2020/02/05
Technical analysis

Mô hình Vai Đầu Vai là gì? Các kiểu mô hình Vai Đầu Vai thường gặp!

Bạn đã từng nghe nói về mô hình vai đầu vai đỉnh hay chưa?

Do đây là những mô hình thường xuyên xuất hiện trên các biểu đồ, nên nếu bạn có thể nhớ được các mẫu hình dạng của nó thì bạn sẽ có thể tiến hành các giao dịch một cách thuận lợi.

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích về đặc trưng cũng như là cách sử dụng mô hình vai-đầu-vai đỉnh và mô hình vai-đầu-vai đáy.

Đây là một phương pháp kỹ thuật không chỉ được sử dụng trong giao dịch tiền ảo mà còn có thể sử dụng trong giao dịch cổ phiếu và FX (ngoại hối), vì vậy nhân cơ hội này bạn hãy tìm hiểu về nó nhé.

Những điểm chính của bài viết này

  • Mô hình vai đầu vai là những mô hình như thế nào trên biểu đồ?
  • Nếu bạn nắm bắt được cách sử dụng của mô hình vai đầu, thì bạn có thể tiến hành giao dịch một cách thuận lợi
  • Nắm bắt về phương pháp tăng tỷ lệ chiến thắng bằng cách sử dụng mô hình vai đầu vai.

Thông tin cơ bản về mô hình vai đầu vai

Đặc trưng Mô hình giá được hình thành khi xu hướng thay đổi
Thể loại Liên quan đến xu hướng
Mức độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong xu hướng giá cả thị trường
Cách sử dụng chính Tín hiệu cho thấy xu hướng giảm đã ngừng lại

Những điểm chính về vai đầu vai đỉnh và đáy.

Vai đầu vai là một mô hình giá được cấu thành bởi 1 đầu và 2 vai.

Đây là hình dạng đảo chiều của mô hình vai đầu vai đỉnh và được hình thành tại thời điểm xu hướng giá giảm kết thúc.

Điểm thực hiện giao dịch là thời điểm giá phá vỡ đường Neck line (đường viền cổ) theo hướng đi lên, và hình thành mô hình vai đầu vai ở đáy.

Khi giá tăng lên phá vỡ đường Neck line thì đường Neck line (đường viền cổ) sẽ hoạt động như là Support line (đường hỗ trợ), cũng như dễ dàng phát huy hiệu quả.

+α để tăng tỷ lệ chiến thắng

Sử dụng “Sell/Buy Stop ( lệnh dừng)” là việc rất quan trọng để gia tăng tỷ lệ chiến thắng bằng mô hình vai đầu vai Bằng cách đặt sẵn lệnh dừng, trong trường hợp giá cả thị trường giảm xuống bạn có thể tránh được những rủi ro thua lỗ khi đang sở hữu vị thế.

Vai đầu vai đỉnh và đáy là gì?

Vai đầu vai là những mô hình giá được hình thành khi xu hướng giá thay đổi nên nó rất quan trọng.

Mặc dù tên của hai mô hình gần như giống nhau, nhưng vì mỗi mô hình được hình thành trên biểu đồ với những hình dạng khác nhau nên bạn hãy nắm vững những sự khác biệt của chúng nhé.

Mô hình vai-đầu-vai

Vai đầu vai đỉnh là một mô hình giá được cấu tạo bởi 1 đầu và 2 vai. Đây là một mô hình giá được hình thành tại thời điểm xu hướng giá tăng kết thúc.

Vì hình dạng của nó trông giống như nửa thân trên của con người nên được gọi là Head and Shoulders (vai đầu vai) như đã đề cập ở trên.

Mô hình vai-đầu-vai đáy

Vai đầu vai đáy là một mô hình giá được hình thành tại thời điểm xu hướng giá giảm kết thúc. Vì nó là mô hình đảo chiều với Head and Shoulder top nên bạn hãy lưu ý nhé.

Đường viền cổ

Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về đường viền cổ (Neckline) đã được nhắc đến trong phần giải thích về vai đầu vai đỉnh và đáy.

Đường viền cổ (Neckline) theo như hình trên, là đường có chức năng như là Support line (đường hỗ trợ) hay Resistance line (đường kháng cự) trong mô hình vai đầu vai đỉnh và đáy.

Đường viền cổ (Neckline) được hoàn thành khi giá đi xuống phá vỡ đường hỗ trợ (Support line) tại điểm F. Về cách sử dụng đường Neckline chúng tôi sẽ giải thích chi tiết ở phần sau.

Cách sử dụng mô hình vai đầu vai

Sau đây chúng tôi sẽ giải thích về phương thức giao dịch sử dụng vai đầu vai.

Sau khi đã xác nhận được mô hình vai đầu vai ở đỉnh thì bạn sẽ thấy có một điểm vào (entry)

Điểm thực hiện giao dịch là thời điểm khi giá đi xuống phá vỡ đường Neckline tại điểm F và hình thành mô hình vai đầu vai đỉnh,  Điểm G xuất hiện sau khi giá phá đường Neckline sẽ là điểm vào (entry point).

Khi giá đi xuống phá vỡ đường Neckline tại điểm F, thì Neckline (đường viền cổ) sẽ trở thành Resistance line (đường kháng cự).

Những mô hình vai đầu vai được hình thành trong một thời gian dài là những mô hình trên biểu giá có sức ảnh hưởng lớn đến giá cả thị trường.

Do đó, đường viền cổ (Neckline) có hiệu quả rất cao, đường Neckline sau khi trở thành Resistance line (đường kháng cự) thì cũng có khuynh hướng dễ phát huy hiệu quả. Nếu bạn sở hữu Short position (vị thế Short) tại điểm G thì sẽ dễ dàng tăng được lợi nhuận.

Phạm vi giá xuất hiện khi giá giảm gấp đôi so với khoảng từ đầu đến đường Neck line

Như trong hình trên đã xuất hiện phạm vi giá từ A đến C rộng gấp đôi giá từ đầu đến Neck line.

Bằng cách để ý đến hình dạng của biểu đồ bạn có thể nắm được thời điểm đóng vị thế (position). Hình ảnh này miêu tả mô hình vai đầu vai đỉnh, nhưng vì mô hình vai đầu vai đáy cũng có hình dạng tương tự nên bạn hãy chú ý nhé.

Ví dụ thực tiễn về giao dịch đã sử dụng mô hình vai đầu vai

“Sử dụng lệnh dừng” là việc quan trọng để tăng tỷ lệ chiến thắng bằng mô hình vai đầu vai.

Trong hình ảnh trên vì có 2 mức giá cao nên sẽ vẽ nên đường xu hướng giảm. Và cũng vẽ nên đường viền (outline) trượt nghiêng xuống phía dưới.

Tại điểm A khi đường viền đóng vai trò là đường hỗ trợ sẽ hình thành nên đầu của mô hình vai đầu vai đáy. Sau đó, sau khi phá vỡ trên đường viền cổ (Neckline) thì giá sẽ phục hồi lại và hồi lại tại điểm B.

Dấu hiệu để nhận biết giá chuyển sang xu hướng tăng tại điểm B là xu hướng giảm và đường viền cổ (Neckline) trùng nhau. Trong trường hợp này nếu bạn sở hữu một vị thế mua tại điểm B thì sẽ dễ dàng tăng lợi nhuận.

Khi nắm giữ một vị thế tại điểm B thì bạn nên sử dụng lệnh dừng. Bạn hãy thiết lập giá ở mức giá hồi lại tại điểm B nhé.

Bằng cách đặt lệnh dừng, trong trường hợp giá có giảm xuống đi nữa thì bạn có thể tránh được những rủi ro thua lỗ khi sở hữu vị thế.

Cách sử dụng mô hình vai đầu vai

Phạm vi giá thấp xuất hiện chính là dấu hiệu mua vào

Mô hình vai-đầu-vai đáy (Head and Shoulders Bottoms) là dấu hiệu được cấu thành với hình dáng của 3 thung lũng và 2 ngọn núi.

Nếu lần lượt xuất hiện theo thứ tự từ đáy 1~3 thì điểm đặc trưng ở đây là đáy thứ 2 sẽ thấp hơn đáy 1 và đáy thứ 3. Trong phạm vi giá thấp nếu mô hình Head and Shoulders Bottoms này xuất hiện thì sẽ gia tăng khả năng giá sẽ bước vào xu hướng tăng trong thời gian dài.

Mẫu hình ngược lại với biểu đồ này, hay nói cách khác dấu hiệu được hình thành bởi 3 ngọn núi và 2 thung lũng được gọi là mô hình vai-đầu-vai đỉnh. Mô hình vai-đầu-vai đỉnh này nếu xuất hiện gần mức giá cao thì có khả năng cao là giá sẽ giảm xuống

Hãy chú ý đến đường viền cổ (Neckline)

Khi xuất hiện mô hình vai-đầu-vai đáy (Head and Shoulders Bottoms) hoặc là mô hình vai-đầu-vai đỉnh (Head and Shoulders top) thì bạn hãy chú ý đến đường viền cổ nhé. Ở mô hình Head and Shoulders Bottoms thì đường nối 2 đỉnh với nhau sẽ là đường viền cổ (Neckline).

Nếu là mô hình vai-đầu-vai đỉnh (Head and Shoulders top) thì đường nối 2 đáy với nhau là đường viền cổ (Neckline). Bằng cách nhìn vào đường viền cổ này bạn có thể nắm bắt được thời điểm đặt lệnh.

Thực hiện lệnh mua sau khi giá vượt lên trên đường viền cổ

Nếu bạn thử nhìn vào biểu đồ của mô hình vai-đầu-vai đáy (Head and Shoulders Bottoms) thì đáy thứ 2 sẽ là mức giá thấp nhất.

Tuy nhiên, tại thời điểm của đáy thứ 2 thì mô hình vai-đầu-vai đáy (Head and Shoulders Bottoms) vẫn chưa được hình thành.

Sau khi đợi đáy thứ 3 được hình thành thì bạn có thể thực hiện lệnh mua, nhưng việc đặt lệnh mua tại thời điểm giá vượt lên trên đường viền cổ sẽ là chắc chắn nhất.

Bởi vì ngay cả khi biểu đồ của mô hình vai-đầu-vai đáy (Head and Shoulders Bottoms) được xác nhận đi nữa thì vẫn có khả năng là giá không hề tăng lên. Việc mua lúc này chưa phải là đã mua được tại thời điểm giá thấp, nhưng quan trọng là bạn cần kiên nhẫn chờ đợi.

Nếu là mô hình vai-đầu-vai đình (Head and Shoulders top) thì bạn hãy thực hiện lệnh bán tại thời điểm giá đi xuống phá vỡ đường viền cổ nhé.

Việc kết hợp mô hình vai đầu vai là cách phân tích kỹ thuật hiệu quả

Fibonacci

Đặc trưng Các chỉ số xác định điểm hỗ trợ và kháng cự
Thể loại Liên quan đến xu hướng
Mức độ khó Phân tích kỹ thuật trung cấp
Thời điểm sử dụng Chủ yếu trong xu hướng giá cả thị trường
Cách sử dụng chính Đảo ngược ở mức [23.6%, 38.2%, 61.8%, 76.4%]

Những điểm chính về Fibonacci

Phân tích Fibonacci là một phương pháp phân tích áp dụng [tỷ lệ Fibonacci] trong thế giới giao dịch.

Tỷ lệ Fibonacci thì không phải là 1 công cụ duy nhất, mà Fibonacci có nhiều cách sử dụng khác nhau. Nhưng có 1 cách mà chắc chắn bạn muốn nhớ đó là “Fibonacci thoái lui” (Fibonacci retracement).

Fibonacci thoái lui là kỹ thuật sử dụng tỷ lệ Fibonacci trong phạm vi giá cao và giá thấp để xác định ngưỡng kháng cự và hỗ trợ tại vị trí nào trên thị trường.

Do giá cả thị trường không chuyển động theo một chiều mà luôn có xu hướng tạo ra giá “giảm xuống” cũng như “hồi phục lại” nên bạn hãy dự đoán khả năng đảo ngược bằng cách đưa ra mức Fibonacci thoái lui trước. Điều này giúp bạn dễ dàng xây dựng các chiến lược giao dịch hơn.

Những thông tin bổ sung khác (+α) để tăng tỷ lệ chiến thắng

Trên thị trường, khi xu hướng diễn ra thì người ta hay sử dụng các cụm từ như “giảm nửa giá” hay “phục hồi 1/3 giá”. Giống như thị trường, trong Fibonacci thì các tỷ lệ [23.6%], [38.2%], [61.8%], [76.4%] thường được coi là các tỷ lệ quan trọng.

 


Tổng kết

Mô hình vai đầu vai  là những mô hình giá được hình thành theo thời gian nên có hiệu quả rất cao. Để phát huy tối đa hiệu quả đó thì bạn nên sử dụng tốt lệnh dừng, cũng như tính trước cho những thời điểm bạn muốn giao dịch.

2 mô hình vai đầu vai đỉnh và vai đầu vai đáy thì hình dạng chỉ đảo chiều trên dưới ngược nhau thôi, nhưng gần như không có sự khác biệt về tính chất. Vì vậy nếu bạn hiểu rõ được 1 mô hình thì cũng sẽ dễ dàng lý giải được mô hình còn lại. Bạn hãy tham khảo bài viết này và áp dụng vào việc giao dịch nhé.

Trên đây là bản tóm tắt về phân tích kỹ thuật (Technical analysis) thực sự có ích trong giao dịch, được đề xuất bởi bộ phận biên tập. Nếu bạn muốn tăng thêm tỷ lệ chiến thắng trong giao dịch thì hãy học và ghi nhớ từng cái từng điều một, bắt đầu từ những vấn đề mà bạn quan tâm nhé!

Đăng ký theo dõi Cộng Đồng Coinstar để cập nhật nhanh nhất thông tin Tiền ảo: