Khởi đầu hoạt động của Shanghai với việc mở khóa hơn 34 tỷ đô la ETH staking

Bản cập nhật quan trọng nhất của Ethereum trong năm 2023 – Hard fork Shanghai đã chính thức đi vào hoạt […]

Khởi đầu hoạt động của Shanghai với việc mở khóa hơn 34 tỷ đô la ETH staking Đọc Thêm »