2020/01/05
Cryptocurrency-related

Giao dịch thường được nhắc đến trong tiền ảo là gì? Giải thích về khái niệm và hệ thống

“Giao dịch” là một trong số các từ vựng liên quan đến tiền ảo.

“Giao dịch” thường dùng để nói về những vấn đề lên quan đến “Vấn đề về khả năng mở rộng”, đây là một trong những kiến thức cần thiết khi nói vê tiền ảo

Thuật ngữ “Giao dịch” mang lại ấn tượng nặng về mặt kỹ thuật, nhưng thật ra ý nghĩa của nó rất đơn giản.

Khi bạn đã có kiến thức cơ bản về những thứ như giao dịch, bạn sẽ hiểu sâu hơn về tiền ảo.

 

Những điểm chính trong bài viết

  • “Giao dịch” là trao đổi dữ liệu
  • Không thể xử lý triệt để giao dịch là nguyên nhân của “vấn đề về khả năng mở rộng”
  • Để có thể phổ cập tiền ảo, cần phải giải quyết được vấn đề của giao dịch

 

Giao dịch Bitcoin là gì?

Giao dịch có nghĩa là “trao đổi dữ liệu”.

Giao dịch Bitcoin là những dữ liệu cho thấy sự thay đổi giá trị của Bitcoin.

Những đồng tiền ảo như Bitcoin không có hình thái tiền giấy hay tiền lẻ

Tính năng gửi tiền của Bitcoin được thiết lập bằng việc lưu trữ dữ liệu giao dịch qua các khối (block).

Cấu tạo dữ liệu giao dịch

UTXO(Đầu ra của giao dịch chưa sử dụng)

UTXO (Unspent Transaction Output) gọi là “đầu ra của giao dịch chưa sử dụng”, đây là yếu tố căn bản trong cấu tạo giao dịch.

Bitcoin tính toán số dư của các tài khoản dựa theo UTXO.

Mặc dù chúng tôi sẽ không giải thích chi tiết về mặt kỹ thuật, với UTXO, ta có thể thấy 2 lợi ích sau: “Bảo mật vượt trội” và “chống lại được replay attack (tấn công phát lại)”

Hệ thống này là điểm đặc biệt của Bitcoin mà những đồng tiền ảo khác chưa được trang bị. Ethereum thì lại sử dụng một hệ thống khác để tính toán số dư.

Đầu ra- Đầu vào

Đầu ra của giao dịch là, “Bitcoin được gửi đến ai (gửi tiền)”, đầu vào là “Bitcoin được gửi từ ai (nhận tiền)”.

Metadata

Metadata có nghĩa là dữ liệu thể hiện thông tin giao dịch.

Bằng cách tra cứu dữ liệu này, ta có thể xác định được rằng giao dịch của mình đã được chính thức thực hiện hay chưa.

Sẽ dễ dàng hơn nếu bạn nghĩ về metadata như là “dữ liệu quản lý cần thiết để quản lý giao dịch”.

Thời gian giao dịch

Thời gian giao dịch là thời gian gửi Bitcoin.

Thời gian giao dịch cơ bản tốn khoảng 10 phút nhưng đây chỉ là ước tính. Cơ bản Bitcoin mất khoảng 10 phút để hoàn tất chuyển tiền nhưng có khi nhiều ngày sau tiền mới đến nơi, tốc độ chuyển tiền là không xác định.

Lý do là, khi chuyển tiền Bitcoin “nghiệp vụ xác minh” được thực hiện. Đó là việc để được ghi lại trên Blockchain chứa rất nhiều node thì dữ liệu giao dịch ấy cần được xác nhận xem “có phải là dữ liệu giả hay không”.

Giải thích kỹ một chút, thì các node này chứa năng lực tính toán khổng lồ, chúng tiến hành ghi chép vào block mới những giao dịch được thực hiện trong 10 phút trước. Người hoàn thành giao dịch sớm nhất sẽ thông báo đến các node khác rằng mình đã tìm thấy câu trả lời mà các node khác cũng đang tính toán và tìm kiếm.

Câu trả lời này nếu như được xác nhận bởi 51% trên toàn bộ node thì một block mới sẽ được tạo ra, những block giống như vậy cũng được tạo ra tại tất cả các node. Như vậy, trước tiên là tìm được câu trả lời, sau đó Bitcoin sẽ được phát hành dưới dạng phần thưởng cho các node được công nhận.

 

Ở Bitcoin, nghiệp vụ sản sinh block được nói ở trên được gọi là “đào”. Từ ngữ này xuất phát từ tiền lệ ngày xưa khi người ta điên cuồng khai thác vàng-“gold rush”.

Chuyển tiền Bitcoin được thực hiện mỗi 10 phút thông qua nghiệp vụ đào, “10 phút” chỉ là thời gian ước tính.

Tuy nhiên, nhu cầu Bitcoin tăng lên trong những năm gần đây nên dẫn đến kết quả là không kịp xử lý giao dịch.

Đây là “vấn đề về khả năng mở rộng”. Số lượng dữ liệu được lưu trữ ở 1 block là có giới hạn vì vậy khi vượt quá giới hạn sẽ dẫn đến vấn đề chậm trễ chuyển tiền.

Người thực hiện đào tiền sẽ được trả tiền thù lao để thực hiện nghiệp vụ xác nhận. Tuy nhiên tùy vào lượng tiền phí giao dịch mà thứ tự ưu tiên xác minh sẽ được quyết định. Những khoản tiền có phí giao dịch thấp hoặc miễn phí giao dịch sẽ bị hoãn xử lý.

Đây được cho là nguyên nhân chính cho thời gian chuyển tiền rất khác nhau của Bitcoin

Phí giao dịch

Dù có thể chuyển tiền nếu phí giao dịch bằng 0, nhưng như mục trên có nói, những người thực hiện nghiệp vụ đào, hay “thợ đào” thông qua phí giao dịch được trả mà khiến thời gian giao dịch thay đổi khác nhau.

Về mặt hệ thống, tùy vào số tiền phí giao dịch mà mức độ ưu tiên xác minh giao dịch được quyết định, thợ đào tùy vào lượng phí giao dịch được trả mà thay đổi thời gian giao dịch.

Hiện nay ước tính nếu trả 0.0002BTC〜0.0005BTC tiền phí giao dịch, bạn có thể khiến mức ưu tiên xác minh giao dịch cao hơn.

Trì trệ trong giao dịch Bitcoin

Khi giao dịch Bitcoin, chúng ta thường bắt gặp hiện tượng giao dịch bị “trì trệ”

Tại đây, chúng tôi sẽ thuyết minh về hiện tượng này

Trì trệ là hiện tượng như thế nào?

Như đã nói ở trên, trên một hệ thống, việc xác minh giao dịch đều mất khoảng 10 phút

Thông thường mất khoản 10’ để xử lý giao dịch nhưng số lượng giao dịch được xác nhận trong 10’ của Bitcoin là có giới hạn. Vì vậy, khi lượng giao dịch vượt quá khả năng xử lý thì lượng “giao dịch chưa được xác nhận” sẽ bị chất chồng và sẽ gây ra hiện tượng quá 10’ mà giao dịch hoài vẫn không được xử lý.

Hiện tượng “giao dịch chưa được xác nhận” bị chồng chất được gọi là “Trì trệ giao dịch”.

Nguyên nhân trì trệ

Nguyên nhân đơn giản là “quá tải”. Nguyên nhân lớn nhất là “quá nhiều giao dịch diễn ra khiến xử lý không kịp”

Những năm gần đây sự chú ý đổ dồn vào Bitcoin, lượng giao dịch tăng lên, kết quả là một lượng lớn “những giao dịch chưa được xác nhận” còn sót lại.

Lượng giao dịch chưa được xác nhận

Hiện nay, những giao dịch chưa được xác nhận được cho là khoảng 58.000

Thứ tự ưu tiên tùy vào tiền phí giao dịch, mỗi ngày hoạt động xử lý vẫn diễn ra nhưng tình hình là nhiều trường hợp chưa thể giải quyết được do giao dịch trì trệ.

Trì trệ giao dịch đã trở thành vấn đề của Bitcoin, đây cũng là vấn đề mà người ta vẫn đang nghị luận mỗi ngày.

 


Tổng kết

Đến đây chúng tôi đã giải thích xong về giao dịch Bitcoin.

“Tắc nghẽn” trong giao dịch không chỉ xảy ra với Bitcoin mà còn là vấn đề tương đương với toàn bộ tiền ảo. Khi nó trở thành một vấn đề thường trực, hardfork sẽ được tiến hành để giải quyết nó, do vậy Bitcoin Cash được khai sinh.

Việc có thể giải quyết vấn đề trong giao dịch hay không sẽ gây ảnh hưởng đến Bitcoin hay tiền ảo nói chung sau này. Do đó, có thể nói đây là vấn đề cần được chú ý.