2020/02/06
Blockchain

Soft fork [UASF] do người dùng Blockchain nắm quyền chủ đạo là gì?

Sự phân nhánh vĩnh viễn của Blockchain được gọi là Hard fork, sự phân nhánh tạm thời được gọi là Soft fork.

Lần này, chúng tôi sẽ tập trung vào một loại Soft fork có tên là User Activated Soft Fork (UASF).

Nhân tiện, các bạn cũng nên xem lại về Hard fork, Soft fork.

Miner Activated Soft Fork(MASF) là gì?

Trước khi đi vào User Activated Soft Fork, chúng tôi sẽ nói về Miner Activated Soft Fork(MASF)là từ đối nghĩa của nó. Từ này nói về “Soft fork do Miner nắm quyền chủ đạo”, đúng như ý nghĩa các từ cấu tạo nên nó.

Ví dụ, trong các Soft fork như Segwit, Miner áp dụng tiêu chuẩn Segwit, khi tỷ lệ Hash của tất cả những Miner tán thành tiêu chuẩn đó đạt 95% một thỏa thuận được hình thành và sau khoảng 2 tuần, phương thức mà để thực hiện Soft fork sẽ được lựa chọn.

Trong khi Miner và các mạng lưới khác chưa chuẩn bị xong, nếu Soft fork xảy ra, Chain có khả năng sẽ phân nhánh dài hạn.

Để loại bỏ khả năng này, con số rất cao là 95% đã được đề ra. Chính vì vậy, MASF là phương pháp Soft fork an toàn, đáng tin, có ít sự nguy hiểm của fork.

MASF được quyết định dựa vào sự đồng thuận của các Miner, nên có thể xem đây là phương pháp thực hiện bình đẳng tránh quyền lực tập trung một chỗ. Tuy nhiên, trong Bitcoin của những năm gần đây, đã có thêm những yếu tố như lợi ích giữa những bên liên quan, tranh chấp chính trị. Theo đó, những tranh luận xảy ra đã xa rời khỏi mục đích ban đầu là cải thiện nền tảng Blockchain tốt hơn. Để tránh điều này, từ ý tưởng muốn tiến hành Soft fork mà ở đó người dùng nắm quyền chủ đạo, UASF đã được đề xướng.

User Activated Soft Fork là gì?

UASF là “Soft fork do người dùng nắm quyền chủ đạo”. Đây là Soft fork mà cho dù không được sự ủng hộ từ đa số Miner thì vẫn có thể thực thi được.

Điều được ưu tiên tại UASF không phải là tỷ lệ Hash của Miner, mà là tỷ lệ đồng thuận của user sử dụng Blockchain tương ứng.

Như đã đề cập trước đó, trong MASF, tình hình chính trị của Miner làm phát sinh tình trạng không tập hợp đủ sự ủng hộ đối với những phương án cải thiện Blockchain một cách phù hợp. Để giải quyết những lo ngại đó, người dùng sẽ thống nhất và gây áp lực với Miner, buộc họ phải đồng ý với kế hoạch cải tiến và triển khai Soft fork

 

Tại đây nói đến người dùng, nhưng đối với người dùng thông thường chỉ sử dụng sàn giao dịch và ví, thì họ không thể quyết định trực tiếp việc tán thành với fork nào. Đó là bởi vì họ không thể tự mình bỏ phiếu tán thành trực tiếp cho Blockchain.

Thay vào đó, họ sẽ lựa chọn thông qua việc dịch vụ mà mình đang sử dụng ủng hộ fork nào. Theo đó, người dùng phải hiểu được sàn giao dịch đang sử dụng và cơ quan vận hành ví đưa ra những phát biểu thế nào về đối tượng fork mình quan tâm và dựa vào đó để lựa chọn dịch vụ.

Và, với Soft fork trong quá khứ, ví dụ Pay to Script Hash (P2SH), thường được gọi là Multisig được phát động bởi UASF. Ngược lại, Soft fork gần đây là OP_CSV được thực hiện bằng MASF do Miner nắm quyền chủ đạo có tính an toàn cao hơn.

Ưu và nhược điểm của UASF

Cách quyết định ngày thực hiện của fork có 2 loại.

Cách 1 là sau khi đạt được tỷ lệ tán thành được quyết định từ trước, sẽ thực hiện fork sau khi trải qua số Block quy định (ví dụ: 2016 block ≒2 tuần). Cách còn lại là cách chỉ định trước ngày thực hiện (Flag Date).

Ưu điểm lớn của UASF là có thể nâng cao khả năng kích hoạt Soft fork thông qua việc thiết lập trước kỳ hạn thực hiện. Fork của Blockchain là đề thảo luận quan trọng, nên tùy vào cuộc tranh luận, nhiều khả năng sẽ rơi vào bế tắc mà không đi đến cải thiện nào cả. Với những tình huống thế này thì UASF có thể xoay chuyển được.

Mặt khác, UASF cũng tồn tại nhược điểm, đó là khả năng xảy ra fork mang tính liên tục. Nếu nhiều Miner tiếp tục khai thác Block trước khi Soft fork và nhóm này trở thành đa số, fork sẽ xảy ra. Do đó, có người nói rằng UASF có mối nguy hiểm tương tự như Hard fork

UASF là Soft fork do người dùng nắm quyền chủ đạo tiến hành. Mặc dù nhiều người có thể không quan tâm nhiều đến các giao thức và thông số kỹ thuật vì họ không khai thác, nhưng UASF là Soft fork mà ở đó sự tham gia của người dùng chúng ta đóng một vai trò quan trọng.

Vì vậy, nhân cơ hội này, bạn hãy thử tìm hiểu UASF xem nhé.