2020/02/06
Investment and Trade

Tỷ lệ ký quỹ duy trì là gì? Phạm vi an toàn của tỷ lệ ký quỹ duy trì và cách thức tính toán.

Dù là ở bất kì sàn giao dịch hay sàn giao dịch Forex nào đi nữa, khi ta mở màn hình tài khoản thì cụm từ “Tỷ lệ ký quỹ duy trì”  cũng sẽ luôn hiện ra.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì là phương thức quan trọng để các bạn có thể tránh được việc bị cắt lỗ.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì là chỉ tiêu hiệu quả để quản lý rủi ro trong giao dịch. Do đó chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về cách đọc tỷ lệ này tới các bạn.

Các điểm chính trong bài viết

  • Tỷ lệ ký quỹ duy trì là tỷ lệ phần trăm của số dư tài khoản so với số tiền ký quỹ cần thiết
  • Khi tỷ lệ ký quỹ duy trì giảm quá nhiều, các bạn sẽ bị cắt lỗ
  • Thời gian giao dịch càng dài, thì các bạn nên có tỷ lệ ký quỹ duy trì càng cao

Tỷ lệ ký quỹ duy trì là gì?

Tỷ lệ ký quỹ duy trì là thuật ngữ dùng để chỉ vị thế mà bạn đang nắm giữ “chiếm bao nhiêu phần trăm” so với số dư tài khoản.

Thông qua việc xác nhận tỷ lệ ký quỹ duy trì, ta có thể phòng tránh việc bị Loss cut hoặc phải nạp bổ sung tiền ký quỹ.

Khi số tiền ký quỹ duy trì cao và mức đòn bẩy thấp thì ta có thể hạn chế rủi ro.

Tiền ký quỹ duy trì vốn là gì?

Tiền ký quỹ là khoản tiền gửi tạị sở giao dịch dưới dạng tài sản bảo đảm khi các bạn thực hiện giao dịch hợp đồng chênh lệch.

Khi nạp tiền vào tài khoản tại sở giao dịch dưới dạng tài sản bảo đảm thì gọi là “nạp tiền ký quỹ”, tiền ký quỹ được sử dụng để để thực hiện vị thế (Position) thì gọi là “tiền ký quỹ yêu cầu”

Trong số tiền ký quỹ được nạp, phần tiền sau khi trừ đi tiền ký quỹ yêu cầu và lãi lỗ chưa thanh toán/ đã thanh toán thì ta có phần “tiền ký quỹ hiệu quả”, thể hiện sự dồn dào nguồn lực có thể sử dụng cho vị thế.

Phương pháp tính toán

Tỷ lệ ký quỹ duy trì là phần trăm của số tiền trong tài khoản so với tiền ký quỹ yêu cầu.

Để tính toán tỷ lệ này ta thực hiện như dưới đây:

Công thức tính toán tỷ lệ ký quỹ duy trì

Tỷ lệ ký quỹ duy trì =Tiền vốn ÷ Ký quỹ đã sử dụng x 100

Tiền vốn = Tổng tài sản + Tiền lãi và lỗ đã đánh giá – tiền được yêu cầu rút ra

Ví dụ, giả sử trong tài khoản FX có 100.000.000 VNĐ.

Sau đó, khi 1 USD=20.000 VNĐ giả sử ta mua vào 2.000.000.000 VNĐ.

Tỷ lệ đòn bẩy của nhiều công ty FX có thể lên đến tối đa 25 lần, nên nếu bạn muốn giữ Position cho 2.000.000.000 VNĐ thì số tiền ký quỹ yêu cầu sẽ là 2.000.000.000VNĐ÷25(lần)= 80.000.000 VNĐ.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ được tính toán là 100,000,000VNĐ÷80,000,000 VNĐ× 100 = 120%

Mối quan hệ giữa tỷ lệ ký quỹ và đòn bẩy

Có lẽ bạn chưa từng phải thực hiện việc tính toán tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Tuy nhiên, nếu bạn nhớ được sự so sánh giữa tỷ lệ ký quỹ duy trì và tỷ lệ đòn bẩy thì bạn có thể sẽ tránh được những nguy cơ như bị Loss cut.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì Đòn bẩy
2500% 1 lần
1250% 2 lần
500% 5 lần
250% 10 lần
100% 25 lần

Tỷ lệ đòn bẩy càng tăng thì tỷ lệ ký quỹ duy trì càng giảm.

Ngoài ra, khi tỷ lệ ký quỹ duy trì đạt 100% thì bạn không thể thực hiện một mở một Position (vị thế) mới.

Nếu tỷ lệ ký quỹ duy trì giảm xuống dưới 100% thì sẽ phát sinh việc ký quỹ bổ sung, khi đó một email thông báo sẽ được gửi đến bạn.

Nếu tỷ lệ này giảm xuống dưới 50% thì sẽ phát sinh việc bị Loss cut, và vị thế sẽ tự động bị tất toán.

Nếu vốn của bạn ít nhưng bạn lại nắm giữ quá nhiều vị thế, thì có nguy cơ bạn sẽ bị Loss cut đấy.

Hãy giữ vị thế sao cho tỷ lệ ký quỹ duy trì đừng bị hạ xuống quá thấp nhé.

Mối quan hệ với Margin call

Margin call là việc cảnh báo yêu cầu bổ sung thêm tiền ký quỹ.

Đây là cảnh báo được kích hoạt khi “số tiền lỗ được xác định tại mức tất toán hiện hành” vượt quá “số tiền ký quỹ trong tài khoản”.

Cảnh báo được kích hoạt khi tỷ lệ ký quỹ duy trì bị giảm xuống một khoản lớn.

Mức kích hoạt margin call sẽ khác nhau tuỳ theo mỗi sàn giao dịch và công ty FX, nhưng thường thì khi tỷ lệ ký quỹ giảm xuống “50-70%” thì margin call sẽ được kích hoạt.

Tuy vậy cũng có nhiều sàn giao dịch và công ty FX không tồn tại chế độ Margin call.

Và bạn cũng vẫn có thể tiếp tục giao dịch ngay cả khi đã vượt ngưỡng kích hoạt Margin call.

Tuy nhiên, khi bạn sử dụng những sàn giao dịch và công ty FX không có chế độ Margin call, bạn phải chú ý đề phòng trường hợp mình bị buộc phải tất toán vị thế  mà không hề có dự báo trước về việc cắt lỗ sẽ xảy ra.

Margin call chỉ là cảnh bảo, và bạn vẫn có thể tiếp tục giao dịch.

Tuy nhiên, khi Margin call được kích hoạt, thì nguy cơ bạn bị cắt lỗ sẽ là khá cao. Khi Margin call xuất hiện, bạn nên nạp thêm vào tiền ký quỹ, hoặc tất toán cho vị thế hiện tại nhé.

Tiêu chuẩn tỷ lệ ký quỹ an toàn là gì?

Khi giao dịch bạn nên giữ tỷ lệ ký quỹ duy trì là bao nhiêu thì tốt?

Hãy cũng xem xét từng kiểu đầu tư khác nhau nhé.

Trường hợp giao dịch trong ngắn hạn

Những phương pháp giao dịch ngắn hạn như ScalpingDay trading, người ta thường cho rằng tiêu chuẩn ký quỹ an toàn là trên 300%.

Và với tỷ lệ đòn bẩy tiêu chuẩn an toàn là tối đa tới 10 lần.

Các giao dịch ngắn hạn thường có rủi ro thấp.

Đó là do giao dịch ngắn hạn có khoảng giao động giá nhỏ nên khi thị trường có sụt giảm mạnh đi nữa thì mức rủi ro vẫn thấp.

Nếu như thị trường có sụp giá đi nữa, bạn vẫn có thể cắt lỗ ngay lập tức.

Do đó khi giao dịch trong ngắn hạn, bạn sẽ không gặp nhiều vấn đề ngay cả khi thiết lập mức đòn bẩy cao.

Tuy vậy, nếu bạn thiết lập đòn bẩy lên đến 25 lần, thì nguy cơ bạn bị loss cut cũng tăng lên, do đó bạn hãy giữ đòn bẩy ở mức tối đa là 10 lần thôi nhé.

Trường hợp giao dịch dài hạn

Với những ai chủ yếu giao dịch dài hạn, như Swing Trade và vị thế Trade, tỷ lệ ký quỹ an toàn được cho là 1000%.

Nói về tỷ lệ đòn bẩy thì mức an toàn sẽ là 2 lần.

Thời gian giao dịch càng lâu, thì mức độ rủi ro càng lớn.

Với giao dịch trong dài hạn, khả năng thị trường bị giảm mạnh sẽ cao hơn so với giao dịch ngắn hạn, và cũng có thể phải đối mặt với mức biến động giá lớn hơn.

Trong giao dịch dài hạn, số lần bạn kiểm tra thị trường trong 1 ngày thường khá ít, dẫn đến việc cắt lỗ sẽ bị chậm.

Nếu bạn muốn có thể vận hành trong thời gian dài, bạn cần phải tránh để không bị bắt buộc Loss cut.

Với những ai chọn phương pháp giao dịch dài hạn, thì các bạn nên thiết lập tỷ lệ đòn bẩy thấp.

Nếu như đặt đòn bẩy ở mức 2 lần, thì dù thị trường có dao động lớn đi chăng nữa bạn cũng sẽ không bị Loss cut.

Giữ tỷ lệ ký quỹ duy trì ở mức cao

Để giữ được tỷ lệ ký quỹ duy trì ở mức cao, thì bạn cần giữ phần tử số là Tiền vốn ở mức cao, hoặc giữ phần mẫu số là tỷ lệ ký quỹ yêu cầu ở mức nhỏ.

Điểm chung ở đây là việc bạn cần quản lý các vị thế mà bạn đang nắm giữ một cách thích hợp.

Sau đây chúng tôi sẽ giới thiệu 4 điểm chính để giữ được tỷ lệ ký quỹ ở mức cao.

Điểm 1 Một trong số những phán đoán quan trọng là việc cắt lỗ.
Điểm 2 Kiểm soát việc quản lý vị thế một cách hợp lý
Điểm 3 Hãy quản lý tỷ lệ ký quỹ duy trì bằng tài khoản cho phép cố định mức đòn bẩy tối đa
Điểm 4 Bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ, duy trì tỷ lệ ký quỹ duy trì ở mức cao

Điểm 1:Một trong những phán đoán quan trọng là việc cắt lỗ

Nếu bạn vận dụng việc cắt lỗ một cách hợp lý, bạn có thể bảo toàn tỷ lệ ký quỹ duy trì của mình.

Tỷ lệ ký quỹ duy trì là khi thị trường vận động ngược với dự đoán của bạn, tổn thất của vị thế sẽ tăng lên, và tỷ lệ này sẽ tiếp tục giảm xuống nếu bạn vẫn tiếp tục giữ vị thế.

Khi thiết lập vị thế, bạn hãy quyết định trước ngưỡng cắt lỗ, và đặt lệnh cắt lỗ khi thị trường dịch chuyển đến ngưỡng này.

Điểm 2:Kiểm soát việc quản lý vị thế một cách hợp lý

Đối với tiền ký quỹ, để giữ được tỷ lệ ký quỹ duy trì cao thì việc không tăng quá mức số tiền và số lượng các vị thế là điểm rất quan trọng.

Khi số tiền ký quỹ yêu cầu để vị thế tăng lên quá cao so với tiền ký quỹ đã được nạp vào, thì chỉ cần giá cả thay đổi một chút thôi là tỷ lệ ký quỹ duy trì cũng sẽ dao động rất lớn.

Các bạn hãy giữ tỷ lệ ký quỹ duy trì sao cho lúc nào bạn cũng có tiền dư, chứ đừng để chạm tới mức giới hạn bị Loss cut (cắt lỗ) nhé.

Điểm 3:Hãy quản lý tỷ lệ ký quỹ duy trì bằng tài khoản cho phép cố định mức đòn bẩy tối đa

Bạn hãy tìm hiểu trước rằng khi giá thị trường tới khoảng bao nhiêu thì bạn bị Loss cut nhé.

Hãy giữ cố định tỷ lệ đòn bẩy, và sử dụng nó trong công thức tính tỷ lệ ký quỹ duy trì.

Khi bạn nắm trước được mức giá thị trường ở ngưỡng Loss cut, thì hẳn là bạn sẽ dễ cắt lỗ hơn.

Điểm 4:Bắt đầu giao dịch với số tiền nhỏ, duy trì tỷ lệ ký quỹ duy trì ở mức cao

Nếu nắm giữ vị thế ở mức nhỏ thì các bạn có thể giữ được tỷ lệ ký quỹ duy trì ở mức lớn

Ví dụ, nếu nạp tiền ký quỹ là 60,000,000 VNĐ, thì các bạn hãy giữ vị thế ở mức 6,000,000 thôi.

Nếu đặt đòn bẩy ở mức 4 lần, khi bạn lập vị thế, tỷ lệ ký quỹ duy trì sẽ là 4000% , và nếu thị trường có biến động 10% đi nữa thì tỷ lệ ký quỹ duy trì vẫn còn là 3600%.

Các bạn hãy tăng số lượng tiền của vị thế lên từng chút một, và chọn lựa mức tiền dành cho vị thế một cách hợp lý nhé.

 


Tổng kết

Có rất nhiều trường hợp nhà đầu tư vì không theo dõi sát sao tỷ lệ ký quỹ duy trì, dẫn đến “khi nhận ra thì vị thế đang nắm giữ đã bị cắt”.

Tùy theo số tiền vốn và phong cách giao dịch của mình, mà bạn hãy điều chỉnh để giữ vị thế cho phù hợp nhé.

 

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: