2020/03/02
Technical analysis

Counter clock curve là gì? 8 trường hợp cần phải chú ý và những ngoại lệ

Counter clock curve nói đơn giản là phương pháp phân tích thị trường từ giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch.

Khi đó, từ việc cho thấy sự biến động của giá cổ phiếu cơ bản theo “quay ngược chiều kim đồng hồ” nên được đặt tên là “đường cong đồng hồ ngược “.

Bài viết này chúng tôi sẽ giải thích kỹ không chỉ 8 loại Counter clock curve cần nhớ mà các tình huống ngoại lệ mà Counter clock curve không thể ứng dụng được.

Điểm quan trọng của bài viết này

・Counter clock curve là phân tích các loại đường cong theo cung cầu
・Bạn hãy nhớ 8 loại của Counter clock curve
・Bạn hãy chú ý điểm ngoại lệ của Counter clock curve

Thông tin cơ bản của Counter clock curve

Một vài đặc trưng Phương pháp phân tích thị trường từ giá và khối lượng giao dịch
Thể loại Loại dao động
Mức độ khó dễ Mức cơ bản 
Thời gian sử dụng Chủ yếu là phạm vi thị trường
Cách sử dụng chính Phán đoán thời điểm mua bán từ đường cong cung cầu

Điểm chính của Counter clock curve

Thị trường cổ phiếu hoặc thị trường tiền ảo tung ra nhiều thông tin như tin tức hằng ngày hoặc chỉ tiêu kinh tế v.v…số lượng giá muốn mua hoặc giá muốn bán luôn luôn thay đổi.

Khi đó, sẽ biến động để phù hợp với điểm cân bằng do đường cong cung và cầu biến tạo ra.

Đường cong cung cầu này chia làm 8 loại biến động, phương pháp tìm thời điểm mua bán gọi là 「Counter clock curve」.

Khối lượng giao dịch được định nghĩa là phản ánh số cổ phần, cổ phiếu, Counter clock curve là phương pháp rất hiệu quả để có thể nhanh chóng nắm bắt thời điểm mua bán.

 

Để tăng tỷ lệ thắng +α

Counter clock curve xét 8 phương diện thì thông thường không áp dụng cho các doanh nghiệp tăng trưởng hoặc suy thoái.

Các doanh nghiệp tăng trưởng gọi là cổ phiếu tăng trưởng có khuynh hướng giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch tăng và tiếp tục kéo dài.

Mặt khác, các doanh nghiệp suy thoái không đạt thành tích thì cũng có xu hướng giảm giá và tiếp tục như vậy nên bạn cần chú ý.

Counter clock curve là

Đặc trưng của Counter clock curve

Nguồn gốc của tên gọi được cho rằng「Counter clock curve」là do khi xuất hiện xu hướng trên thị trường điểm cân bằng từ đường cong cung và cầu sẽ thấy được khuynh hướng di chuyển ngược chiều kim đồng hồ sang bên trái.

Khi sử dụng Counter clock curve thì có thể thấy dễ nhận biết thay đổi mối quan hệ giá và khối lượng giao dịch hoặc bắt đầu và kết thúc khuynh hướng.

Cách vẽ Counter clock curve

Thực tế bạn thử vẽ Counter clock curve nhé!

Có một cổ phiếu có khối lượng giao dịch 200 triệu đồng và 100,000 đồng vào ngày X.

Lấy điểm gốc và kết nối điểm giao nhau của giá cả và khối lượng giao dịch theo hình thức thời gian, sự biến động khối lượng giao dịch giá ở đây hiển thị như hình の①~⑧ bên dưới .

Phương diện quan trọng đặc biệt ở đây là giá cả và khối lượng giao dịch mua ② và bán ⑥ cái nào cũng biến động lớn.

Điều chú ý ở đây là điểm nếu vẽ Counter clock curve từ giá trị cuối của ngày hoặc tuần hoặc khối lượng giao dịch thì noise sẽ không trở thành chỉ tiêu chính xác lớn.

Tốt nhất là bạn sử dụng đường dịch chuyển trung bình để tránh bị ảnh hưởng bởi nhiễu trong khoảng thời gian ngắn.

Cách sử dụng Counter clock curve – 8 phương diện

Bạn hãy xem kỹ 8 phương diện của Counter clock curve nhé.

Đường nhu cầu hiển thị bằng đường màu đỏ, đường cung cấp hiển thị màu xanh lá cây.

① Điểm chú ý

Trước khi giá vượt qua khỏi vòng mức thấp thì khối lượng giao dịch có khuynh hướng tăng lên.

Điểm giao nhau của giá cả và khối lượng giao dịch đang trong thời điểm chuyển động thẳng sang phải thì bạn tập trung chú ý sự biến động vào「khối lượng giao dịch 」hơn 「giá cả」chắc hẳn sẽ tốt hơn.

②Mua

Xét về phương diện trong giai đoạn đầu giá tăng thì giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch cũng tăng lên và có xu hướng tăng mạnh.

Điểm giao nhau của giá cả và khối lượng giao dịch trong thời điểm biến động phía trên nghiêng sang bên phải thì bạn tiếp tục kiểm tra khuynh hướng tăng của 「giá」và「khối lượng giao dịch」chắc hẳn sẽ tốt hơn.

③Tiếp tục mua

Xét phương diện giá cả tiếp tục tăng nhưng biến đổi của khối lượng giao dịch ít đi.

Nếu thời điểm điểm giao nhau của giá cả và khối lượng giao dịch di chuyển lên thẳng trên đỉnh thì bạn bắt đầu chú ý đến sự biến đổi của 「khối lượng giao dịch」chắc hẳn sẽ tốt hơn.

④Mua chuộc

Nếu giá gần chạm đến đỉnh thì khối lượng giao dịch có khuynh hướng giảm mạnh.

Ở thời điểm điểm giao nhau của giá cả và khối lượng giao dịch biến động theo hướng nghiêng sang bên trái hướng lên trên thì bạn nên kiểm tra xem 「khối lượng giao dịch 」có tiếp tục giảm không chắc hẳn sẽ tốt hơn.

⑤Cảnh giác

Xét về phương diện giá không thay đổi nhưng khối lượng giao dịch có giá trị tăng cao bắt đầu giảm.

Nếu thời điểm điểm giao nhau giá cả và khối lượng giao dịch biến động thẳng theo hướng sang trái thì bạn chú ý vào sự biến động 「giá cả」chắc hẳn sẽ tốt hơn.

⑥Bán

Xét về phương diện giá có khuynh hướng giảm thì dựa vào sự giảm giá mà nhu cầu trở nên xấu đi vì vậy khối lượng giao dịch giảm đi cũng nhiều.

Nếu thời điểm điểm giao nhau giá và khối lượng giao dịch biến động nghiêng sang trái hướng xuống dưới thì bạn cần phải chú ý đến sự biến động của 「khối lượng giao dịch」sau này.

⑦Tiếp tục bán

Xét phương diện giá điều chỉnh dần dần thì khối lượng giao dịch di chuyển theo hướng ngang.

Nếu thời điểm giao nhau của giá cả và khối lượng giao dịch biến động theo hướng thẳng xuống thì bạn bắt đầu chú ý đến sự biến động của 「khối lượng giao dịch 」chắc sẽ tốt hơn.

⑧Tiễn đi

Nếu giá cổ phiếu giảm đến mức thấp nhất thì với lực giảm yếu thì khối lượng giao dịch thường tăng lên.

Nếu thời điểm giao nhau của giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch biến động theo hướng nghiêng bên phải hướng xuống dưới thì sau đó bạn chú ý đến sự biến động của 「giá cả」chắc hẳn sẽ tốt hơn.

Trong thị trường mang tính tuần hoàn cơ bản nhất thường có nhiều trường hợp có thể vẽ nên Counter clock curve với 8 phương diện như trên.

Ví dụ thực tế của Counter clock curve

Counter clock curve trục tung là giá cổ phiếu, trục hoành là khối lượng giao dịch và đúng vào vị trí giao của giá và khối lượng giao dịch.

Điều cơ bản của Counter clock curve trường hợp di chuyển xuống phần dưới, nghiêng bên phải hoặc nghiêng sang bên phải hướng lên trên là dấu hiệu mua ①, trường hợp di chuyển từ phần trên nghiêng phần dưới sang trái hoặc tận phía dưới là dấu hiệu bán ②.

Thực tế Counter clock curve phức tạp nên bạn hãy xem hình ảnh chuẩn như bên trên.

Điểm chú ý của Counter clock curve

Xét từ 8 phương diện Counter clock curve thường không áp dụng cho các xí nghiệp tăng trưởng hoặc suy thoái.

Các xí nghiệp tăng trưởng gọi là tăng trưởng cổ phần thì cùng với giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch có khuynh hướng tiếp tục tăng và tăng kéo dài.

Trái lại các xí nghiệp suy thoái có thành tích tồi tệ thì giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch cũng có khuynh hướng tiếp tích giảm và giảm hơn nữa nên bạn cần chú ý.

Sự kết hợp với Counter clock curve tạo ra Technical analyze hiệu quả.

Đường di chuyển trung bình

Một vài điểm đặc trưng Chỉ tiêu chỉ số kỹ thuật khi xem phương hướng thị trường
Thể loại Tính khuynh hướng
Độ khó dễ 初級Technical analyze

Technical analyze cơ bản

Thời gian sử dụng Chủ yếu phạm vi thị trường
Cách sử dụng chính Đọc khuynh hướng giá, kết hợp với chỉ tiêu khác

Điểm chú ý của đường di chuyển trung bình

Đường di chuyển trung bình là tính toán giá trị trung bình từ giá trong thời gian nhất định và thể hiện nó bằng biểu đồ đường gấp khúc.

Là một trong những chỉ số kỹ thuật tiêu biểu, nó cung cấp phương hướng của thị trường như là khuynh hướng hoặc dòng chảy của giá cả, kết hợp với biểu đồ hình nến hiển thị giá hiện tại, đánh giá thời điểm mua bán.

Đường di chuyển trung bình có chỉ tiêu quan trọng được dùng bằng phương phương phân tích như là Golden cross hoặc Dead cross, Perfect order v.v…, đang được ứng dụng và sử dụng vào các chỉ số kỹ thuật số khác như là MACD hoặc Bollinger band v.v…


+α để tăng tỷ lệ thắng

Không chỉ đường di chuyển trung bình mà toàn bộ chỉ số kỹ thuật số hoạt động phụ thuộc vào ý thức của nhiều nhà đầu tư.

Chính vì vậy điều quan trọng là cần cài đặt thời gian cài đặt của đường di chuyển trung bình trong thời gian dễ nhận biết.

Nếu biểu đồ ngày thì thông thường đường ngày 5 hoặc ngày 25, nếu biểu đồ tháng thì thông thường đường di chuyển trung bình tuần 13 hoặc tuần 26.

Bạn vừa giao dịch vừa tìm cho mình cài đặt phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân nhé.

RSI

Một vài đặc trưng Chỉ tiêu kỹ thuật số đánh giá mua• bán quá mức
Thể loại Hệ thống dao động
Độ khó dễ Technical analyze cơ bản
Thời gian sử dụng Chủ yếu phạm vi thị trường
Cách sử dụng chính Mua dưới 20%, bán trên 80%

Điểm chính của RSI

RSI là chỉ số kỹ thuật của hệ thống dao động đánh giá mua• bán quá mức của thị trường.

Giá trị RSI thường được đánh giá là nếu dưới 20% thì bán quá mức, nếu trên 80% thì mua quá mức, chủ yếu sử dụng như tính hiệu của đi ngược.

Mức 20% và 80% đóng vai trò là tín hiệu mua quá mức nhưng mà điểm vào thường nằm dưới “đỉnh”một ít, và nằm trên đáy của RSI một ít.

Vào thời điểm đảo ngược thị trường sau khi chạm “đỉnh” hãy bắt đầu giao dịch.

 

+α để tăng tỷ lệ thắng

Chỉ số kỹ thuật mang tính dao động thường có nhiều chuyển động ngược, vì vậy bạn nên có chiến lược bằng cách kiểm tra tính phương hướng trong 1 giờ,Trade trong 15 phút hoặc 5 phút.

Nếu thời gian quá ngắn thì tỷ lệ thắng Trade thấp, thời gian quá dài thì có sự chênh lệch lớn nên bạn hãy phân tích biểu đồ và kết hợp chúng với nhau.


Tổng hợp Counter clock curve

Counter clock curve là phát huy mạnh hiệu quả trên thị trường mang tính tuần hoàn cơ bản.

Mặt khác, bạn cần chọn sử dụng và xem xét nhiều yếu tố như là kiểm tra các yếu tố cơ bản của xí nghiệp với cách nhìn mang tính lâu dài.

Bạn hãy sử dụng tốt Counter clock curve và nhắm đến lợi nhuận nhiều hơn nhé.