích với các cơ chế quản lý tập trung hiện có”, thì có thể nói “Private Blockchain là mô hình phát huy hiệu quả mà không thay đổi nhiều cơ chế hiện có, thích hợp cho việc quản lý tập trung”.

Vì chiều hướng của mỗi Blockchain rất khác nhau, không có mối quan hệ hơn kém ở đây. Điều quan trọng là phải xác định đúng lĩnh vực ứng dụng của từng loại.

Giống như việc không có lĩnh vực nào mà không bị ảnh hưởng bởi Internet, Blockchain ảnh hưởng đến tất cả các lĩnh vực liên quan đến thông tin và lưu trữ thông tin.

Không chỉ với lĩnh vực tài chính, nó chắc hẳn sẽ được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác như huy động vốn, quản lý lưu thông hàng hóa,…

Trong tương lai, chúng ta sẽ không thể rời mắt khỏi sự phát triển của công nghệ Blockchain!