2020/03/02
Technical analysis

Phương pháp cài đặt và sử dụng Bollinger band phù hợp với các kiểu trading!

Bollinger band là phương pháp phân tích xu hướng được phát minh bởi nhân vật có tên gọi là John Bollinger vào khoảng năm 1980 .

Phương pháp này hoàn thành sau khi thêm kiến thức về thống kê học trong chỉ số phân tích gọi là đường trung bình động .

Thống kê học là môn học tìm ra quy tắc trong nhiều dữ liệu rời rạc, vì vậy có thể nói nó là môn học có tính tương thích cao trong việc phân tích thông tin của biểu đồ được phản ánh bởi hoạt động của nhiều trader khác nhau .

Thoạt nhìn có thể bạn cảm thấy khó nếu được gọi là môn học , nhưng vì dải Bollinger band lại là chỉ báo phân tích rất hữu dụng , nên trong bài viết này xin giải thích cặn kẽ để kể cả người mới bắt đầu cũng dễ hiểu .

Các điểm chính của bài viết này

 • Dải Bollinger band dựa trên số liệu thống kê học
 • Cùng ghi nhớ 3 kiểu của dải Bollinger band
 • Chu kỳ cài đặt dải Bollinger band khác nhau tùy thuộc mỗi người

Thông tin cơ bản thiết định dải Bollinger band

Đặc chưng Có khả năng thay đổi giá trị thiết định khớp với phong cách giao dịch
Thể loại Hệ dao động
Mức độ khó dễ Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng
Cách sử dụng chính Chu kỳ khuyến khích là 9 hoặc 10 ngày

Các điểm chính về thiết định dải Bollinger band

Trong dải Bollinger band tồn tại chu kỳ thiết định .

Chu kỳ thiết định khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau cho từng loại trade , dựa theo chu kỳ thiết định đó tạo ra dải Bollinger band được hiển thị cũng khác nhau .

Bằng việc sử dụng giá trị thiết định mà nhiều nhà đầu tư có cùng kiểu với bản thân đang sử dụng để nâng cao độ chính xác phân tích chart thực hiện dựa theo chỉ báo đó .

Kết quả , nâng cao hơn nữa xác suất thị trường biến động cùng hướng với phân tích

Phong cách giao dịch hiện tại chia làm 3 kỳ chính là 「dài hạn」 , 「trung hạn」 , 「ngắn hạn 」, thiết lập mức độ có thời gian thiết định trong dải Bollinger band phù hợp với từng kỳ .

Hãy kiểm tra thời gian cài đặt và cách suy nghĩ của nó tương thích với từng kỳ .


-Để tăng tỉ lệ chiến thắng-

Chu kỳ thiết định khi sử dụng dải Bollinger band trong Day Trade thông thường là 9 hoặc 10 ngày .

Vì đối với trade ngắn hạn như Day Trade không thể kỳ vọng biến động giá lớn như vậy nên chỉ bằng 1 lần , nên cần thiết phải nhiều lần nhập lệnh .

Vì vậy , tôi khuyên là nên cài đặt dải Bollinger band ngắn kỳ ở 9 và 10 ngày để cả biến động giá nhỏ cũng sẽ dễ được phản ánh trên Chart .

Bollinger band là gì?

Đầu tiên hãy nhìn dải Bollinger band có chỉ số như thế nào ?

Chỉ số dựa trên số liệu thống kê

Giống như đã đề cập ở trên , Bollinger band phân tích kỹ thuật dựa trên thống kê học

Bộ phận thống kê học này là dải sọc trên dưới ở trung tâm đường trung bình động được tìm thấy từ độ lệch chuẩn .

Phạm vi bao quanh bởi đường này sẽ chạy ngang biểu thị khả năng biến động giá trong tương lai .

Cụ thể , xác suất biến động giá trong khoảng ±1σ (xích ma) của dải Bollinger band sẽ là 68.3% , trong khoảng ±2σ (xích ma) sẽ là 95.5%.

Tóm lại , do suy nghĩ là hầu hết biến động giá nằm trong khoảng ±2σ (xích ma) , nên được xem là chỉ báo kỹ thuật đường vua khi xây dựng vị trí dựa theo “ ngược chiều “.

Ông John Bollinger nhà phát minh có vẻ như đã nghĩ là chỉ báo kỹ thuật “ thuận chiều“

Cách thức tính Bollinger band

Độ lệch tiêu chuẩn biểu thị là σ (xích ma)

 phương thức tính σ (xích ma)

σ= √ (chu kỳ x tổng bình phương của giá đóng trong chu kỳ – tổng bình phương của giá đóng trong chu kỳ ) ÷( chu kỳ ×(chu kỳ -1))

 • đường ±1σ・・・ giá trị ± đường trung bình động độ lệch tiêu chuẩn
 • đường ±2σ・・・ gấp 2 lần giá trị ± đường trung bình động độ lệch tiêu chuẩn
 • đường ±3σ・・・ gấp 3 lần giá trị ± đường trung bình động độ lệch tiêu chuẩn

ở Trade hiện tại phương thức tính toán này không cần thiết , tuy nhiên đường ±1・2・3σ sẽ là chỉ báo cụ thể khi sử dụng Bollinger band , vì vậy nên ghi nhớ trong đầu những dải đó có giá trị như thế nào ? .

Có 3 kiểu Bollinger band

Cơ bản trong Bollinger band có 3 kiểu là 「 Squeeze」「 Expansion」「 Band walk」, mỗi kiểu có thể đọc tình hình thị trường . đặc trưng của mỗi kiểu đã tổng hợp trong bảng dưới đây .

 Chỉ báo Squeeze Expansion Band walk
σ band tập hợp mở rộng mở rộng
Đường trung bình động gần như song song lệch về phía xu hướng lệch về phía xu hướng
Chân nến chuyển động 2 phía σ chuyển động về phía xu hướng σ vị trí dọc theo σ
Tình hình thị trường biên độ biến động giá nhỏ đang phát sinh xu hướng đang phát sinh xu hướng mạnh

Đặc trưng của 3 kiểu Bollinger band này việc phân tích Chart thực tế đặc biệt rất quan trọng .

Chúng ta cùng xem chi tiết về từng kiểu .

Squeeze

「 Squeeze」 với ý nghĩa bằng tiếng anh là chèn ép , thu hẹp

Squeeze của Bollinger band chỉ ra phạm vi thị trường không có biến động lớn trong thị trường mà đường σ trên dưới hẹp .

Tuy nhiên , thị trường biến động lớn sau khi phá vỡ từ range thị trường , nếu xu hướng lớn đóng có thể lặp đi lặp lại việc quay lại range thị trường .

Tóm lại , việc xảy ra Squeeze cũng có nghĩa là biến động giá sau đó đóng ( không đặt lệnh mới ) .

Expansion

「 Expansion」 với nghĩa tiếng anh là mở rộng , phát triển

Trạng thái ngược với Squeeze ,Expansion lại nói việc Bollinger band mở rộng lớn hơn . Expansion sẽ phát sinh khi xảy ra xu hướng lớn .

Bộ phận bao quanh bằng đường màu vàng ở hình ảnh trên là Expansion

Nếu phát sinh xu hướng mạnh dãi sẽ mở rộng về 2 phía trên dưới .

Nếu như vậy xu hướng mạnh sẽ tiếp tục chiếm ưu thế ,nhưng do thời điểm xu hướng kết thúc mãi không đọc được , nên có khả năng bị đảo chiều và bay mất .

Band walk

Band walk là hiện tượng phát sinh khi xu hướng mạnh xảy ra , và chân nến xếp men dọc theo đường ±2σ của Bollinger band .

Cái này phát sinh nhiều nếu thị trường vượt quá đường ±2σ sau khi Bollinger band tạm thời thu hẹp .

Trong lúc Band walk phát sinh có thể nhìn thấy xu hướng mạnh đang tiếp tục .

Cài đặt chu kỳ của Bollinger band

Chu kỳ cài đặt Bollinger band là gì

Chu ký cài đặt Bollinger band khác nhau tùy theo mỗi người , và không có giá trị chuẩn mực .

Tuy nhiên , trong số đó chắc chắn có chu kỳ cài đặt có hiệu quả đối với từng Trade style .

Trong bài viết này xin giới thiệu cách thiết định chu kỳ phù hợp với từng Trade style và cách sử dụng thực tế .

Mối liên quan giữa chu kỳ thiết định và phong cách giao dịch

Thời gian thiết định khác nhau sẽ có hiệu quả khác nhau cho từng loại trade , dựa theo thời gian thiết định đó tạo ra dải Bollinger band được hiển thị cũng khác nhau .

Bằng việc sử dụng giá trị thiết định mà nhiều nhà đầu tư có cùng kiểu với mình đang sử dụng để nâng cao độ chính xác phân tích chart thực hiện dựa theo chỉ báo đó .

Kết quả , thị trường sẽ biến động nhiều về hướng giống với phân tích .

Trade style hiện tại chia làm 3 chu kỳ chính là dài hạn , trung hạn , ngắn hạn , thiết lập ở mức có chu kỳ thiết định trong dải Bollinger band thích hợp với từng kỳ .

Hãy nhìn thời gian cài đặt và cách suy nghĩ của nó tương thích với từng kỳ .

Bảng dưới đây là bảng tổng hợp chỉ ra độ rộng thời gian thực tế của dài hạn , trung hạn , ngắn hạn là bao nhiêu .

Trade style  Thời hạn sở hữu
Ngắn hạn ( Day trade)  

Từ vài giây đến 1 ngày

Trung hạn ( Swing trade)  

Vài ngày đến vài tuần

Dài hạn ( Position trading)  

Vài tuần đến vài năm

Giá trị thiết định khi Day trade

Chu kỳ thiết định khi sử dụng Bollinger band trong Day trade thông thường là 9 ngày hoặc 10 ngày . đối với Trade có thời hạn ngắn giống như Day trade sẽ không thể kỳ vọng biến động giá lớn đến mức đó với chỉ 1 lần , nên cần số lần nhập lệnh nhiều.

Đối với Bollinger band ngắn hạn như 9 và 10 ngày sẽ tăng cơ hội nhập lệnh do cả biến động giá nhỏ cũng dễ phản ánh trên biểu đồ .

Hơn thế nữa , thực hiện Trade nhiều khi Bollinger band ngắn hạn hiển thị trong biểu đồ với chân thời gian ngắn hơn chân ngày .

Tuy nhiên cần phải chú ý bởi vì có nhiều cơ hội nhập lệnh cũng hay phát sinh nhiều “ lừa đảo “ trong Trade ngắn hạn .

“ Lừa đảo “là chỉ ra việc thị trường biến động theo hướng trái ngược với tín hiệu mua ,tín hiệu bán đã đưa ra bằng chỉ số kỹ thuật .

Trade vướng vào “ lừa đảo “ sẽ bị thua lỗ nhiều ,và hầu hết không có khả năng né tránh “ lừa đảo “ này .

Giá trị thiết định khi Swing trade

Thời hạn thiết định khi sử dụng Bollinger band với Swing trade thông thường sẽ là 20 ,21 ,25 ngày .

Số giá trị thời hạn này không chỉ là số giá trị khi thực hiện Swing trade , mà được sử dụng nhiều như là giá trị thiết định Bollinger band chuẩn .

Vì Swing trade thực hiện giao dịch với khoảng thời gian từ vài ngày đến vài tuần , nên cần thiết phải theo dõi xu hướng thị trường ở giữa kỳ bằng việc sử dụng chân ngày và chân tuần .

Do đó , số giá trị phù hợp là 20,21,25 ngày biểu thị biến động giá đại khái trong 1 tháng .

Hơn nữa với chân thời gian trung hạn như vậy thì biến động của Squeeze và Expansion sẽ hạn chế hơn so với chân thời gian chi tiết sử dụng trong Day trade .

Do nắm được phạm vi giá mà các trader khác đang chú ý ở thời điểm trung hạn , nên dễ dàng nhận ra mục đích giao dịch là “ sẽ nhập lệnh ( đặt lệnh mới ) nếu vượt quá giá đó “ .

Giá trị thiết định khi Position trading

Số giá trị thời hạn thiết định khi sử dụng Bollinger band trong Position trading thông thường là 50 , 75 ngày .

Do trong Position trading muốn xem biến động giá ở thời điểm dài hạn , nên sẽ dựa theo dữ liệu của 2 đến 3 tháng .

Vì trong vị thế giao dịch ưu tiên sở hữu vị thế dài hạn , nên trước khi nhập lệnh phải nhìn biểu đồ tuần và tháng và việc xác nhận Expansion rất quan trọng .

Nếu nhầm thời điểm nhập lệnh do giao dịch dài hạn , sẽ xảy ra việc ôm lỗ lớn .

Vì vậy trước khi xây dựng vị trí phải xác nhận chắc chắn mô hình Bollinger band là mạnh và hướng xu hướng .

Điểm chú ý sau khi thiết định thời hạn

Điều quan trọng khi thiết định chu kỳ của Bollinger band là việc xác định rõ là “ muốn nhìn cái gì của thị trường , và muốn giao dịch như thế nào “ .

Bollinger band là chỉ số kỹ thuật nhìn xem giá cả có khả năng biến động đến phạm vi nào .

Thời hạn thiết định khác nhau phù hợp với từng kiểu , nhưng cách sử dụng cơ bản là giống nhau .

Nguyên tắc “ Expansion hữu hiệu khi xu hướng thuận , Squeeze hữu hiệu khi xu hướng ngược “ là không thay đổi . và không thể kiếm lợi nhuận dễ dàng chỉ bằng cách điều chỉnh thiết định thời gian một cách máy móc .

Vừa tham khảo thiết định thời gian cho là cơ bản , vừa thử tìm kiếm giá trị thiết định phù hợp nhất với bản thân bằng việc thêm nhiều yếu tố như tính cách , tập quán sinh hoạt và Trade style của bản thân

Thử áp dụng Bollinger band vào thực tiễn .

Dưới đây bằng biểu đồ thực tế hãy cùng xem những hiệu quả khi sử dụng Bollinger band .

Xu hướng thị trường

Đầu tiên hãy thử xem thuận chiều trong xu hướng thị trường.

Hình ảnh trên là biểu đồ ngày với cặp tiền yên và đô la . hãy thử nhìn lần lượt từ trái sang với 3 điểm đã nhập lệnh .

 • Vào lệnh ngắn tại điểm đã xác định nến vượt quá -2σ ( vòng tròn màu đỏ bên trái )
 • Vào lệnh dài tại điểm đã xác định nến vượt quá +2σ ( vòng tròn màu xanh )
 • Vào lệnh dài tại điểm đã xác định nến vượt quá +2σ ( vòng tròn màu đỏ bên phải )

Thuận chiều thành công khi tại điểm vào lệnh lần 2 của nửa trước xu hướng tiếp tục đúng như Bollinger band hiển thị sau đó .

Tuy nhiên vào lệnh dài cuối cùng ngay lập tức hồi lại thị trường , thuận chiều với xu hướng thị trường đã thất bại .

Vì có khi phát sinh “ lừa đảo “ như vậy , nên hãy thiết định để không quên cắt lỗ .

Đây là biểu đồ chân ngày hối đoái yên đô giống nhau , nhưng hiển thị chỉ 2σ

Tại biểu đồ này đã phát sinh xu hướng tăng mạnh sau khi Squeeze xảy ra .

Và việc thị trường chuyển động men theo ±2σ và ±3σ như vậy gọi là Band walk , là cơ hội tuyệt vời để thực hiện chạy thuận chiều . 

Thị trường đi ngang

Sau đây , hãy cùng quan sát phương pháp áp dụng Bollinger band với thị trường đi ngang.

Đây cũng là biểu đồ ngày của cặp tiền JPY/USD giống nhau

 • Vào lệnh ngắn hạn nếu chân nến xác định là đường âm sau khi chạm mức ở +2σ
 • Vào lệnh dài nếu chân nến xác định là đường dương sau khi chạm ở mức -2σ

Vì tại range thị trường có nhiều đảo chiều vào lúc chạm đường 2σ , nên ngược chiều là phương pháp trade chính lấy đường 2σ làm chuẩn .

Tuy nhiên cần thiết phải thực hiện phán đoán đúng thị trường lúc này là xu hướng thị trường hay range thị trường .

Squeeze Expansion

Do thị trường lặp đi lặp lại range thị trường trùng với xu hướng thị trường , nên Bollinger band cũng lặp đi lặp lại giữa Squeeze và Expansion.

Có thể nói cục diện Squeeze mà Bollinger band thu hẹp là giai đoạn thị trường hướng theo Expansion tiếp theo đang tập trung sức mạnh .

Ở giai đoạn đóng Squeeze có thể nhìn thấy xu hướng tiếp theo bắt đầu chuyển động .

Tại đó dải σ mở ra và hình thành Expansion .

Ở thời điểm này dải σ không chỉ có hướng giống với xu hướng mà phía đối diện với nó có đang mở không ? mới là điều quan trọng .

Như đã trình bày lúc nãy , phương pháp giao dịch bằng Squeeze hay Expansion ở thị trường bây giờ hoàn toàn khác nhau .

Nên cần phải xác định rõ chắc chắn hiện tại là thị trường nào .

Và khi thị trường Squeeze đang ngược chiều , hãy đặt hàng cắt lỗ để bắt đầu đảo chiều gấp sang Expansion .

Điểm chú ý khi thực hiện giao dịch bằng Bollinger band

Nếu bạn biết trước các điểm chú ý khi sử dụng Bollinger band , thì việc phân tích biểu đồ nhầm và thua lỗ do “ lừa đảo “ sẽ có thể trở nên ít đi.

Xác định rõ là Squeeze hay là Expansion

Như đã giới thiệu lúc nãy , nắm bắt tại range thị trường mà Squeeze phát sinh chính là dấu hiệu đảo ngược dải σ .

Tuy nhiên , trong trường hợp chạm vào dải σ khi xu hướng đã phát sinh sẽ trở thành dấu hiệu thuận chiều . tóm lại , nhìn tình trạng Bollinger band ,sau đó phải phán đoán ” cái này có phải chỉ phát sinh Expansion không ? “ và “ Boardwalk cũng phát sinh không ?” .

Và cần phải nhìn cả hình dáng chân nến và đường trung bình động khác .

Cụ thể trade có cái nhìn tổng hợp từ nhiều tín hiệu và đưa ra phán đoán . có thể nói càng nhiều chỉ số kỹ thuật biểu thị hướng giống nhau thì ưu thế càng cao .

Hơn thế nữa độ tin cậy của chỉ báo Bollinger band cao , nhưng việc quan sát chỉ báo khác và đưa ra phán đoán cũng quan trọng .

Nếu chỉ quan sát 1 chỉ báo mà chỉ cái đó chỉ hướng ngược thì sẽ thua lỗ lớn .

Khả năng bỏ sót khuynh hướng của xu hướng nếu giới hạn giá trị thiết định

Không chỉ Bollinger band mà nó là việc chung cho tất cả chỉ số kỹ thuật , nhưng nếu chỉ quan sát 1 chân thời gian có khả năng cao sẽ dính phải “ lừa đảo “ nhỏ .

Đặc biệt khi thực hiện giao dịch ngắn hạn nếu chỉ quan sát biểu đồ chân thời gian nhỏ sẽ không nắm được xu hướng thị trường lớn .

Giả sử , nếu thực hiện Trade chỉ nhìn chân 1 tiếng , cho dù ở biểu đồ đó phát sinh xu hướng giảm

Và cho dù nằm trong phạm vi giá quan trọng giống như có đường hỗ trợ và đường kháng cự lớn tại chân tuần và chân ngày , nếu không nhận ra thì cũng khó thắng . Vì vậy để không bỏ sót thông tin quan trọng , việc nhìn nhiều chân giờ là rất quan trọng .

 


Kết luận

Bollinger band là chỉ số nổi tiếng trong việc phân tích biểu đồ , và rất nhiều Trader đang sử dụng .

Với việc biết độ rộng biến động giá tương lai , bạn sẽ biết trước được sự nguy hiểm của đăng kí không có triển vọng.

Đầu tiên, hãy thử nghiệm với những cài đặt thông thường và nhất định hãy tìm cho mình sự cài đặt có giới hạn phù hợp với trade style của bản thân.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: