2020/02/05
Investment and Trade

Phân kỳ là gì? Các đặc trưng, dấu hiệu mua, dấu hiệu bán của hiện tượng phân kỳ!

Phân kỳ là trạng thái thị trường và chỉ số kỹ thuật đi ngược nhau.

Phân kỳ phát sinh khi xu hướng đang có vẻ đang diễn biến mạnh trên biểu đồ nhưng có thể đảo ngược ngay tức khắc.

Hãy hiểu rõ về Phân kỳ và tìm kiếm lợi nhuận thông qua sự đảo ngược của thị trường.

Điểm nhấn của bài viết

  • Phân kỳ là hiện tượng đi ngược của chỉ số dao động và thị trường
  • Dấu hiệu biểu hiện sự kết thúc hoặc liên tục của Xu hướng
  • Tăng độ chính xác nếu kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác

Thông tin cơ bản của Phân kỳ

Đặc trưng Gặp trong các chỉ số dao động
Genre Oscillator
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu là xu hướng thị trường
Cách sử dụng chính  Phán đoán sự hoán chuyển Xu hướng

Trọng điểm của Phân kỳ

Phân kỳ là hiện tượng xu hướng biểu thị chỉ số dao động đi ngược với thị trường thực tế.

Nếu hiểu Phân kỳ, bạn sẽ có thể sử dụng hiệu quả hơn chỉ số dao động, nên sẽ rất có lợi.

Ví dụ, trường hợp thị trường Bitcoin/yên tiếp tục tăng,thông thường chỉ số dao động cũng tăng, tuy nhiên, khi này, nếu nó đi xuống thì Phân kỳ xảy ra.

Nếu xác nhận được Phân kỳ, bạn có thể đoán được sự kết thúc của một xu hướng đang tới gần.

Chỉ số dao động được cho là yếu so với xu hướng thị trường, nhưng nếu đọc hiểu được Phân kỳ, bạn sẽ khắc phục được điểm yếu đó.


+α để nâng tỷ lệ thắng

Phân kỳ có 2 loại là [Phân kỳ] và [Phân kỳ kín], thông thường người ta hay nói Phân kỳ là chỉ Phân kỳ hơn. Từ [kín] trong [phân kỳ kín] chỉ Phân kỳ bị giấu đi rất khó thấy hơn phân kỳ. Phân kỳ kín này cũng là chỉ số có lợi, nên bạn không nên bỏ qua nó.

Phân kỳ là gì?

Phân kỳ là hiện tượng bắt gặp ở các chỉ số dao động.

Nếu hiểu phân kỳ, thì có thể tận dụng hiệu quả hơn các chỉ số dao động.

Đặc trưng của Phân kỳ

Phân kỳ là hiện tượng xu hướng của chỉ số dao động đi ngược với giá trên thị trường.

Ví dụ giả sử thị trường Bitcoin/VND tiếp tục tăng.

Thông thường, chỉ số dao động cũng tăng nhưng khi này nếu nó giảm, thì có thể nói Phân kỳ xảy ra. Phân kỳ này biểu thị sự kết thúc của xu hướng đang tới gần.

Chỉ số dao động được cho là yếu so với xu hướng thị trường nhưng nếu đọc hiểu rõ phân kỳ, bạn sẽ khắc phục được điểm yếu đó.

Và phân kỳ có 2 loại như sau

  • Divergence
  • Phân kỳ
  • Hidden Divergence
  • Phân kỳ kín

Tôi sẽ giải thích rõ hơn, phân kỳ kín là chỉ số tiện lợi, nên bạn nhất định hãy nắm bắt nó.

Chỉ số kỹ thuật được sử dụng trong Phân kỳ

Phân kỳ là hiện tượng xuất hiện ở chỉ số dao động.

Thông được sử dụng ở RSI và Stochastics, MACD…

Quan điểm về Phân kỳ

Tôi sẽ giải thích cách nắm bắt Phân kỳ trong biểu đồ.

Biểu đồ Phân kỳ

Trên đây là biểu đồ khi Phân kỳ phát sinh thực tế. Chỉ số dao động đang sử dụng RSI (14)

Ở giữa màn hình, thị trường đang trong một xu hướng tăng lớn. Đồng thời, chỉ số RSI đã tăng nửa chừng.

Tuy nhiên, trong khi thị trường đang tiếp tục tăng, thì mức tăng của RSI đã mất đà ở giữa và tại đường màu cam bắt đầu giảm

Hiện tượng thụt lùi này được gọi là Phân kỳ. Khi chúng ta bắt gặp điều này thì xu hướng thị trường có thể sẽ kết thúc sớm.

Thực tế thì trên biểu đồ khi bắt gặp Phân kỳ, thì chẳng bao lâu sau sẽ giảm.

Cách phán đoán Phân kỳ

Trên biểu đồ thực tế, khi phán đoán Phân kỳ, thì thông thường ta sẽ quan sát giá tăng và giá giảm.

Nếu là xu hướng tăng như lần này thì quan sát giá tăng nếu xảy ra [đối với việc thị trường cập nhật giá tăng, chỉ số kỹ thuật không thể vượt qua giá tăng] thì chắc chắn đó là Phân kỳ.

Nếu xu hướng giảm, thì quan sát giá giảm nếu xảy ra [đối với việc thị trường giá giảm,chỉ số kỹ thuật không thể vượt qua đỉnh mới khi giá giảm] thì chắc chắn đó là Phân kỳ.

Phán đoán phân kỳ dựa trên quan sát giá tăng và giá giảm, nhưng khi nhìn vào biểu đồ thực tế, thì lại không có bằng chứng xác đáng tuy nhiên có nhiều trường hợp có lẽ sẽ xảy ra Phân kỳ. Nếu bạn nắm bắt tình hình trước khi xác định, và tận dụng Trade, thì sẽ có lợi hơn khi giao dịch.

Quan điểm của Phân kỳ kín

Tôi sẽ giải thích ý nghĩa và quan điểm của Phân kỳ kín trên biểu đồ.

Biểu đồ Phân kỳ kín

Hình ảnh trên là biểu đồ mà Phân kỳ kín xảy ra. Tôi sử dụng RSI (14) như đã nêu.

Đối với phân kỳ nhắm đến lợi ích qua việc đi ngược đối với xu hướng lớn, phân kỳ kín lại tìm kiếm lợi nhuận theo xu hướng lớn. Cùng là hiện tượng đi ngược, nhưng động thái lại khác.

Nhìn vào biểu đồ nến ở trên, từ giữa phát sinh xu hướng tăng, thị trường đang có các đợt giá giảm liên tục.

Tuy nhiên, khi nhìn vào RSI, có một phần giá giảm bị cắt giảm đối với thị trường đang tăng. Có nghĩa là phân kỳ sinh tại đây.

Tôi sẽ lấy đây làm tín hiệu vào lệnh. Hàm ý của quan điểm này là [việc điều chỉnh đi xuống trong khi thị trường đang theo xu hướng tăng sẽ đi xa đến nỗi RSI sẽ bị đảo ngược]

Trong xu hướng tăng, nếu cục diện giảm sâu, thì sẽ trong vị thế vào lệnh và nhắm vào lợi ích do việc đi lên trong lần tiếp theo. Thực tế thì trên biểu đồ, ngay cả sau khi RSI đảo ngược, thị trường sẽ tăng mạnh một lần nữa.

Cách phán đoán phân kỳ kín

Khi phán đoán phân kỳ, nếu là xu hướng lên, thì sử dụng giá tăng, xu hướng giảm thì là sử dụng giá giảm.

Đối lại với điều này, với phân kỳ kín, nếu là xu hướng tăng thì sẽ sử dụng giá giảm để phán đoán, ngược lại thì sử dụng giá tăng để phán đoán.

Cũng giống như việc sử dụng giá tăng và giá giảm để phán đoán nhưng cần chú ý đến việc cách nhìn có thể trở nên đối lập.

Trong thực tiễn, cũng có nhiều trường hợp xác nhận được phân kỳ kín trước khi điều chỉnh trong xu hướng kết thúc. Ngoài ra, bạn nên xem xét thêm các dấu hiệu của sự đảo ngược để tăng độ chính xác khi giao dịch.

Cũng có phương pháp sử dụng một chỉ sốkỹ thuật khác hoặc kiểm tra dấu hiệu đảo ngược trên biểu đồ nến hàng giờ

Cách sử dụng phân kỳ

Dấu hiệu mua bán dựa trên phân kỳ gồm có, phân kỳ giá tăng xảy ra khi thị trường đang giảm hướng tới tăng lại, và phân kỳ giá giảm xảy ra khi thị trường đang tăng hướng tới giảm lại.

Dấu hiệu mua

Dấu hiệu mua là phân kỳ giá tăng xảy ra trong xu hướng giảm.

Trên đây là biểu đồ phân kỳ giá tăng. Ta sẽ xem phần đang cập nhật giá giảm bằng biểu đồ nến. Khi này, chỉ số dao động và nến tại phần được bao quanh bằng đường tròn màu cam sẽ đi ngược hướng.

Đây là điểm phát sinh phân kỳ giá tăng, là dấu hiệu mua.

Dấu hiệu bán

Dấu hiệu bán là phân kỳ giảm giá trong xu hướng tăng.

Trên đây là biểu đồ phân kỳ giá giảm. Khi xem giá tăng của biểu đồ nến, thị trường sẽ có cục diện chỉ số dao động đi ngược lại với việc cập nhật giá tăng.

Đây là trường hợp phát sinh phân kỳ giảm giá, là dấu hiệu bán.

Cách sử dụng phân kỳ kín

Dấu hiệu mua bán của phân kỳ kín gồm có, phân kỳ kín tăng giá hiển thị sự tiếp tục của xu hướng tăng, và phân kỳ kín giảm giá hiển thị sự tiếp tục của xu hướng giảm.

Dấu hiệu mua

Dấu hiệu mua là phân kỳ kín của việc tăng giá phát sinh trong xu hướng tăng.

Hình trên là biểu đồ phân kỳ kín của sự giá tăng phát sinh thực tế.

Điều đáng quan tâm là chỉ số dao động đi xuống. Đối với việc chỉ số dao động tại phần được viền màu cam theo chiều giảm giá, biểu đồ nến lại đi ngược lại, tăng lên với so với chỉ số.

Đây là cục diện phân kỳ kín giá tăng nảy sinh, là dấu hiệu mua.

Dấu hiệu bán

Dấu hiệu bán là phân kỳ giá giảm xảy ra trong xu hướng giảm.

Hình trên là biểu đồ mà phân kỳ giá giảm xảy ra thực tế.

Điều đáng chú ý là giá tăng của chỉ số dao động. Đối với chỉ số dao động tại phần được viền màu cam đang tăng giá,biểu đồ nến lại đi ngược giảm xuống với giá tăng.

Đây là điểm phát sinh phân kỳ kín giá giảm. Là dấu hiệu bán.

Điểm lưu ý khi quan sát phân kỳ

Cuối cùng, đây là một số điều cần lưu ý khi sử dụng Phân kỳ.

Lưu ý 1:Phân kỳ là dấu hiệu của xu hướng suy yếu

Nhiều người xem Phân kỳ là “tín hiệu cho thấy sự thay đổi giá của thị trường”, nhưng phải cẩn thận với quan điểm này.

Phân kỳ không nhất thiết là một tín hiệu của sự thay đổi thị trường, mà là một tín hiệu cho thấy [xu hướng hiện tại đang suy yếu].

Do đó, sau khi xu hướng đã quy tụ, không rõ nó sẽ phân kỳ theo hướng nào trừ khi bạn nhìn vào một chỉ số kỹ thuật khác.

Lưu ý 2:Không thành lập phân kỳ khi Zero line bị phá vỡ.

Tôi sẽ giới thiệu trường hợp sử dụng MACD cho chỉ số dao động.

Zero line là đường được vẽ ngang ở giữa MACD, định vị ở giữa cân bằng lực mua và bán.

Ví dụ: nếu bạn so sánh giá thấp và thấy rằng Phân kỳ đang xảy ra, Phân kỳ sẽ không được thiết lập khi MACD một lần vượt quá đường Zero.

Hình ảnh trên là một ví dụ. Biểu đồ nến đang giảm dần và chỉ số MACD đang giảm dần, vì vậy có vẻ như sự phân kỳ đang xảy ra.

Tuy nhiên, trong khi đó, vì MACD vượt qua Zero line một lần, nên không thể nói đó là phân kỳ. MACD một khi vượt qua Zero line, thì sẽ được phán đoán rằng lúc đó áp lực bán sẽ được chấm dứt một khoảng thời gian.

Thông thường, thị trường sẽ giảm tiếp, và ta sẽ đoán rằng đó là phân kỳ để giảm đi áp lực bán. Tuy nhiên, áp lực bán đã bị hủy bỏ một lần rồi, nên không thể nói đây là phân kỳ.

Giống như vậy, trường hợp quan sát giá cao nếu vượt qua Zero line thì không thể nói đó là phân kỳ.

Lưu ý 3:Nếu chèn giá thấp vào giữa giá thấp và giá thấp thì phân kỳ không được hình thành

Khi phán đoán phân kỳ, trường hợp giá thấp chèn vào giữa giá thấp và giá thấp, phân kỳ cũng không hình thành.

Hãy thử xem biểu đồ bên dưới.

Giá thấp của phần viền đỏ giảm, giá thấp của MACD khi đó sẽ tăng lại nên có thể nói đây là phân kỳ.

Tuy nhiên, có một giá thấp hơn chèn vào giữa giá thấp và giá thấp được nắm bắt phân kỳ như phần viền xanh, tại đó, MACD sẽ tăng. Nếu thế này, phân kỳ không được thành lập.

Khi giá thấp của nến và giá thấp của MACD đều tăng, thì ngay từ đầu phân kỳ không được thành lập. Trường hợp giá cao cũng giống vậy.

Thế nhưng, trường hợp bên dưới phân kỳ lại được thành lập.

Giá cao của biểu đồ nến tăng, giá thấp của MACD giảm.

Cho dù giá cao có tăng tiếp, nhưng nếu giá thấp của MACD giảm tiếp thì phân kỳ được thành lập.

Kết hợp với phân kỳ là kỹ thuật phân tích hiệu quả

RSI

Đặc trưng Phán đoán mua quá nhiều và bán quá nhiều
Genre Oscillator
Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu ở thị trường phạm vi
Cách sử dụng chủ yếu Dưới 20% là mua, trên 80% là bán

Điểm nhấn của RSI

RSI là chỉ số kỹ thuật dao động phán đoán mua và bán quá nhiều.

Nếu giá trị RSI nhỏ hơn 20%, người ta thường đánh giá rằng nó bị bán quá mức và nếu trên 80%, nó được đánh giá là nó bị mua quá mức và nó chủ yếu được sử dụng như một tín hiệu của ngược xu thế.

Đường 20% và 80% có chức năng như là tín hiệu của việc bị mua quá mức, Entry point thường là chỉ sau một chút của [đỉnh] là trần và đáy của RSI.

Bạn nên bắt đầu tại thời điểm thấy được xu hướng sẽ đổi sau khi chạm [đỉnh].


+α để nâng tỷ lệ thắng

Các chỉ báo kỹ thuật dao động tương đối khó, vì vậy chúng tôi đề xuất chiến lược kiểm tra hướng trong một giờ và giao dịch trong 15 phút hoặc 5 phút. Thanh thời gian quá ngắn sẽ dẫn đến tỷ lệ thắng giao dịch thấp và thanh thời gian quá dài sẽ làm tăng lỗi, vì vậy hãy kết hợp chúng và phân tích biểu đồ

Phân kỳ của RSI

RSI gồm có biểu đồ đường đơn và các điểm tham chiếu trên dưới, biểu đồ đường đơn là công cụ tìm kiếm dấu hiệu là nếu biểu đồ đi lên trên quá mức là mua quá mức, đi xuống dưới quá mức là bán quá mức.

Khi nhìn vào RSI bạn sẽ nghĩ là phản ứng khi bạn mua quá mức, thì giá sẽ giảm, nhưng nó lại tăng cao, khi này có khi bạn sẽ gặp phân kỳ.

MACD

 Đặc trưng Chỉ số kỹ thuật dựa trên đường trung bình động
 Genre Hệ Oscillator
 Độ khó Phân tích kỹ thuật sơ cấp
 Thời điểm sử dụng Chủ yếu ở thị trường phạm vi
Cách sử dụng chính Mua tại giao cắt vàng, bán tại Dead cross

Điểm nhấn của MACD

MACD là viết tắt của「Moving average Convergence/Divergence Trading Method.

MACD thông qua sử dụng đường trung bình động trung dài hạn và đường trung bình động ngắn hạn, sẽ có thể phán đoán mua và bán.

 

Khi MACD là đường cơ bản đi xuống, tín hiệu đường trung bình động đó nằm trên MACD, là thị trường đang suy yếu.

Sau đó, việc điều chỉnh MACD trở nên nhẹ nhàng hơn, khi tín hiệu vượt lên thì đó là thời điểm mua gọi là Golden cross.

Ngược lại, khi MACD hướng lên trên, tín hiệu vượt lên trên, là thị trường đang mạnh. Sau đó, sự tăng trưởng của MACD sẽ suy giảm, tín hiệu xuống thấp, thì đó là thời điểm bán gọi là Dead cross.

MACD có thời điểm phán đoán [mua] và [bán] là Golden cross•Dead cross nhanh hơn đáng kể so với đường trung bình động đơn giản, nên rất có hiệu quả khi phán đoán sự chuyển hướng của thị trường.

Và nó ít chiêu trò, dễ sử dụng, nên được nhiều nhà đầu tư ủng hộ.


+α để nâng tỷ lệ thắng

Số liệu của biểu đồ có [0] nhưng sau khi hình thành thời điểm mua, nếu MACD và tín hiệu cùng vượt qua tiêu chuẩn 0, thì đó là dấu hiệu mua với độ tin cậy cao hơn. Ngược lại, sau khi hình thành thời điểm bán, khi giảm dưới tiêu chuẩn 0, thì đó là dấu hiệu bán với độ tin cậy cao hơn.

 


Tổng kết

Phân kỳ là hiện tượng xuất hiện nhiều khi sử dụng chỉ số dao động.

Nó càng hiệu quả hơn khi kết hợp với các chỉ số kỹ thuật khác và quan sát động thái tiếp theo của thị trường.

Vì phân kỳ được sử dụng trong nhiều tình huống, nên trong đó, bạn hãy lựa chọn kiểu phù hợp với bản thân.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: