2020/02/06
Blockchain

UTXO là gì? Cơ chế liên kết thống nhất dữ liệu giao dịch của Blockchain

Với các loại tiền ảo như Bitcoin, bạn có thể theo dõi số dư của mình và biết được là bạn đang có bao nhiêu Coin.

Vậy làm thế nào để bạn biết số dư Coin và lịch sử giao dịch của bạn?

Để hiểu được điều đó, trước tiên, chúng ta cần nắm rõ kiến thức về cơ chế UTXO.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu chi tiết về UTXO.

Tổng quan về UTXO

Có nhiều loại tiền điện tử sử dụng Blockchain.

Bitcoin-loại tiền ảo nổi tiếng nhất, đang sử dụng cơ chế UTXO để quản lý coin

UTXO là viết tắt của “Đầu ra giao dịch chưa được xác định”. Nói một cách đơn giản, thay vì quản lý số dư tài khoản bằng việc ghi chép lại vào sổ tiết kiệm, thì nó là một phương pháp tính toán và tìm số dư chỉ dựa trên dữ liệu giao dịch.

UTXO được mô tả là “một khối Bitcoin không thể tách rời, cố định cho một chủ sở hữu cụ thể” và được ghi lại trên Blockchain.

Số dư Bitcoin của người dùng không được ghi lại trong địa chỉ và tài khoản nhưng được phân tán dưới dạng UTXO trong các dữ liệu giao dịch khác nhau.

Người dùng dường như sử dụng Wallet để quản lý số dư Coin của họ, nhưng chính Wallet, mới là chủ thể sáng tạo nên khái niệm số dư Coin

Wallet sẽ lấy tất cả thông tin UTXO mỗi người dùng thông qua blockchain ,sau đó tính toán số dư

Dữ liệu giao dịch bao gồm Đầu vào và Đầu ra

Tại sao lại gọi là “Giao dịch đầu ra chưa sử dụng”?

Đầu tiên,những giao dịch được ghi lại trên blockchain bao gồm hai phần: đầu vào và đầu ra.

Nói chính xác, UTXO được sử dụng bởi một Giao dịch được gọi là “Giao dịch nhập”.

Và sau đó những UTXO mới được tạo ra từ giao dịch sẽ được gọi là ” Giao dịch xuất “

Cuối cùng, tổng số tiền của giao dịch nhập và tổng số tiền của giao dịch xuất sẽ bằng nhau.

Trong một loạt các quy trình của giao dịch, những đồng coin được xuất ra nhưng không ai sử dụng đến sẽ trở thành “giao dịch xuất chưa được sử dụng”

Và những giao dịch đầu ra này sẽ trở thành giao dịch đầu vào đối với người nhận tiếp theo

Khi những giao dịch này được sử dụng như những giao dịch đầu vào, nó sẽ trở thành đầu ra dưới dạng một giao dịch đầu ra mới chưa sử dụng (UTXO).

Chu kỳ này tiếp tục mãi mãi,và trở thành danh tính của dữ liệu giao dịch trong Khối.

 

coinbase

Ngoại lệ của chuỗi Đầu vào và Đầu ra là một loại giao dịch được gọi là giao dịch coinbase

Đây là giao dịch đầu tiên của mỗi Khối.

Đó là phần thưởng cho người thành công trong việc khai thác và tạo ra một khối mới

Tuỳ vào người đào, mà nó có thể được đặt ở đầu khối và nó không có đầu vào chỉ có đầu ra.

Nói cách khác, Coin sẽ được chia nhỏ ra cho các người đào

Cơ chế hoạt động của UTXO

UTX được sử dụng như thế nào?

Ví dụ: giả sử ông A có 20 BTC.

Tuy nhiên, 20 BTC không được ghi ở hàng cuối cùng của sổ tiết kiệm dưới dạng số dư, mà được phân tán dưới dạng UTXO trên Mạng.

Có thể nó sẽ là tổng kết hợp UTXO của 1BTC và 19BTC ,cũng có thể là tổng kết hợp của 200 UTXO nằm rời rạc của 0,1BTC

Ví dụ: giả sử bạn có 20 BTC nằm rải rác dưới dạng UTXO là 5BTC và 15 BTC

Giả sử ông A mua hàng hết 3BTC tại cửa hàng B.

Quá trình sẽ được thực hiện tự động và ông A sẽ trả 3 BTC bằng UTXO của 5BTC.

Lưu ý rằng UTXO không thể được cắt làm hai.

Nói cách khác, không thể chia UXTO của 5 BTC thành 3BTC và 2BTC sau đó trả 3BTC được

Vì vậy, nếu bạn thanh toán 3BTC trên bằng UXTO của 5BTC sẽ sinh ra đầu ra kết hợp của 3BTC phải trả và 2BTC tiền thối và chúng được sử dụng như một UTXO mới.

UTXO của 3BTC mua hàng sẽ được gắn với cửa hàng B và 2BTC tiền thối sẽ 1 lần nữa trở về với bản thân người mua

UTXO của tiền thối trên sẽ không gắn với địa chỉ ban đầu của bạn mà sẽ được gắn vào một địa chỉ mới dùng cho tiền thối để bảo vệ cho sự riêng tư khó mà theo dõi được

Bạn có thể hiểu rằng trao đổi / quản lý Coin là trao đổi một số UTXO và UTXO được quản lý liên kết với mỗi người dùng.

Ví dụ mẫu về sử dụng UTXO

Không phải tất cả đều sử dụng khái niệm UTXO, chỉ một số sử dụng, còn một số khác thì không

Ngoài Bitcoin cũng đang sử dụng phương pháp UTXO còn có “corda” R3 CEV của công ty Fintech Venture

Nó được sử dụng cho cùng một lý do như Bitcoin.

Corda sử dụng UTXO cho mục đích xử lý một số lượng lớn giao dịch cùng một lúc mà không gặp rắc rối và nhấn mạnh vào quyền riêng tư.

Mặt khác, nền tảng Ether Ethereum của nền tảng để xây dựng DApps và hợp đồng thông minh không sử dụng UTXO, mà chỉ đơn giản là ghi lại và quản lý số dư của địa chỉ trực tiếp dưới dạng dữ liệu.

Điều này là do nó không phải là một hệ thống thanh toán tiền tệ như Bitcoin, mà nó có chức năng và mục đích chung như Blockchain 2.0, do đó cấu trúc như UTXO là không cần thiết.

Do đó, bạn có thể tận hưởng những lợi ích của việc dễ dàng nhìn thấy trạng thái của tài khoản, giảm lượng dữ liệu và đơn giản hóa việc triển khai hệ thống.

Mặt khác, nếu không sử dụng UTXO dữ liệu số dư và dữ liệu lịch sử phải được quản lý cùng một lúc và chúng phải nhất quán, điều này có thể cản trở quá trình xử lý.

Theo cách này, UTXO không phải lúc nào cũng tốt và cần thiết kế blockchain và tiền ảo theo mục đích và cách sử dụng.

Ngược lại, nếu bạn sử dụng tốt công nghệ Blockchain, bạn có thể xây dựng các loại tiền điện tử và nền tảng khác nhau.

Nhờ vào việc hiểu rõ UTXO chúng ta có thể hiểu rõ hơn rất nhiều về Blockchain

 


tóm tắt

Chúng tôi đã giới thiệu UTXO, một phương thức quản lý tiền ảo.

UTXO được mô tả là “một khối Bitcoin không thể tách rời khỏi chủ sở hữu cụ thể” và được ghi lại trên Blockchain.

Điều quan trọng là phải quản lý số dư tiền tệ của bạn và theo dõi số tiền bạn có.