2020/02/05
Technical analysis

Sóng Elliott là gì? Đặc trưng,các loại sóng, và cách sử dụng sóng Elliott trong giao dịch!

Bài viết này, tôi sẽ giải thích từ đặc trưng của Sóng Elliott wave (Elliott wave)đến cách sử dụng nó.

Sóng Elliott được kết hợp từ các yếu tố cơ bản của phân tích Biểu đồ, vì vậy nếu bạn nắm bắt nó, bạn có thể tìm hiểu trơn tru hầu hết tất cả các phương pháp phân tích Kỹ thuật

Tôi sẽ giải thích bằng hình ảnh thực tế sóng Elliott, nên bạn hãy nắm lấy nét đặc trưng của nó và tham khảo hình ảnh.

Điểm nhấn

 • Nắm giữ nét đặc trưng cơ bản của sóng Elliott
 • Nắm giữ các kiểu của sóng Elliott
 • Nắm giữ trình tự sử dụng sóng Elliott trong Trading view

Thông tin cơ bản của sóng Elliott

Đặc trưng Thị trường được tạo thành theo 1 chu kỳ 5 sóng lên 3 sóng xuống
Genre Trend
Độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu là xu hướng thị trường
Cách sử dụng chính 5 sóng thúc đẩy, 3 sóng điều chỉnh

Điểm nhấn của sóng Elliott

Sóng Elliott là suy nghĩ rằng 1 chu kỳ hình thành do 5 đẩy và 3 sóng điều chỉnh.

Theo hình, nó có nét đặc trưng là sự lặp lại các sóng lên và xuống giao nhau. 5 đường sóng đi lên gọi là 5 sóng đẩy, 3 đường sóng đi xuống gọi là 3 sóng điều chỉnh.

Lý thuyết sóng Elliott có 3 nguyên tắc, quyết định như sau:

Nguyên tắc ①: Sóng 3 không phải là sóng ngắn nhất trong 3 sóng đi lên là sóng 1-3-5
Nguyên tắc ②: Sóng 2 không xuống dưới điểm bắt đầu của sóng 1
Nguyên tắc ③: Sóng 4 không phá vỡ giá cao nhất của sóng 1

3 nguyên tắc của lý thuyết sóng Elliott là điều kiện để hình thành sóng Elliott.

Cho nên, 3 nguyên tắc của sóng Elliott nếu xác định được bằng biểu đồ, thì sau đó sẽ dễ dự đoán sự vận động của 3 sóng điều chỉnh.

Tuy nhiên, sóng Elliott không phải là lý thuyết mang tính kết quả, nên bạn nên lưu ý không phải lúc nào lý thuyết sóng Elliott cũng được áp dụng.


+α để nâng tỷ lệ thắng

Lý thuyết sóng Elliott bằng việc kết hợp với Fibonacci, thì sẽ có thể dự đoán được điểm chuyển động sóng. Ví dụ sóng 2 xuống thì độ dài của sóng 3 được cho rằng thường gấp 1,618 lần độ dài của sóng 2

Sóng Elliott

Khái quát sóng Elliott

Sóng Elliott là hình thành 1 chu kỳ bởi 5 sóng đi lên và 3 sóng xuống

Theo hình, nó có nét đặc trưng là sự lặp lại các sóng lên và xuống giao nhau.

5 đường sóng đi lên gọi là 5 sóng thúc đẩy, 3 đường sóng đi xuống gọi là 3 sóng điều chỉnh.

Đặc trưng của sóng Elliott

3 nguyên tắc của lý thuyết sóng Elliott

Lý thuyết sóng Elliott có 3 nguyên tắc, quyết định như sau

Nguyên tắc ① Sóng 3 không phải là ngắn nhất trong 3 sóng lên 1-3-5
Nguyên tắc ② Sóng 2 không xuống dưới điểm bắt đầu của sóng 1
Nguyên tắc ③ Sóng 4 không phá vỡ giá cao nhất của sóng 1

Thị trường chuyển động hình chữ N

Khi phân tích kỹ thuật với lý thuyết sóng Elliott, hãy ý thức rằng thị trường chuyển động khi có hình chữ N nghiêng

Không liên quan đến hình thái lớn nhỏ của thị trường, mà nhất định sẽ chuyển động theo chữ N

Ưu điểm khi sử dụng sóng Elliott

 Ưu điểm 1:Có thể hiểu biểu đồ dựa vào phân tích sóng N

Hình thái cơ bản của sóng Elliott, là sóng N được kết hợp từ sóng I và sóng V. Hình chữ N của sóng N này nếu tương đối lớn, thì sẽ dễ thành xu hướng lớn.

Thị trường lên hay xuống, khi xem biểu đồ ta sẽ biết được cục diện.

Ngoài ra, bằng việc ghi nhớ các kiểu biểu đồ hay xuất hiện, bạn có thể dự đoán điểm hoán chuyển của Xu hướng.

Hơn nữa, qua việc quan sát phạm vi giá, ta có thể đoán được lần tới giá sẽ thế nào, lên hay xuống, và nó sẽ giúp ích trong việc quyết định giá khi mua.

 Ưu điểm 2:Tham khảo quyết toán lợi nhuận và thời điểm cắt lỗ

Qua việc dự tính độ dài và độ cao bằng quan sát phạm vi giá, thì sẽ có thể tham khảo thời điểm xác định lợi nhuận và cắt lỗ.

Giống với chỉ số khác, nó không phải là trúng tuyệt đối, nhưng qua việc lặp đi lặp lại các kiểu không trùng nhau thì ta có thể học hỏi được cái mới.

Đây là cách giao dịch hữu ích hơn việc bạn chỉ mò trong đám mây đen và không có giả thuyết gì cả

Các kiểu sóng Elliott

Tôi sẽ giải thích về các kiểu sóng Elliott. Bạn hãy nắm bắt các kiểu này và nắm bắt đặc trưng của lý thuyết Elliott.

Các kiểu sóng Elliott chia thành 2 kiểu là [Xu hướng hồi quy] và [Xu hướng chuyển đổi]

6 sóng của sóng Elliott

Sóng Elliott được phân loại thành 6 loại như sau

Sóng I Biểu thị bằng 1 đường thẳng lên và xuống
Sóng V Lên rồi xuống hoặc xuống rồi lên. Sóng I nếu liên tiếp 2 đường sẽ thành sóng V
Sóng Y Là sóng lặp lại lên và xuống, và khoảng chênh lệch lên xuống dần dần to lên.
Sóng P Lặp lại lên và xuống, và khoảng chênh lệch đó dần dần nhỏ xuống.
Sóng N Sóng chữ N là kết hợp giữa sóng I và sóng V. Sóng Y và sóng P được hình thành bằng sóng N
Sóng S Sóng xuất hiện khi giá đi qua đường Hỗ trợ hoặc Đường kháng cự và vai trò của từng đường bị đảo ngược

4 kiểu của Xu hướng chuyển đổi

Có 4 kiểu Xu hướng chuyển đổi. Hãy cùng lần lượt xem từng cái một.

4 kiểu Xu hướng chuyển đổi

 • Head and shoulder
 • Double
 • Saucer
 • xLine

Head and shoulder (Vai đầu vai)

Head and shoulder cũng được gọi là 3 tượng/3 tượng đảo ngược, 2 vai và 1 đầu được hình thành qua thời gian dài.

Vì nó được hình thành qua thời gian dài, nên Head and shoulder được biết đến như là kiểu biểu đồ hiệu quả

Double

Head and shoulder có 3 loại Double top, Double top là biểu đồ biểu thị sự kết thúc của xu hướng lên.

Cái nào cũng không thay đổi Neckline, nhưng vị trí của giá cao sẽ thay đổi một chút.

Và trong Double bottom cũng có 3 loại, Double bottom là biểu đồ biểu thị sự kết thúc của xu hướng xuống.

Cái nào cũng không thay đổi Neckline nhưng vị trí giá thấp sẽ thay đổi một chút. Double bottom (2 đáy) cũng như Double top (2 đỉnh) và Head and shoulder (vai đầu vai) đều giống nhau về nguyên lý.

Saucer

Hình Saucer biểu thị sự kết thúc của xu hướng xuống.

Vậy nên bạn hãy lưu ý Neckline và nắm giữ vị trí của nó.

Line

Hình Line cũng biểu thị xu hướng xuống giống với Saucer.

Vậy nên bạn hãy lưu ý Neckline và nắm giữ vị trí. Saucer/Line cũng có kiểu lên xuống ngược

Quan sát phạm vi giá của sóng Elliott

Với sóng Elliott bạn có thể quan sát phạm vi giá.

Tôi sẽ giải thích về cách quan sát phạm vi giá bằng sóng Elliott.

Dưới đây có 4 cách.

4 cách quan sát phạm vi giá với sóng Elliott

 • Tính toán N
 • Tính toán NT
 • Tính toán V
 • Tính toán E

Tính toán N

Tính toán N là tính chiều dài của điểm thứ 1 và điểm thứ 2.

Tiếp theo là dự đoán chiều dài điểm thứ 3 và thứ 4 [giống với chiều dài đường dọc ban đầu]. Cách tính này là tính toán N

Tính toán NT

Tính toán NT là cách tính tận dụng tính toán N.

Ở điểm trung của giá thấp nhất và giá cao nhất, sóng điều chỉnh thứ 2 sẽ tới.

Chỗ sóng điều chỉnh thứ 2 chạm tới là điểm chia nhỏ 2 phần của phạm vi giá

Tính toán V

Với tính toán V, thì tôi sẽ tính đường xiên thứ 1.

Tiếp theo là đường xiên thứ 3, nhưng độ dài của nó sẽ tăng lên bằng với độ dài của đường thứ 1 từ điểm tiếp xúc cuối của đường thứ 2.

Tính toán E

Với tính toán E, 3 đường chữ E ngang theo thứ tự từ trên xuống là giá cao, giá trung bình, giá thấp.

Và 3 đường ngang sẽ có khoảng cách với từng đường.

Cách sử dụng sóng Elliott

Tôi sẽ giải thích về cách sử dụng sóng Elliott thực tế.

Lần này tôi sẽ đưa ra cách sử dụng sóng Elliott bằng [Tradingview] là công cụ có tính năng cao có thể sử dụng miễn phí.

Tradingview

TradingView là Social Trading Platform hoạt động lớn nhất trên thế giới. Nó có thể sử dụng nhiều tính năng phân tích hiệu quả cao.

Thêm nữa, nó cũng được những nhà giao dịch sử dụng làm Platform trao đổi ý kiến, xem các dự án Trade miễn phí của các Trader nổi tiếng và trao đổi ý kiến về phân tích biểu đồ.

Vì nó miễn phí và được sử dụng phổ biến, nên bạn cũng nên thử xài một lần.

Cách thiết lập

Khi truy cập vào TradingView, bạn chọn từ Menu ① bên trái và nhấn vào đó.

Từ Menu ② hiện ra, bạn chọn [Elliott]. Sau đó nhấn vào biểu đồ trên, là có thể sử dụng sóng Elliott

Xem kiểu biểu đồ xu hướng

Tôi đã thử sử dụng thứ sóng Elliott trên biểu đồ thực tế.

Bắt đầu từ giá thấp nhất trên biểu đồ, theo 5 sóng lên và 3 sóng điều chỉnh.

Chỉ cần nhấn trên hình, thì có thể sử dụng sóng Elliott đơn giản.

Phát hiện phát sinh xu hướng từ chữ N

Khi sử dụng thử sóng Elliott thực tế, thì bạn sẽ hiểu việc hình thành sóng N trên biểu đồ ở hình trên. Sóng N là kiểu sóng cơ bản của sóng Elliott.

Giá cao và giá thấp sẽ tăng từ từ, hình thành xu hướng tăng đẹp mắt

Ví dụ thực tiễn Trade sử dụng sóng Elliott

Lên sóng thứ 3

Trường hợp sử dụng sóng Elliott để Trade, người mới bắt đầu hãy lên sóng thứ 3.

Sóng thứ 3 có khả năng lớn sẽ tăng (hoặc giảm), và dễ nhắm vào lợi nhuận.

Thời điểm bắt đầu là thời điểm nó vượt qua [giá cao] của sóng thứ 1.

Nếu bạn phát hiện thấy sự kết hợp của sóng thứ 1 và sóng thứ 2 trên biểu đồ, hãy quan sát xem nó có vượt [giá cao] của sóng thứ 1 không.

Khi phát hiện thấy sự kết hợp của sóng thứ 1 và sóng thứ 2, hãy chú ý điểm mà sóng thứ 2 không thấp hợp giá thấp của sóng thứ 1.

 

Và khi Entry, như là quyết toán đặt hàng hãy đặt lệnh dừng bằng Trail order.

Trường hợp entry mua, nếu đưa ra trail order, trong khi giá tăng (trường hợp entry bán, giá giảm), giá quyết toán sẽ tự động tăng (hoặc giảm)

Nếu bắt được sóng thứ 3, thì bạn có thể đặt lệnh tại gần vùng giá cao của sóng thứ 3

Nhắm vào giá giảm bằng sóng thứ 4

1 trong những cách thức Trade sử dụng Elliott wave là bắt sóng thứ 4, bán khống.

Tuy nhiên, sóng thứ 4 phạm vi giá nhỏ, nên khi bị giảm nếu không vào lệnh ngay, thì khó có lợi nhuận.

Và khi sóng thứ 4 kết thúc, nó sẽ chuyển thành sóng thứ 5 tăng lên, nên bạn cần lưu ý không bỏ lỡ thời điểm đặt lệnh.

Technical analysis Kỹ thuật phân tích hiệu quả là kết hợp với sóng Elliott

Fibonacci

Đặc trưng Các chỉ số để xác định điểm hỗ trợ và kháng cự
Genre Trend
Độ khó Kỹ thuật phân tích trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu là xu hướng thị trường
Cách sử dụng chính Nghịch đảo 「23.6%、38.2%、61.8%、76.4%」

Điểm nhấn của Fibonacci

Phân tích Fibonacci là Phương pháp phân tích ứng dụng [Tỷ suất Fibonacci] trong giới Trading.

Tỷ suất Fibonacci, không phải là 1 công cụ, nó có nhiều cách sử dụng, nhưng nhất định tôi muốn bạn nhớ đó là [Fibonacci・Retracement]

Fibonacci Retracement là việc tận dụng tỷ suất Fibonacci trong phạm vi giá cao và giá thấp phán đoán xem đâu là Hỗ trợ, kháng cự.

Thị trường không phải là tiến theo 1 chiều, nhất định nó sẽ có đặc tính [Đi ngang] và [Quay đầu], nên thông qua việc rút Fibonacci Retracement, bạn sẽ phán đoán khả năng giá hồi ngược lại.

Do điều này, chiến lược Trade sẽ dễ hình thành hơn.

 

+α để nâng tỷ lệ thắng

Trong thị trường, khi phát sinh Xu hướng, người ta hay sử dụng thuật ngữ [đi ngang nữa giá] [quay lại 1 phần 3]. Giống như vậy, trong Fibonacci, tỷ suất [23.6%], [38.2%], [61.8%], [76.4%] thường được coi là quan trọng

Lý thuyết sóng Elliott kết hợp với Fibonacci, sẽ phán đoán được điểm chuyển sóng. Nếu thành lập Biểu đồ như hình, sẽ phát sinh 5 sóng lên, 3 sóng xuống.

Tuy nhiên chỉ bằng cái này thì không thể phán đoán điểm chuyển sóng.

Để đoán điểm chuyển, bạn tận dụng tỷ suất Fibonacci như hình. Vì sóng thứ 2 sẽ xuống, nên độ dài của sóng tăng thứ 3 sẽ có nhiều khuynh hướng bằng 1.618 lần sóng thứ 2.

 


Tổng kết

Loại sóng Elliott thì có nhiều nhưng kiểu sóng với từng loại thì có các nét đặc trưng cơ bản.

Những người mới bắt đầu đầu tư, thì hãy nắm bắt các kiểu sóng Elliott.

Sử dụng sóng Elliott, làm quen với biểu đồ, sau đó sẽ trở nên có thể đọc chuyển động của biểu đồ.

Bạn hãy sử dụng và phân tích sóng Elliott ngay cả trong biểu đồ quá khứ, và tham khảo trong các giao dịch sắp tới.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: